Kiitos Olli Hietaselle mielenkiintoisesta syyskokousalustuksesta sekä kaikille osallistujille antoisista keskusteluista! (Alustus nauhoitettiin, ja jos löytyy innokas vapaaehtoinen tekstittämään sen niin voimme ladata esityksen YouTubeen!)

Onnea myös uusille hallituksen jäsenille, jotka valittiin kaudelle 2023-24: 
Varsinaiset jäsenet: Päivi Luna, Ari Paanala, Toni Stubin, Tero Villman
Varajäsenet: Erkki Aalto, Timo Bergman, Kirsi Kellokangas, Max Stucki
Lisäksi hallituksessa jatkavat kaudelle 2022-23 valitut.

Seuralle vahvistettiin myös toimintasuunnitelma, talousarvio (tuotot ja kulut eriteltyinä) sekä esitys uudeksi strategiaksi (joka siistitään vielä muotoilun osalta)!

* * * *

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
tiistaina 1.11.2022 klo 18.00 alkaen
(Huom! alustus jo klo 17, ks. alla)

Virallinen kokouspaikka on Tieteiden talo, sali 504 (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki).  
Etäyhteys järjestetään Zoom-palvelun kautta. 

Huom! Syyskokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen etukäteen, viimeistään 25.10.2022. Zoom-linkki ja/tai saapumisohjeet lähetetään vain ilmoittautuneille ja heidän jäsenyytensä (yhteisöjäsenten osalta valtakirja) tarkistetaan. Lisätietoja kutsun kääntöpuolella.  

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:   

1.  Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus  
2.  Syyskokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  
3.  Seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2023  
4.  Jäsenmaksujen suuruus vuonna 2023 varsinaisten jäsenten, nuoriso- ja opiskelijajäsenten sekä yhteisöjäsenten osalta
5.  Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
6.  Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
7. Vahvistetaan seuralle strategia  
8. Sääntömuutosehdotus: yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot -kohdan päivittäminen sekä sääntöjen yleinen ajanmukaistaminen
9.  Muut asiat 

*  *  *  * 

Ennen syyskokousta, 1.11.2022 klo 17.00 tulevaisuusvaliokunnan valiokuntaneuvos Olli Hietanen 
alustaa aiheesta  Tulevaisuusvaliokunnan toiminta ja tulevaisuusvaliokuntien maailmankokous

Huom! Alustus pidetään myös etänä Zoom-alustan kautta.  
Syyskokous on vain jäsenille, mutta alustustilaisuus (etäosallistuminen) on avoin kaikille kiinnostuneille, eli myös ei-jäsenille. Lähiosallistuminen Tieteiden talolla on rajallisen tilan takia varattu vain jäsenille. 

Pelkästään alustusta etäyhteydellä seuraamaan tulevat voivat ilmoittautua 30.10.22 mennessä:  tai tarvittaessa os. tutuseura@gmail.com. 

Tervetuloa! 

Helsingissä 6.10.2022 

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n hallitus 

* * *

Kokouksen materiaalit ja niiden kommentointi:

Vuosikokouksen liitteet eli toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä sääntömuutosehdotukseen ja strategiaan liittyvät materiaalit ovat luettavissa ja kommentoitavissa Google Drivessä os.: https://bit.ly/tutusyyskokous2022. Hallituksen ehdotus vaalijärjestykseksi (=äänestyksen ja ääntenlaskun toteuttaminen) ladataan myös samaan kansioon ennen kokousta. 

Kommentteja toimintasuunnitelmaan, talousarvioon ja strategiamateriaaleihin voi tehdä suoraan Google Drive -tiedostoihin tai lähettää seuran toimistolle os. tutuseura@gmail.com 30.10.2022 mennessä.

Toivomme myös, että mahdolliset ehdokkaat hallituksen jäseniksi ilmoittautuvat samaan osoitteeseen etukäteen, jotta ehdimme paremmin valmistautua äänestysprosessiin.  

Tiedoksi jäsenistölle

Seuran säännöissä mainitaan, että hallitus voi mahdollistaa osallistumisen vuosikokouksiin etänä. Tämän pohjalta seuran hallitus on 8.9.2022 päättänyt järjestää syyskokouksen hybridimuotoisena. Virallinen kokouspaikka on Tieteiden talo, sali 504 (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki) mutta osallistua voi myös etänä. Zoom-palveluun on pääsy tietokoneella (sovelluksella ja selaimella) sekä puhelimeen ladattavalla sovelluksella. Hallitus on myös päättänyt, että asiamiesten käyttöä ei mahdollisteta henkilöjäsenten osalta ja että kokoukseen on ilmoittauduttava ohjeiden mukaisesti etukäteen, viim. 25.10.2022.