Puheenjohtaja

Laura Pouru (FM, YTM) 2020-2021

 • Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
 • laura.pouru(a)utu.fi
 • Asiantuntijuusalueet: tulevaisuuslukutaito, strateginen ennakointi, tulevaisuudentutkimus

Laurasta parasta tulevaisuudessa on, että se on avoin ja sen muotoutumiseen voi vaikuttaa tämän pävän teoilla. Laura on mukana seuran toiminnassa, koska hän haluaa vahvistaa tulevaisuudentutkimuksen tieteenalaa sekä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuslukutaitoa. Mieleenpainuva tapahtuma Lauralle on ollut seuran ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen perustajan Pentti Malaskan elämänkertateoksen kokoaminen ja tämän kirjoitusten läpikäynti.

Varapuheenjohtaja

Sirkka Heinonen (Prof. em., FT) 2020-2021

 • Professori, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Guest professor, University of Science and Technology of China (USTC)
 • sirkka.heinonen(at)utu.fi
 • Asiantuntijuusalueet: Vastuullisten tulevaisuuksien tutkimus, tulevaisuustietoisuus, teknologiaennakointi, tulevaisuusklinikat, edelläkävijäanalyysi ja transformatiiviset skenaariot

Sirkka on mukana seuran toiminnassa, koska siinä yhdistyvät maailmanparannus ja vapaaehtoistyö motivoituneiden ihmisten seurassa. Parhaita tulevaisuusmuistoja hänellä on kaksi. VTT:llä 80-luvun alussa eri puolella maailmaa tehty tulevaisuudentutkimus sekä kun hän seuran pääsihteerinä vuonna 1993 järjesti WFSF-konferenssia “Chaos and Coherence” yhdessä Pentti Malaskan, Mika Mannermaan ja Pekka Jauhon kanssa.

Pääsihteeri

Hazel Salminen

 • Pääsihteeri, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry ja projektitutkija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 • tutuseura(a)gmail.com
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seura, PL 378, 00101 Helsinki
  (Eerikinkatu 28, 5. krs, 00180 Helsinki)
  puh. 040 5028672
 • Asiantuntijuusalueet: yhdistyshallinto, julkaisutoiminta, luovat menetelmä

Hazelin mielestä parasta tulevaisuudessa on se, että se on vielä edessä ja mahdollisuuksia täynnä. Hän on mukana seuran toiminnassa, koska hyvässä seurassa on hyvä olla 😉 Tulevaisuuteen liittyvistä tapahtumista Hazelin mieleen on painunut hänen ensimmäinen tutu-konferenssinsa Romaniassa, johon matkustettiin bussilla Suomesta asti.

Varsinaiset jäsenet

Erkki Aalto 2021-2022

 • Innovaatio- ja kehitysaktiivi
 • erkki.aalto(a)outlook.com
 • Asiantuntijuusalueet: Kehittäminen, innovaatiot, muutosjohtaminen, murrokset, ennakointi

Erkin mielestä tulevaisuudessa on parasta äärettömät mahdollisuudet oppia ja parantaa maailmaa yhdessä. Hänelle Tulevaisuuden tutkimuksen seura on monipuolinen vuorovaikutteinen verkosto, jossa oppii jatkuvasti uutta ja voi vaikuttaa tulevaisuuteen.

Anne Hakala 2021-2022

 • Suunnittelija, Koulutuksen kehittämispalvelut, JAMK
 • anne.hakala(a)jamk.fi
 • Asiantuntija-alueet:

Sofi Kurki, FT 2021-2022

 • erikoistutkija, ennakointikouluttaja, VTT
 • sofi.kurki(at)vtt.fi

Osmo Kuusi (FT, dosentti) 2020-2021

 • Dosentti/Aalto-yliopisto, aktivisti/Turun tutu-keskus, toimitusjohtaja/What Futures Oy
 • osmo.kuusi(a)utu.fi
 • Asiantuntija-alueet: Tutun pohjafilosofia, teknologian vaikutusten arviointi, Delfoi-menetelmä, heikot signaalit, tutun yhteys psykologiaan

Osmo on latinisti, ja hänen suosikkisitaattinsa tulevaisuudesta onkin “Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo” (Pisara murtaa kiven ei voimalla vaan usein putoamalla). Hänelle seura on yhteisö, joka kokoaa vastuullisesti, luovasti ja kriittisesti ajattelevia. Kestävimmäksi vaikutuksekseen Osmo arvioi pohjafilosofian esittämisen tutulle konsistenssikehikkon muodossa (Futura 2/2019).

