KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Maanantaina 26.4.2021 klo 18.00

Virallinen kokouspaikka on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Helsingin toimisto (Kor­kea­vuorenk. 25 A 2, 00130 Helsinki). Pandemiatilanteen takia toivomme kuiten­kin, että kaikki osallistuvat kokoukseen etänä. Vain yksi kokousvirkailija on paikalla kokous­paikalla, ja tilan sallittu henkilömäärä on erittäin rajattu (Turun yliopiston ohjeistuksia noudattaen). (Kutsu pdf:nä)

Etäyhteys järjestetään Zoom-palvelun kautta. Kokouksen osallistumislinkki lähetetään vain ao. ohjeiden mukaisesti etukäteen ilmoittautuneille.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1 §                 Kokous avataan ja todetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi ja oikein koolle kutsutuksi.
2 §                 Valitaan kevätkokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
3 §                 Käsitellään hallituksen kertomus seuran toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2020.
4 §                 Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
5 §                 Muut hallitukselle esitetyt asiat.
6 §                 Kokouksen päättäminen.

Vuosikokouksen liitteet eli tilinpäätöstiedostot ja toimintakertomuksen luonnos ovat luettavissa ja kommentoitavissa Google Drivessä: http://bit.ly/tutukevatkokous2021

Huom! Kevätkokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen etukäteen, viim. 19.4.2021 ilmoittautumislomakkeella: http://bit.ly/tutukevatkokous2021ilmo.
Zoom-linkki kevätkokoukseen lähete­tään vain ilmoittautuneille ja heidän jäsenyytensä (yhteisöjäsenten osalta valtakirja) tarkis­tetaan. Lisätietoja kutsun kääntöpuolella.

Kommentteja tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen voi tehdä suoraan Google Drive -tiedostoihin tai lähettää seuran toimistolle (toimisto@futurasociety.fi) 23.4.2021 mennessä.

§  §  §

Kevätkokouksen jälkeen noin klo 19:15 alkaen kevätkokousalustus:

Erikoistutkija Sofi Kurki, VTT
Refleksiivinen ennakointi haastaa ennakoinnin tehokasta toteutusta – onko yritysten suhtautuminen tulevaisuuteen murroksessa?

Kevätkokous on vain jäsenille, mutta alustustilaisuus on avoin myös ei-jäsenille. Pelkästään alustusta seuraamaan tulevat voivat ilmoittautua 25.4.2021 mennessä lomakkeella: http://bit.ly/tutukevatkokous2021ilmo (tai tarvittaessa 040 5028672 – ei tekstiviestillä).

Tervetuloa!

Helsingissä 18.3.2021

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus

*

Tiedoksi jäsenistölle
Seuran säännöissä mainitaan, että hallitus voi mahdollistaa osallistumisen vuosikokouksiin etänä. Tämän pohjalta seuran hallitus on 18.3.2021 kokouksessaan päättänyt kutsua kevätkokouksen koolle lähtökohtaisesti etäkokouksena. Virallinen kokouspaikka on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Helsingin toimiston kokoushuone (Korkeavuorenk. 25 A 2, 00130 Helsinki mutta COVID-19-tilanteen ja tartuntavaaran sekä niistä johtuvien Turun yliopiston tilojen henkilömäärärajoitusten takia toivotaan, että kaikki osallistuvat kokoukseen etänä.Hallitus on myös päättänyt, että asiamiesten käyttöä ei mahdollisteta henkilöjäsenten osalta ja että kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen, viim. 19.4.2021.

Tervetuloa!