25.4.2023

Yhdistyksen kevätkokous 24.4.2023 hyväksyi seuran hallituksen esityksen seuran uusiksi säännöiksi. Seuraavaksi sääntöteksti menee PRH:n hyväksyntäkäsittelyyn.

Seuran sääntöjen päivittäminen katsottiin tarpeelliseksi, koska säännöt ovat valtaosin peräisin seuran perustamisvuodelta 1980. Tilanne seuran toimintaympäristössä on muuttunut tuosta ajasta.

Sääntöjen ajanmukaistaminen ja saattaminen ristiriidattomaksi seuran syyskokouksessa 2022 hyväksytyn strategian kanssa on tullut entistä tärkeämmäksi ja kiireellisemmäksi nyt, kun TSV ilmoitti lopettavansa toiminta-avustuksen maksamisen seuralle vuodesta 2024 alkaen. Tärkeys ja kiireellisyys johtuvat siitä, että rahoituksen saaminen muista ajateltavissa olevista lähteistä ei ole yleensä edes mahdollista ilman ajanmukaista, selkeää ja yhdenmukaista kuvaa seuran toiminnasta.

Seuran jäsenillä oli mahdollisuus kommentoida sääntöesitystä eDelphi-alustalla 14.4.2023 saakka. Hallitus viimeisteli sääntöesityksensä kokouksessaan 18.4.2023 huomioiden jäsenkommentit ja muut viime hetken tiedot. Vielä 20.4.2023 esitykseen korjattiin muutama painovirhe ja huono sanavalinta. Kevätkokouksessa vaihdettiin sana pääsymaksu osallistumismaksuksi.

Kevätkokouksen 24.4.2023 hyväksymät säännöt ovat tarkasteltavissa täällä.

Ajantakainen yhdistyslaki, jota seuran tulee toiminnassaan noudattaa, on luettavissa täällä.

Tapani Martti
puheenjohtaja
puheenjohtaja@tutuseura.fi