Tulevaisuudentutkimus on poikkitieteellinen tutkimusala. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry edistää Suomessa tehtävää tieteidenvälistä tulevaisuudentutkimusta sekä alan käytännön soveltamista ennakointityönä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Seura toimii tutkijoiden, asiantuntijoiden ja muiden tulevaisuudesta kiinnostuneiden verkostona sekä välittää tietoa alan viimeisimmistä tutkimustuloksista. Seuran vakiintuneisiin toimintamuotoihin kuuluvat tieteelliset seminaarit, vapaamuotoiset verkostoitumistapaamiset sekä Futura-lehden, Acta Futura Fennica-sarjan ja Tulevaisuusssarjan toimittaminen. Seuralla on paikallistoimintaryhmiä ympäri Suomea.

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tavoitteena on:

  • Edistää tieteidenvälistä tulevaisuudentutkimusta, sen hyödyntämistä ja siihen perustuvaa keskustelua
  • Ylläpitää alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden keskinäisiä yhteyksiä
  • Vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan yleistä tulevaisuustietoisuutta ja ennakointikyvykkyyttä
  • Edistää tulevaisuudentutkimukseen perustuvaa opetusta ja kasvatusta kaikilla koulutusasteilla
  • Ylläpitää yhteyksiä alan kansainväliseen tutkimus- ja asiantuntijakenttään

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry / Sällskapet för framtidsstudier rf perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön laajan kannatuksen pohjalta yliopistojen ja korkeakoulujen toimesta Turussa 28.5.1980. Seuran perustajajäseninä oli 14 suomalaista yliopistoa ja korkeakoulua. Vuonna 2020 seura juhli 40-vuotisjuhlavuottaan.

Liity mukaan

Tällä hetkellä seuralla on 13 yhteisöjäsentä ja yli 650 henkilöjäsentä. Jäsenkunta on läpileikkaus tämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta – mukana on tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä kaikilta yhteiskunnallisilta sektoreilta. Seura toivottaa tervetulleeksi mukaan kaikki tulevaisuudesta, tulevaisuudentutkimuksesta ja ennakoinnista kiinnostuneet henkilöt ja tahot.

Seuraan voi liittyä henkilö- tai yhteisöjäseneksi. Lisätietoa jäsenyyksistä sekä liittymisestä täältä.

Yhteystiedot
S-posti: toimisto@tutuseura.fi
Puh.: 040 5028672
Käyntiosoite: Eurantie 8-10 LH 215, 00550 Helsinki
Postiosoite: PL 378, 00101 Helsinki

Lisätietoa seurasta ja julkaisuista: PowerPoint-kalvoina.

Tukijat

Seuran toimintaa ovat tukeneet opetus-ja kulttuuriministeriö (yleistoiminnan avustus) sekä TSV:n kautta (Futura-lehdelle tieteellisen julkaisutoiminnan avustus) sekä Suomen tiedekustantajien liitto (laitehankinnat, julkaisukoulutukset, Journal.fi-kehittäminen ja artikkelien käännöstuki). Kiitos tärkeästä tuestanne!


Tutuseura julkaisee myös tulevaisuusteemaista blogia. Tulevaisuusblogista löydät artikkeleita jotka käsittelevät niin kulttuurin, maapallon, kuin yhteiskunnankin tulevaisuutta.