Tulevaisuuden tutkimuksen seura järjestää vuosittain seminaareja sekä muita tilaisuuksia. Vuosittain järjestetään yhteisöllinen kesäseminaari sekä muutaman vuoden välein Top Ten Futures -seminaari, jonka tarkoituksena on kriittiseen asiantuntijatietoon perustuen kiteyttää tulevaan kehitykseen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä. Seuran paikallistoimintaryhmät järjestävät myös omia tilaisuuksia paikkakuntakohtaisesti.

Alla lista vuoden 2022 tapahtumista. Päivitettyjä tapahtumatietoja julkaistaan myös seuran Facebook-sivulla, Futurinfo-jäsenkirjeissä sekä Futura-lehdissä. Seuran tilaisuudet löydät myös Google-kalenterista.

TUTUSEURAN v. 2022 TAPAHTUMAT

Tammikuu

Hallituksen kokous

Mentorointivuoden välitapaaminen

Tutu-seuran strategiaworkshop

Tutu-paikallisaktiivien ideointipalaveri

Joensuun ryhmän suunnittelukokous (Tutuseura)

Futura 4/21 julkistaminen

Joensuun ryhmän suunnittelukokous (Tutuseura)

Futurinfo-jäsenkirje 1/2022 ilmestyy

Helmikuu

Hämeen ryhmän vierailu HAMK:issa (Tutuseura)

Futura 4/2021 julkistaminen: Kriisitietoisuus ja tulevaisuusresilienssi

Heikot signaalit ja Sitran ennakointi, Tulevaisuus tutuksi -virtuaalisarja osa 1, Sitra & Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry

Mentorointi ihmisyyden ja teknologiakehityksen mahdollistajana (Tutu Joensuu)

Hallituksen kokous

Maaliskuu
Tulevaisuusviikko 1.-7.3.2022

World Future Day -keskustelu Suomen aikavyöhykkeessä (Millenium-hanke)

Kansallinen Tulevaisuuspäivä 4.3.2022

Tulevaisuusohjaus & Tulevaisuuden tutkimuskeskus / Tulevaisuus tutuksi -virtuaalisarja osa 2

Tutuseuran strategiaworkshop

Tulevaisuusblogin toimituskunnan palaveri

Tutu Turun tiimin tapaaminen ja Osmo Rauhalan taidenäyttelyn esittely

Huhtikuu

Tutuseuran strategiaworkshop

Futurinfo-jäsenkirje 2/2022 ilmestyy

Hallituksen kokous

Tutu Pirkanmaa: Työvoima-, osaamis- ja koulutusennakointi elää ja uusiutuu

Delfoi-menetelmän organisaatiokäyttö, Otavan opisto / Tulevaisuus Tutuksi -virtuaalisarja osa 3

Futuristi Elina Hiltusen alustus: Suomen tulevaisuudet – suuret kysymykset ja vastaukset

Kevätkokous

Toukokuu
Tutu-mentorointiohjelman kauden lopetus

Futura 1/22 julkkarit

Hallituksen kokous

(Tulevaisuus Tutuksi -virtuaalisarja osa 4)

Kesäkuu

Tulevaisuudentutkimuksen kv-konferenssi

Futura 2/2022 ilmestyy

Heinäkuu
Loma!

Elokuu

Kesäseminaari 26 – 27.8.2022

Syyskuu

Futurinfo-jäsenkirje 3/2022 ilmestyy

Hallituksen kokous

Toimitusneuvoston kokous

Lokakuu

Futura 3/2022 ilmestyy

Hallituksen kokous

Marraskuu

Futurinfo-jäsenkirje 4/2022 ilmestyy

Hallituksen kokous

Syyskokous

Joulukuu

Pikkujoulut

Futura 4/2022 ilmestyy

Tulossa, mutta odottaa ajankohdan vahvistumista:

  • virtuaaliset menetelmätyöpajat korkeakouluopiskelijoille
  • tulevaisuusroolipeli-työpajat kouluille
  • yhteistyötilaisuus Viron Foresight Centerin kanssa sekä alustavat neuvottelut Ruotsiin
  • Journal.fi:n käyttöönotto toimitusalustana
  • Tulevaisuussarjan uuden julkaisun ilmestyminen
  • A-sarjan julkaisujen digitointi
  • Miten tutkimme tulevaisuuksia? –julkaisun käännökset (espanja, arabia)
  • Top Ten XIII suunnittelu