Tulevaisuuden tutkimuksen seura järjestää vuosittain seminaareja sekä muita tilaisuuksia. Perinteiseksi ovat muodostuneet vuosittain järjestettävä kesäseminaarit sekä muutaman vuoden välein järjestettävät Pentti Malaska -seminaari ja Top Ten Futures -seminaari, jonka tarkoituksena on kriittiseen asiantuntijatietoon perustuen kiteyttää tulevaan kehitykseen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä.
Seuran paikallistoimintaryhmät järjestävät myös omia tilaisuuksia paikkakuntakohtaisesti.

Tilaisuuksista ilmoitetaan verkkosivujen lisäksi mm. Futurinfo-jäsenkirjeissä sekä Futura-lehdissä. Seuran tilaisuudet löydät myös Google-kalenterista.