TULEVAISUUSAIHEINEN KIRJALISTA LUOVA TULEVAISUUSTILA -hankkeen TULEVAISUUSHYLLYSSÄ

TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN OPPIMATERIAALEJA

Kamppinen, Matti, Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.). Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset.

Kuusi, Osmo, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) (2013): Miten tutkimme tulevaisuuksia? 3., uudistettu painos. Acta Futura Fennica 5. Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Helsinki.

Tulevaisuudentutkimus Suomessa

Bell, Wendell: Foundations of Futures Studies Vol I & II

Masini, Eleonora: Why Futures Studies 1993

Schwartz, Peter: The Art of the Long View 1991

Glenn & Gordon: Millennium Project Futures Research Methods V.3 cd tulevaisuudentutkimuksen metodeista 2009

 

TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURAN SARJAT:

ACTA FUTURA FENNICA

TULEVAISUUSSARJA

A-SARJA

 

KLASSIKKOJA

Platon: Valtio

Francis Bacon: Uusi atlantis (ym.) / teoksessa “Matkoja utopiaan”

Thomas More: Utopia

Louis-Sébastien Mercier: The year 2440

Daniel Defoe: Robinson Crusoe

Aldous Huxley: Uusi uljas maailma

George Orwell: 1984

 

Augustinus: Jumalan valtio / teoksessa “Matkoja utopiaan”

Voltairen (1694–1778) Micromegas

Tommaso Campanella: Aurinkokaupunki / teoksessa “Matkoja utopiaan”

Edward Bellamy: Vuonna 2000

William Godwin (1756–1836) Man on the Moon

Jonathan Swift (1667–1745) Gulliverin matkat

 

TULEVAISUUSRAPORTTEJA

Meadows, Dennis & Donella & Randers, J.: Kasvun rajat

Meadows, Dennis & Donella, Kasvun rajat – 30 vuotta myöhemmin, Gummerus, 2005.

Alexander King & Bertrand Schneider: Ihmiskunnan vallankumous

Von Weizsäcker: Factor Four; Factor Five

Glenn, J. & Gordon, T. State of the Future 2009

 

Metsä, Maija (toim.): Tuleva tuhat. Tilastokeskus 1999

Finnsight–raportti SA ja Tekes

Työn sankareita ja selviytyjiä. Työ ja hyvinvointi vuoden 2025 Suomessa. Työterveyslaitos 2010

 

MODERNEJA KLASSIKKOJA

Alvin Toffler: Future shock suomeksi / Hätkähdyttävä tulevaisuus; Suuri käänne; Previews and premises; Third Wave

Toffler, A. & H., Sodan ja rauhan teknologiat

Naisbitt, John: Megatrendit; ja Megatrendit 2000

Herman Kahn: The next 200 years

Nassim Taleb: Musta joutsen 2007

 

TIETEISTULEVAISUUKSIA

Arthur C. Clarke: Avaruusseikkailu 2001 (ym.)

Philip K. Dick: Palkkionmetsästäjä (ym.)

William Gibson: Neurovelho

Isaac Asimov: säätiö-sarja

Osmo Ilmari:

* Uhka avaruudesta: Nuorten toivekirjasto 84, WSOY 1956

* Kadonneet kuussa: Nuorten toivekirjasto 98, WSOY 1957

* Siriuksen lähettiläs: Nuorten toivekirjasto 112 WSOY 1958

* Planeetta Logos: Nuorten toivekirjasto 122. WSOY 1959

Jules Verne: Maasta Kuuhun (De la Terre à la Lune); Pariisi 1900-luvulla   (ym)

Isomäki, Risto, Sarasvatin hiekkaa, Tammi, 2005.

McCarthy, Cormac, Tie, WSOY, 2008.

 

MUUTA

Verronen, Maarit, Karsintavaihe, Tammi, 2008.

Lista tulevaisuudentutkimuksen alan väitöskirjoista Suomessa 

* * * *

Kokoajina Sirkka Heinonen, Sofi Salonen ja Leo Westerlund yhteistyössä kirjaston edustajien kanssa. Hazel Salminen on toteuttanut Luova TulevaisuusTila –hankkeen kirjallisuusosion Tulevaisuuden tutkimuksen seuran 30-vuotisjuhlanäyttelyyn Tieteiden talolle 2010. Näyttelyssä kävijät voivat jättää omia tulevaisuusaiheisia kirjallisuussuosituksiaan.

 

Luova tulevaisuustila –hanke (CreaFore) tutkii, toteuttaa ja testaa pilotteina Luovan tulevaisuustilan konseptia, jossa fyysinen tila yhdistettyinä digitaalisiin ja virtuaalisiin elementteihin kannustaa kävijää ja kokijaa yhtäaikaa luovuuteen ja tulevaisuusajatteluun.

Ensimmäinen pilotti toteutettiin vuonna 2009 Helsingin kirjastossa Lasipalatsin kohtaamispaikassa. Seuraavat pilotit on suunnitteilla Hämeenlinnan Innoparkiin ja Vantaan Heurekaan. Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Turun yliopisto) toteuttaa hanketta prof. Sirkka Heinosen johdolla yhteistyössä kumppanuustahojen kuten Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kanssa. Lisätietoja hankkeesta ja lyhyt virtuaalikierros kirjaston Luovassa tulevaisuustilassa tai sirkka.heinonen@utu.fi. Luova TulevaisuusTila (Creative Foresight Space eli CreaFore) on osa Euroopan aluekehittämisrahaston ja Päijät-Hämeen liiton VIDICO –hanketta (Visible Digital Competence).