Seuran jäsenlehtenä vuodesta 1982 alkaen ja Futura-nimisenä vuodesta 1986 alkaen ilmestynyt B5-kokoinen ”perinteinen lehti” ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Futura postitetaan Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille jäsenetuna, muille vuosikerta maksaa 49 euroa (ulkomaille 57 euroa). Irtonumerot maksavat jäsenille 7,40 euroa ja muille 13,10 euroa. 

Mediakortti v. 2020

Futura-lehden toimitus ottaa mielellään vastaan käsikirjoituksia myös lehden teemojen ulkopuolelta. Futuraan toivotaan artikkeleita, keskustelupuheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehti on keskusteleva tiedelehti, joten persoonalliset näkemykset ovat tervetulleita. Artikkeleissa on hyvä ottaa huomioon tulevaisuusperspektiivi. Lehdessä on käytössä referee-menettely.

Futura-lehden artikkeleita on saatavana Elektra-palvelusta. Elektran käyttö vaatii lisenssin, joka on käytössä mm. kaikissa Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yleisissä kirjastoissa. Seura pyrkii lähiaikoina mahdollistamaan Futura-lehden tilaamisen myös sähköisessä muodossa.

Futuran toimitusneuvosto: Tapio Tamminen (päätoimittaja), Mikko Dufva, Sirkka Heinonen, Sami Holopainen, Osmo Kuusi, Matti Minkkinen, Juha Nurmela, Iiris Penttilä, Hazel Salminen (toimitussihteeri), Petri Tapio, Johanna Viherä (taittaja), Marja-Liisa Viherä, Markus Vinnari

Päätoimittaja, aineistot: Tilaukset, osoitteenmuutokset ja lisätiedot:
Tapio Tamminen
Email tapiot@kaapeli.fi
Puh. 040 595 1722
Hazel Salminen
Email toimisto@futurasociety.fi
Puh. 040 5028672
Kirjoitusohjeet
Refereelausuntolomake
Elektra-artikkelitietokanta

Tulevat teemat:

1/2020 Teema: Demokratia ja tekoäly, päätoimittajana Tapio Tamminen (aineistopäivä 31.1./refereeartikkelit 15.1.)
2/2020 Teema: Valta maailmassa 2040 (Top Ten Futures XII -seminaari), vierailevina päätoimittajina Sami Holopainen ja Osmo Kuusi (aineistopäivä 31.3.2020/refereeartikkelit 15.3.)
3/2020 Teema: Kohtuullinen tulevaisuus, vierailevina päätoimittajina Pasi Heikkurinen, Eeva Houtbeckers ja Sanna Ahvenharju (aineistopäivä 1.7.2020/refereeartikkelit 15.6.)
4/2020 Teema: Taide tulevaisuudessa, vierailevina päätoimittajina Marja-Liisa Viherä ja Hazel Salminen (aineistopäivä 1.10.2020/refereeartikkelit 7.9.)

Ilmestyneet numerot:

1/2019 Yhteiskunnalliset tulevaisuudet (kesäseminaari), vierailevina päätoimittajina Mikko Dufva ja Marja-Liisa Viherä
2/2019 Psykologia ja tulevaisuudentutkimus, vierailevina päätoimittajina Juha Nurmela ja Osmo Kuusi (aineistopäivä 31.3.2019/refereeartikkelit 15.3.)
3/2019 Biodiversiteetti, vierailevina päätoimittajina Peter Kullberg, Vilja Varjo ja Petteri Vihervaara (aineistopäivä 1.8.2019/refereeartikkelit 7.7.)
4/2019 40 vuotta tulevaisuuksia, vierailevina päätoimittajina Juha Nurmela ja Marja-Liisa Viherä (aineistopäivä 1.10.2019/refereeartikkelit 7.9.)

