KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Kutsu ja muut tiedot Tulevaisuuden tutkimuksen seuran syyskokouksesta v. 2023 päivitetään tälle sivulle syksyn aikana.

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:   

1) Avataan kokous;
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3) Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
4) Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä
talousarvio seuraavalle toimintavuodelle, minkä yhteydessä päätetään myös seuraavan
toimintavuoden jäsenmaksujen suuruudesta;
5) Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaksivuotiskaudelle, mikäli kausi on päättymässä;
6) Päätetään valittavien hallituksen varajäsenten määrä sekä valitaan seuraavaksi toimikaudeksi erovuoroisten tilalle hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet;
7) Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja;
8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
9) Päätetään kokous.

*  *  *  *