Seuran hallitus kutsuu kunniajäseniä, sekä myöntää muutaman vuoden välein Tulevaisuuspalkinnon ja Tulevaisuusteko-maininnan, joka esitetään Futura-lehdessä. Lisäksi hallitus voi myöntää Nuorisopalkinnon tai antaa muita huomionosoituksia.

Kahden vuoden välein seuran hallituksen valitsema tohtorintutkinnon suorittanut henkilö myöntää Malaska-palkinnon ansiokkaalle tulevaisuudentutkimuksen alan liittyvälle opinnäytetyölle (pro gradu tai vastaava). Seuraava Malaska-opinnäytetyöpalkinto myönnetään keväällä 2025, joten siihen voi ehdottaa vuosina 2023-2024 valmistuneita/valmistuvia opinnäytetöitä.