Julkaisut

Tulevaisuuden tutkimuksen seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Futura-lehteä, joka on samalla vertaisarvioitu tieteellinen lehti sekä seuran jäsenlehti.

eFutura on sähköisesti ilmestyvä lehti, jossa julkaistaan tulevaisuudentutkimuksellisia artikkeleita sekä tekstejä.

Lisäksi seura julkaisee tai on julkaissut seuraavia julkaisusarjoja: