Seuran hallitus kutsuu kunniajäseniä, sekä myöntää muutaman vuoden välein Tulevaisuuspalkinnon ja Tulevaisuusteko-maininnan, joka esitetään Futura-lehdessä. Lisäksi hallitus voi myöntää Nuorisopalkinnon tai antaa muita huomionosoituksia.

Kahden vuoden välein seuran hallituksen valitsema tohtorintutkinnon suorittanut henkilö myöntää Gradupalkinnon ansiokkaalle tulevaisuudentutkimuksen alan liittyvälle opinnäytetyölle (pro gradu tai vastaava). Seuraava Gradupalkinto myönnetään keväällä 2015, joten siihen voi ehdottaa vuosina 2013-2014 valmistuneita/valmistuvia opinnäytetöitä.