1/2018 Seuraavat 100 vuotta, vierailevina päätoimittajina Sirkka Heinonen, Matti Minkkinen ja Osmo Kuusi
2/2018 Education and Future Working Life (WORK2017 conference), vierailevina päätoimittajina Sami Holopainen, Osmo Kuusi, Seppo Poutanen ja Kaisa Hytönen
3/2018 Tulevaisuudentutkimus Suomessa tänään ja huomenna – TVA 20 vuotta, vierailevina päätoimittajina Matti Vartiainen ja Leena-Maija Laurén
4/2018 Mitä Homo Sapiensin jälkeen? päätoimittajana Tapio Tamminen

1/2017 Utopiat ja dystopiat, vierailevana päätoimittajana Markus Vinnari
2/2017 Ihmistyön tulevaisuus älykkäiden koneiden maailmassa, vierailevina päätoimittajina Sami Holopainen ja Osmo Kuusi
3/2017 Tulevaisuudentutkimuksen uudet menetelmät, vierailevana päätoimittajana Mikko Dufva
4/2017 Kaupunkien aika (Kaupunkitutkimuksen päivät), päätoimittajana Tapio Tamminen

1/2016 Ihmisarvo ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen, vierailevina päätoimittajina Vuokko Jarva ja Marja-Liisa Viherä
2/2016 Big Data – nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet, vierailevina päätoimittajina Sami Holopainen ja Osmo Kuusi
3/2016 Käsillä tekemisen tulevaisuus, vier. pt. Marja-Liisa Viherä ja Hazel
4/2016 Mobiilielämät, päätoimittaja Tapio Tamminen

1/2015 Kaupunki, tulevaisuus ja me (kesäseminaarin 2014 teemanumero), vierailevana päätoimittajana Marja-Liisa Viherä
2/2015 Koulun tulevaisuus, vierailevina päätoimittajina Hannu Linturi ja Jenni Linturi
3/2015 Nationalismin nousu, päätoimittajana Tapio Tamminen
4/2015 Kulutuksen tulevaisuudesta, vierailevina päätoimittajina Juha Nurmela ja Mika Pantzar

1/2014 Top Ten X: Tarinoita ja teesejä median tulevaisuudesta, vierailevina päätoimittajina Marja-Liisa Viherä ja Osmo Kuusi
2/2014 Kyberturvallisuus, päätoimittajana Tapio Tamminen
3/2014 Oppimisen tulevaisuus, vierailevana päätoimittajana Hannu Linturi
4/2014 Teema: Etnisten vähemmistöjen tulevaisuus, vierailevina päätoimittajina Vuokko Jarva ja Reetta Toivanen

1/2013 Arktinen tulevaisuus, päätoimittajana Tapio Tamminen
2/2013 Kohti planetaarista tietoisuutta: Löytöretkiä Pentti Malaskan maailmaan, vierailevina päätoimittajina Marja-Liisa Viherä ja Markku Wilenius
3/2013 Teema: kesäseminaari Vallan uudet muodot ja tulevaisuuden elämäntavat, vierailevina päätoimittajina Osmo Kuusi ja Olli Hietanen
4/2013 Muodin tulevaisuus, vierailevana päätoimittajana Ana Nuutinen

1/2012 Teema: Afrikka, päätoimittajana Tapio Tamminen
2/2012 Teema: Kognitiotieteet/psykologia ja tulevaisuus
3/2012 Jokuveli valvoo – ubiyhteiskunnan haasteet
4/2012 Metropoli ja lähidemokratia, vierailevina päätoimittajina Vuokko Jarva ja Emilia Palonen 

1/2011 Näkemyksiä kohtuutaloudesta, vierailevana päätoimittajana Marja-Liisa Viherä.
2/2011 Globaalidemokratia, vierailevina päätoimittajina Juha Nurmela ja Teppo Eskelinen.
3/2011 Top Ten Futures IX: Etäisyyksien hallinta, vierailevina päätoimittajina Matti Leskinen ja Osmo Kuusi.
4/2011 Teema: Ajatuspajat, vierailevina päätoimittajina Osmo Kuusi ja Aleksi Neuvonen

