KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
(kutsu pdf:nä)

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 25.11.2021 klo 18.15 alkaen
(Huom! alustus Zoomissa klo 17, ks. kutsun kääntöpuoli)

Virallinen kokouspaikka on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Helsingin toimisto (Korkeavuorenkatu 25 A 2, 00130 Helsinki). Koronatilanteen takia toivomme kuitenkin, että kaikki osallistuvat kokoukseen etänä. Vain yksi kokousvirkailija on fyysisesti paikalla kokouksessa.

Etäyhteys järjestetään Zoom-palvelun kautta. Kokouksen osallistumislinkki lähetetään vain ao. ohjeiden mukaisesti etukäteen ilmoittautuneille.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
1.  Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
2.  Syyskokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 
3.  Seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022. 
4.  Jäsenmaksujen suuruus vuonna 2022 varsinaisten jäsenten, nuoriso- ja opiskelijajäsenten sekä yhteisöjäsenten osalta. 
5.  Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. 
6.  Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta. 
7.  Muut asiat

Vuosikokouksen liitteet eli toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat luettavissa ja kommentoitavissa Google Drivessä os.: https://bit.ly/tutusyyskokous2021. Hallituksen ehdotus vaalijärjestykseksi (=äänestyksen ja ääntenlaskun toteuttaminen) ladataan myös samaan kansioon ennen kokousta.

Huom! Syyskokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen etukäteen, viimeistään 18.11.2021https://bit.ly/syyskokous2021ilmo

Zoom-linkki syyskokoukseen lähetetään vain ilmoittautuneille ja heidän jäsenyytensä (yhteisöjäsenten osalta valtakirja) tarkistetaan. Lisätietoja kutsun kääntöpuolella. 

Kommentteja toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon voi tehdä suoraan Google Drive -tiedostoihin tai lähettää seuran toimistolle os. tutuseura@gmail.com 23.11.2021 mennessä. Toivomme myös, että mahdolliset ehdokkaat puheenjohtajaksi tai hallituksen muiksi jäseniksi ilmoittautuvat samaan osoitteeseen etukäteen, jotta ehdimme paremmin valmistautua äänestysprosessiin. 

*  *  *  *

Ennen syyskokousta klo 17.00–18.00
Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
alustaa aiheesta 
Tieteellisten seurojen tulevaisuudesta

Huom! Alustus pidetään etänä Zoom-alustan kautta.

Syyskokous on vain jäsenille, mutta alustustilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, eli myös ei-jäsenille.
Pelkästään alustusta seuraamaan tulevat voivat ilmoittautua 23.11.2021 mennessä lomakkeella https://bit.ly/syyskokous2021ilmo tai tarvittaessa os. tutuseura@gmail.com tai 040 5028672 (ei tekstiviestillä).

Tervetuloa!

Helsingissä 18.10.2021

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n hallitus

Tiedoksi jäsenistölle

Seuran säännöissä mainitaan, että hallitus voi mahdollistaa osallistumisen vuosikokouksiin etänä. Tämän pohjalta seuran hallitus on 18.10.2021 kokouksessaan päättänyt kutsua syyskokouksen koolle lähtökohtaisesti etäkokouksena. Virallinen kokouspaikka on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Helsingin toimiston kokoushuone (Korkeavuorenk. 25 A 2, 00130 Helsinki) mutta koronatilanteen takia toivotaan, että kaikki osallistuvat kokoukseen etänä. Zoom-palveluun on pääsy tietokoneella (sovelluksella ja selaimella) sekä puhelimeen ladattavalla sovelluksella. Hallitus on myös päättänyt, että asiamiesten käyttöä ei mahdollisteta henkilöjäsenten osalta ja että kokoukseen on ilmoittauduttava ohjeiden mukaisesti etukäteen, viim. 18.11.2021.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti