Hyvän tulevaisuuden avaimet
– kesäinen seminaari siirtymisestä kriiseistä tulevaisuustoivoon

26.–27.8.2022 Otavan Opisto, Otavantie 2, 50670 Mikkeli

Suuri kiitos kaikille seminaariin ja sen valmisteluihin osallistuneille! Erityiskiitos tilaisuuden upeille puhujille, Sirpa Kurpalle, Markus Leikolalle, Inka Hetemäelle, Pirkko Lahdelle, Otto Tähkäpäälle ja Minna Koskelolle sekä seuran edustajille FT Maija Viherälle ja Futuristi Elina Hiltuselle innostavasta juontamisesta ja fasilitoinnista ja lisäksi Otavan opiston Heli Auviselle, Jukka Tikkaselle ja Minna Vähämäelle tilaisuuden hienosti toimineista järjestelyistä. Tutuseuran osalta tilaisuuden järjestämiseen osallistuivat myös Paula Kallioniemi ja Hazel Salminen.

Tänä vuonna tulevaisuuden tutkimuksen kesäseminaarissa oli aiheena hyvän tulevaisuuden avaimet – millä eväin voimme luoda toivoa tulevaan? Aihetta lähestyttiin sekä esitysten että pienryhmäkeskusteluiden kautta. Lisäksi tarjolla oli yhdessäoloa ja keskusteluita muiden tulevaisuudesta kiinnostuneiden kanssa. Kutsu ja ohjelma pdf-muodossa: Kesäseminaari2022.

Esityskalvoista osa on luettavissa pdf-muodossa:
Ruuan tulevaisuus – osa kokonaishyvinvointia ja turvallisuutta / Sirpa Kurppa, agronomi, prof. emerita
Tulevaisuususkon jäljillä – horjuuko nuorten usko huomiseen? / Otto Tähkäpää, Tulevaisuuskoulun perustaja ja johtaja

Futuristi Elina Hiltusen tekemät yhteenvedot alustuksista löytyvät hänen nettisivuiltaan: https://www.whatsnext.fi/tutusemma/

OHJELMA:

Perjantai 26.8.2022

11:00–11:30  Ilmoittautuminen ja tutustuminen
11:30–12:00  Alkusanat ja ohjelma
                        Elina Hiltunen, futuristi
                        Marja-Liisa (Maija) Viherä, FT
                        Paula Kallioniemi, pääsihteeri, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
12:00–12:45  Lounas
12:45–14:00  Ruuan tulevaisuus – osa kokonaishyvinvointia ja turvallisuutta
                        Sirpa Kurppa, agronomi, prof. emerita
14:00–14:30  Kahvitauko
14:30–15:45  Kriisistä toiseen, kolmanteen, aina vaan ja jatkuvastiko?
                        Markus Leikola, kirjailija
15:45–17:00  Kestävät yhteiskunnat rakentuvat hyvälle lapsuudelle
                        Inka Hetemäki, ohjelmajohtaja, Suomen UNICEF
17:00–18:00  Päivällinen
18:00–19:30  Päivän keskustelujen purku, Maija Viherä, FT.
                       Pari- ja/tai pienryhmätyöskentelyä roolikorttien perusteella valittujen roolien mukaisesti.

Ilta jatkuu vapaamuotoisella yhdessäololla ja keskustelulla. Saunomismahdollisuus.

Lauantai 27.8.2022

08:00–09:00  Aamiainen opiston ruokalassa
09:15–09:45  Katsaus eiliseen ja katse tähän päivään
                        Elina Hiltunen / Maija Viherä
09:45-11:00  Hyvä elämä tulevaisuuden näkökulmasta
                        Pirkko Lahti, FL, psykologi
11:00-12:00  Lounas opiston ruokalassa
12:00-13:15  Tulevaisuususkon jäljillä – horjuuko nuorten usko huomiseen?
                        Otto Tähkäpää, Tulevaisuuskoulun perustaja ja johtaja
13:15–14:00  Tehtävänä tulevaisuus (etänä)
                        Minna Koskelo, tulevaisuusmuotoilija ja kirjailija
14:00–14:30  Päätöspuheenvuoro: Hyvän tulevaisuuden avaimet
                        Elina Hiltunen / Maija Viherä
14:30–15:00  Kahvitarjoilu ja kotiinlähtö

** Jokaisen alustuksen jälkeen yleisökysymyksiä ja/tai pienryhmäkeskustelua. **

Järjestäjinä Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. ja Otavan Opisto.

Hinnat
Seminaarin hinta on 85 €/hlö (sis. seminaariosallistumisen ja ohjelman mukaiset ruokailut; majoitus erikseen).