Tapani Martti 2020-2021

 • Oppimisjohtaja, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Asiantuntijuusalueet: johtaminen, liiketoiminnan kehittäminen, B2B-myynti, tietotekniikka, vähän monesta asiasta -tietäminen

Tapani on mukana seuran toiminnassa, sillä hän haluaa oppia tulevaisuudentutkimuksesta ja tutustua muihin siitä kiinnostuneisiin. Tapanille ikimuistoinen tulevaisuuteen liittyvä lukukokemus on Isaac Asimovin Robotiikan kolme pääsääntöä, jotka jäivät hänen mieleensä syvän visionäärisinä.

Marja-Liisa Viherä 2020-2021

 • ViheräVerstas Oy Viides linja 14 b 39, 00530 Helsinki
 • puh. 0400501581
 • Asiantuntijuusalueet: Arkipäivä, digitalisaatio, tekniikan vaikutukset, tulevaisuuden tekeminen

Marja-Liisalle unohtumaton tulevaisuustapahtuma on tulevaisuuden tutkijoiden ja viestintäleiriläisten yhteinen matka Romaniaan World Futures Studies Federationin konferenssiin syksyllä 2001. Marja-Liisalle seura on yhteisö, joka antaa ajattelemista, ymmärtämistä, tekemistä ja ystäviä. Hänen suosikkisitaattinsa tulevaisuudesta kuuluu seuraavasti: “Suunnitelmat toteutuvat harvoin, sen sijaan unelmat usein”.

Tero Villman 2021-2022

 • Projektitutkija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
 • tero.j.villman(a)utu.fi
 • Asiantuntijuusalueet: projekti- ja kehitystoiminnan johtaminen, osaamisen, toimintamallien ja työkalujen kehittäminen, muutosjohtaminen

Terosta parasta tulevaisuudessa on se, että se on täynnä mahdollisuuksia. Seuran hallituksessa hän haluaa edistää tulevaisuudentutkimuksen tunnettuutta ja vaikuttavuutta sekä oppia alati kasvavalta tulevaisuudentutkimuksen yhteisöltä.

Varajäsenet

Toni Ahlqvist 2020-2021

 • toni.ahlqvist(a)utu.fi

Elina Hiltunen 2020-2021

 • Futuristi, yrittäjä What’s Next Consulting Oy
 • Asiantuntijuusalueet: Megatrendit, teknologiatrendit, kuluttajatrendit, heikot signaalit, ennakoinnin menetelmät

Parasta tulevaisuudessa Elinan mielestä on, ettei sitä ole etukäteen fiksattu, vaan voimme vaikuttaa siihen omilla teoillamme. Hän muistuttaakin, että tulevaisuuden edessä pitää olla nöyrä, muttei saa nöyristellä. Seuran hallitukseen Elina lähti mukaan, koska Osmo puhui hänet ympäri.

Kirsi Kellokangas 2021-2022

 • Kehityspäällikkö, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ja Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta,
 • Asiantuntijuusalueet: julkinen hallinto, kybernatisaatio, strateginen johtaminen

Sanna Ketonen-Oksi 2020-2021

 • Tutkija, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Asiantuntijuusalueet: Organisaatioiden tulevaisuuskyvykkyys, innovaatioekosysteemit ja arvonluonnin yhteiskehittäminen, palvelulogiikka (service-dominant logic), muutosjohtaminen

Sannan tulevaisuuteen liittyviä lempiasioita ovat jatkuva muutos sekä lupa kiinnostua “kaikesta” ja pohtia erilaisten ilmiöiden välisiä riippuvuussuhteita. Hän näkee seuran ammatillisesti kiinnostavana oppimisverkostona, jonka toiminnan kehittämiseen hänen omalta urapolultaan löytyy paljon ammennettavaa.

Päivi Luna 2021-2022

 • Johtava asiantuntija, Finanssiala ry
 • Asiantuntijuusalueet: strateginen suunnittelu, R&D

Matti Minkkinen 2020-2021

 • FT, yliopisto-opettaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
 • Asiantuntijuusalueet: Kriittinen tulevaisuudentutkimus, tulevaisuustietoisuus, teknologiamurros, institutionaalinen muutos

Matin mielestä parasta tulevaisuudessa on, että siitä on aina kehkeytymässä myös jotain muuta kuin mitä luulemme. Tärkeänä ammatillisena tulevaisuusmuistona Matti mainitsee konferenssiesityksensä, jota kuuntelivat eturivissä Sohail Inayatullah ja Ivana Milojević. Toinen tärkeä muisto on, kun Matin tytär kysyi päiväkoti-ikäisenä, loppuuko ihmisten aika joskus.

Toni Stubin 2021-2022

 • Viestintäkonsultti
 • Asiantuntijuusalueet:

Max Stucki 2021-2022

 • Senior Foresight Analyst, Futures Platform
 • Asiantuntijuusalueet: strateginen ennakointi