Kesäseminaari 2016 CFP

MOBIILIELÄMÄT JA LIIKKUVAT ARJET – CALL FOR PAPERS
22.–23.8.2016, Siirtolaisuusinstituutti, Turku

Tulevaisuudentutkimuksen tämänvuotisessa kesäseminaarissa tutkijoille on tarjolla Call for Papers -menettelyllä rinnakkainen, tieteellinen kahden päivän ohjelma. Siihen kuuluvien sessioiden pääteemoina ovat eri puolilla maailmaa muuttoliikkeitä aiheuttavat tekijät, kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja väestönmuutokset.

Tilaisuuden pääkielenä on suomi, mutta on mahdollista esittää myös englanninkielinen tutkimuspaperi. Tutkimussessiossa esitettävien töiden valinnan tekee, abstraktien perusteella, järjestäjien edustajista koostuva raati.

Mobiilielämä ja yksilön arjen muutokset, 22.8.2016
Esimerkkejä aiheista:

 • Rajojen ylittäminen: vuorovaikutus ja kotouttaminen arjessa
 • Tulo Suomeen: kansalliset identiteetit, monet kielet ja koulutus
 • Virtuaalityö muuttaa kaiken arjessa: moni-paikkakuntaiset asiantuntijat töissä Euroopassa
 • Siirtolaisuus ja yritykset: asiantuntijoiden aivovuoto Suomeen ja Suomesta
 • Monien kotien perheet ja digitaaliset nomadit vanhempina
 • Monipaikkainen elämä eri valtioissa ja rajat ylittävät perhesuhteet


Globaalit muutokset, 23.8.2016
Esimerkkejä aiheista:

 • Poliittisen, taloudellisen, sosiaalisen, teknologisen ja ympäristön (PESTE) näkökulmat Suomen siirtolaisuuteen
 • YK:n globaalit kestävän kehityksen 2030 tavoitteet polkuina: siirtolaisuus Suomeen ja Suomesta
 • Perinteisten näkökulmien tilalle huominen: pakotettu ja tavoiteltu siirtolaisuus
 • Suomen kaupungistuminen: muutokset väestössä, suunnittelu ja maahanmuuton sopeutus
 • Siirtolaisuus haasteena tulevaisuudentutkimukselle

Abstraktin toimittaminen
Ehdotus abstraktiksi tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen futuresconference@utu.fi viimeistään 2.5.2016. Merkitsethän sähköpostin otsikkokenttään “Seminaari 2016”.
Viestistä tulee selvitä työn otsikko, kirjoittajan/kirjoittajien nimet ja taustayhteisö/t, kontaktitiedot sekä varsinainen teksti avainsanalistan kera. Abstraktin pituus tulee olla enintään 250 sanaa.

Seminaarin tieteelliseen ohjelmaan valittavat suulliset puheenvuorot ovat enintään 20 minuutin esityksiä, joita seuraa 10 minuutin kysymys- ja keskusteluosio. Kirjoittajille ilmoitetaan abstraktin hyväksymisestä viimeistään 1.6.2016.

Tutkimuspaperin toimittaminen
Julkaistavaksi tarkoitetut tutkimuspaperit tulee toimittaa alkuperäisinä ja ennen julkaisemattomina versioina järjestäjille viimeistään 15.9.2016.
Tutkimuspaperin suositeltava laajuus on noin 10 sivua (riviväli 1 ja kirjasinkoko 12 pt). Tiedoston tulee olla .doc, .docx tai .rtf -muodossa. Varsinaisen tekstin lisäksi merkitään selkeästi tutkimuspaperin otsikko sekä kirjoittajan/kirjoittajien nimet ja taustayhteisö/t sekä kontaktitiedot. Tarkemmat kirjoitusohjeet lähetetään kaikille abstraktin lähettäneille.
Tutkimuspaperit julkaistaan Futura-lehden erikoisnumerossa ja/tai kunkin järjestäjän omissa sähköisissä julkaisusarjoissa (Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry., Siirtolaisuusinstituutti ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus).

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Kesäseminaarin tarkempi ohjelma, ilmoittautumisohjeet sekä tiedot osallistumismaksuista julkaistaan myöhemmin keväällä 2016. Ajantasaisen tiedon löydät aina Tulevaisuuden tutkimuksen seuran verkkosivuilta: Kesäseminaari 2016.

Lisätiedot seminaarin tieteellisestä osuudesta:
Leena-Maija Laurén, kehityspäällikkö, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
futuresconference@utu.fi
http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/ajankohtaista/uutiset/Sivut/mobiili2016.aspx

Lisätiedot seminaarista ja sen käytännön järjestelyistä:
Hazel Salminen, pääsihteeri, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
Puh. 040 502 8672, toimisto@futurasociety.fi

Tärkeät päivämäärät:
Abstraktien toimittaminen: 2.5.2016
Tieto abstraktien hyväksymisestä ja mahdollisuudesta esittää paperinsa seminaarissa: 1.6.2016
Julkaistavaksi tarjottujen valmiiden papereiden määräaika: 15.9.2016

Seminaarin järjestäjät:
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry., www.tutuseura.fi
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, www.utu.fi/ffrc
Siirtolaisuusinstituutti, www.siirtolaisuusinstituutti.fi/