1/2010 Työn tulevaisuus, vierailevina päätoimittajina Keijo Rajakallio ja Marja-Liisa Viherä.
2/2010 Uskontojen tulevaisuus, päätoimittajana Tapio Tamminen.
3/2010 Sukupuolten tulevaisuus, vierailevina päätoimittajina Vuokko Jarva ja Kaarina Kailo.
4/2010 Ilmastonmuutos ruokapöydässä, päätoimittajana Tapio Tamminen.

4/2009 Millennium – Asiantuntijat tulevaisuuksien tietäjinä? vierailevina päätoimittajina Sirkka Heinonen ja Jerome Glenn.
3/2009 Suomen metsäalan tulevaisuutta etsimässä, vierailevana päätoimittajana Tapio Rantala ja päätoimittaja Tapio Tamminen.
2/2009 Top Ten Futures VIII: Tieteen luomat teknologiat – keinoja muuttaa maailmaa? vierailevina päätoimittajina Osmo Kuusi ja Marja-Liisa Viherä.
1/2009 Philosophical Essays of Knowledge of the Future, guest-editors Pentti Malaska and Eleonora Masini

4/2008 Riskiyhteiskunta, vierailevana päätoimittajana Juha Nurmela.
3/2008 Ylihuominen leipämme, vierailevana päätoimittajana Hanna Pesonen
2/2008 Mihin menet venäjä?, päätoimittajana Tapio Tamminen
1/2008 Sivistys ja tulevaisuus, vierailevina päätoimittajina Marja-Liisa Viherä ja Osmo Kuusi.

4/2007 Aikaa ja paikkaa etsimässä
3/2007 Tietoinen tulevaisuus
2/2007 Changing Foresight Practices in Regional Development – Global Pressures and Regional Possibilities
1/2007 Hyvinvointivaltion tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet

4/2006 Liikenteen ja energian tulevaisuus
3/2006 Aasian nouseminen
2/2006 Työelämän etiikka ja arvot
1/2006 Kasvatus, opetus ja oppimisen tulevaisuus

4/2005 Työtä ja juhlaa
2-3/2005 Matemaattinen mallintaminen tulevaisuudentutkimuksessa
1/2005 Globaalidemokratiaa

4/2004 Bioyhteiskunnan haaste
3/2004 Turvallisuuden tulevaisuus
2/2004 Tabut ja yhteiskunnan murros
1/2004 Kuluttamisen tulevaisuuden haasteet

4/2003 Kodin kulttuurit
3/2003 Sosiaalinen pääoma
2/2003 Historia ja tulevaisuudentutkimus
1/2003 Teema: Millenniumin haasteet

4/2002 Terrorismi – neljäs valtiomahti?
3/2002 Kvantit ja tulevaisuus
2/2002 Indicators of Sustainable Development (engl. numero)
1/2002 Vierautta kohtaamassa

4/2001 Minä ja kone
3/2001 Uskonnot ja uusi epävarmuuden aika
2/2001 Ihmisen varaosa-ongelma
1/2001 Ennakoinnin siedetty keveys

4/2000 Arvot ja tulevaisuuden tutkimus
3/2000 20-vuotias Tulevaisuuden tutkimuksen heimo
2/2000 Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus
1/2000 Top Ten Futures IV: Taide ja tulevaisuus

4/1999 Millennium?
3/1999 Urban Futures: A Loss of Shadows in the Flowing Spaces ? (engl. numero)
2/1999 Heikot signaalit
1/1999 Infoähkystä enkelten aikaan

4/1998 Top Ten Futures III: Tieteen tulevaisuusrelevanssi
Futuran kansikuvia:

2009 2008 2007 2006 2-3/2005
2005 2004 2003 2002 2001
1999-2000 1998 1997 1996 1995