Puheenjohtaja

Tapani Martti 2022-2023

 • Tuotantotalouden lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Asiantuntijuusalueet: johtaminen, liiketoiminnan kehittäminen, B2B-myynti, tietotekniikka, vähän monesta asiasta -tietäminen

Tapani on mukana seuran toiminnassa, sillä hän haluaa oppia tulevaisuudentutkimuksesta ja tutustua muihin siitä kiinnostuneisiin. Tapanille ikimuistoinen tulevaisuuteen liittyvä lukukokemus on Isaac Asimovin Robotiikan kolme pääsääntöä, jotka jäivät hänen mieleensä syvän visionäärisinä.

Varapuheenjohtaja

Elina Hiltunen 2022-2023

 • Futuristi, yrittäjä What’s Next Consulting Oy
 • Asiantuntijuusalueet: Megatrendit, teknologiatrendit, kuluttajatrendit, heikot signaalit, ennakoinnin menetelmät

Parasta tulevaisuudessa Elinan mielestä on, ettei sitä ole etukäteen fiksattu, vaan voimme vaikuttaa siihen omilla teoillamme. Hän muistuttaakin, että tulevaisuuden edessä pitää olla nöyrä, muttei saa nöyristellä. Seuran hallitukseen Elina lähti mukaan, koska Osmo puhui hänet ympäri.

Pääsihteeri(t)

Paula Kallioniemi

 • Pääsihteerin sijainen 7.3. – 14.9.2022, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry
 • tutuseura(a)gmail.com
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seura, PL 378, 00101 Helsinki
  (Eerikinkatu 28, 5. krs, 00180 Helsinki)
  puh. 040 5028672
 • Asiantuntijuusalueet: yhdistystoiminta, tiedottaminen, metsäteknologia

Paula tuli sijaistamaan Hazelia puoleksi vuodeksi ja on jo lyhyessä ajassa ehtinyt oppia paljon uutta ja tutustua moniin mukaviin ja fiksuihin tutuseuralaisiin. Tulevaisuus on aina kiehtonut Paulaa menneisyyttä enemmän, mutta hänen mielestään historiasta on syytä ottaa oppia tulevaisuuteen. Ihmisten tulevien tekojen ja valintojen ketjut tulevat vaikuttamaan merkittävästi koko maapalloon ja siksi on tärkeää keksiä ajoissa keinot ohjata kehitystä parempaan suuntaan. Paula uskoo, että tulevaisuudentutkimus on tärkeä väline pyrittäessä kohti parempaa tulevaisuutta.

Hazel Salminen

 • Pääsihteeri, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry ja projektitutkija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 • Vuorotteluvapaalla 7.3. – 14.9.2022
 • Asiantuntijuusalueet: yhdistyshallinto, julkaisutoiminta, luovat menetelmä

Hazelin mielestä parasta tulevaisuudessa on se, että se on vielä edessä ja mahdollisuuksia täynnä. Hän on mukana seuran toiminnassa, koska hyvässä seurassa on hyvä olla 😉 Tulevaisuuteen liittyvistä tapahtumista Hazelin mieleen on painunut hänen ensimmäinen tutu-konferenssinsa Romaniassa, johon matkustettiin bussilla Suomesta asti.

Varsinaiset jäsenet

Erkki Aalto 2021-2022

 • Innovaatio- ja kehitysaktiivi
 • erkki.aalto(a)outlook.com
 • Asiantuntijuusalueet: Kehittäminen, innovaatiot, muutosjohtaminen, murrokset, ennakointi

Erkin mielestä tulevaisuudessa on parasta äärettömät mahdollisuudet oppia ja parantaa maailmaa yhdessä. Hänelle Tulevaisuuden tutkimuksen seura on monipuolinen vuorovaikutteinen verkosto, jossa oppii jatkuvasti uutta ja voi vaikuttaa tulevaisuuteen.

Anne Hakala 2021-2022

 • Suunnittelija, Koulutuksen kehittämispalvelut, JAMK
 • anne.hakala(a)jamk.fi

Sofi Kurki, FT 2021-2022

 • erikoistutkija, ennakointikouluttaja, VTT
 • sofi.kurki(at)vtt.fi

Marileena Mäkelä 2022-2023

Laura Pouru-Mikkola (FM, YTM) 2022-2023

 • Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
 • laura.pouru(a)utu.fi
 • Asiantuntijuusalueet: tulevaisuuslukutaito, strateginen ennakointi, tulevaisuudentutkimus

Laurasta parasta tulevaisuudessa on, että se on avoin ja sen muotoutumiseen voi vaikuttaa tämän pävän teoilla. Laura on mukana seuran toiminnassa, koska hän haluaa vahvistaa tulevaisuudentutkimuksen tieteenalaa sekä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuslukutaitoa. Mieleenpainuva tapahtuma Lauralle on ollut seuran ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen perustajan Pentti Malaskan elämänkertateoksen kokoaminen ja tämän kirjoitusten läpikäynti.

