Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset tulevaisuudet voisivat olla. Näin saatua tietoa hyväksikäyttämällä ihminen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Olemme jokainen valinnoillamme omalta osaltamme vastuussa siitä, tuleeko huomispäivästä sellainen, että sitä on hyvä elää.

Seuran toiminnan tarkoituksena on tieteellisenä seurana paremman tulevaisuuden puolesta edistää tulevaisuudentutkimusta Suomessa, sen hyödyntämistä ja siihen perustuvaa keskustelua sekä tuoda yhteen tulevaisuudesta kiinnostuneet, tulevaisuuksia tutkivat ja tulevaisuutta tekevät ihmiset ja yhteisöt Suomessa.