Minna Vigren 2022-2023

Tero Villman 2021-2022

 • Projektitutkija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
 • tero.j.villman(a)utu.fi
 • Asiantuntijuusalueet: projekti- ja kehitystoiminnan johtaminen, osaamisen, toimintamallien ja työkalujen kehittäminen, muutosjohtaminen

Terosta parasta tulevaisuudessa on se, että se on täynnä mahdollisuuksia. Seuran hallituksessa hän haluaa edistää tulevaisuudentutkimuksen tunnettuutta ja vaikuttavuutta sekä oppia alati kasvavalta tulevaisuudentutkimuksen yhteisöltä.

Varajäsenet

Toni Ahlqvist 2022-2023

 • toni.ahlqvist(a)utu.fi

Sirkka Heinonen (Prof. em., FT) 2022-2023

 • Professori, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Guest professor, University of Science and Technology of China (USTC)
 • sirkka.heinonen(at)utu.fi
 • Asiantuntijuusalueet: Vastuullisten tulevaisuuksien tutkimus, tulevaisuustietoisuus, teknologiaennakointi, tulevaisuusklinikat, edelläkävijäanalyysi ja transformatiiviset skenaariot

Sirkka on mukana seuran toiminnassa, koska siinä yhdistyvät maailmanparannus ja vapaaehtoistyö motivoituneiden ihmisten seurassa. Parhaita tulevaisuusmuistoja hänellä on kaksi. VTT:llä 80-luvun alussa eri puolella maailmaa tehty tulevaisuudentutkimus sekä kun hän seuran pääsihteerinä vuonna 1993 järjesti WFSF-konferenssia “Chaos and Coherence” yhdessä Pentti Malaskan, Mika Mannermaan ja Pekka Jauhon kanssa.

Kirsi Kellokangas 2021-2022

 • Kunnanjohtaja, Kinnulan kunta
 • Väitöskirjatutkija, Lappeenrannan yliopisto. Väitöskirjan aihe: The Transformation of Public Organizations — from Digitalization to Cybernization
 • Asiantuntijuusalueet: julkinen hallinto, digitalisaatio, digitaalinen transformaatio
 • Kunnanjohtaja, Kinnulan kunta

Osmo Kuusi (FT, dosentti) 2022-2023

 • Dosentti/Aalto-yliopisto, aktivisti/Turun tutu-keskus, toimitusjohtaja/What Futures Oy
 • osmo.kuusi(a)utu.fi
 • Asiantuntija-alueet: Tutun pohjafilosofia, teknologian vaikutusten arviointi, Delfoi-menetelmä, heikot signaalit, tutun yhteys psykologiaan

Osmo on latinisti, ja hänen suosikkisitaattinsa tulevaisuudesta onkin “Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo” (Pisara murtaa kiven ei voimalla vaan usein putoamalla). Hänelle seura on yhteisö, joka kokoaa vastuullisesti, luovasti ja kriittisesti ajattelevia. Kestävimmäksi vaikutuksekseen Osmo arvioi pohjafilosofian esittämisen tutulle konsistenssikehikkon muodossa (Futura 2/2019).

Päivi Luna 2021-2022

 • Johtava asiantuntija, Finanssiala ry
 • Asiantuntijuusalueet: strateginen suunnittelu, R&D

Toni Stubin 2021-2022

 • Viestintäkonsultti

Max Stucki 2021-2022

 • Senior Foresight Analyst, Futures Platform
 • Asiantuntijuusalueet: strateginen ennakointi

Marja-Liisa Viherä 2022-2023

 • ViheräVerstas Oy, Viides linja 14 b 39, 00530 Helsinki
 • puh. 0400 501 581
 • Asiantuntijuusalueet: Arkipäivä, digitalisaatio, tekniikan vaikutukset, tulevaisuuden tekeminen

Marja-Liisalle unohtumaton tulevaisuustapahtuma on tulevaisuuden tutkijoiden ja viestintäleiriläisten yhteinen matka Romaniaan World Futures Studies Federationin konferenssiin syksyllä 2001. Marja-Liisalle seura on yhteisö, joka antaa ajattelemista, ymmärtämistä, tekemistä ja ystäviä. Hänen suosikkisitaattinsa tulevaisuudesta kuuluu seuraavasti: “Suunnitelmat toteutuvat harvoin, sen sijaan unelmat usein”.