K U T S U    K E V Ä T K O K O U K S E E N
Maanantai 8.6.2020 klo 18.00

Kokous pidetään virtuaalisesti Zoom-palvelussa.
Linkki lähetetään vain ao. ohjeiden mukaisesti etukäteen ilmoittautuneille.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1 §            Kokous avataan ja todetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi ja oikein koolle kutsutuksi.

2 §            Valitaan kevätkokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.

3 §            Käsitellään hallituksen kertomus seuran toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2019.

4 §            Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

5 §            Sääntömuutosehdotus: lisätään etäosallistumismahdollisuus yhdistyksen kokouksiin

6 §             Muut hallitukselle esitetyt asiat.

7 §            Kokouksen päättäminen.

Vuosikokouksen liitteet eli tilinpäätöstiedostot ja toimintakertomuksen luonnos ovat luettavissa ja kommentoitavissa Google Drivessä: https://bit.ly/kevatkokous2020.

Huom! Kevätkokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen etukäteen, viimeistään 1.6.2020: toimisto@futurasociety.fi tai 040 5028672. Zoom-linkki kevätkokoukseen lähetetään vain ilmoittautuneille ja heidän jäsenyytensä (yhteisöjäsenten osalta valtakirja) tarkistetaan. Lisätietoja kutsun kääntöpuolella.

Kommentteja tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen voi tehdä suoraan Google Drive -tiedostoihin tai lähettää seuran toimistolle 3.6.2020 mennessä.

§ § §

Kevätkokouksen jälkeen noin klo 19 alkaen kevätkokousalustus
Co-founder Aleksi Neuvonen,  Demos Helsinki
Tulevaisuusopinnot suunnannäyttäjänä

Kevätkokous on vain jäsenille, mutta alustustilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, eli myös ei-jäsenille. Pelkästään alustusta seuraamaan tulevat voivat ilmoittautua 7.6. mennessä, os. toimisto@futurasociety.fi tai 040 5028672.

Tervetuloa!

Helsingissä 27.4.2020

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus

*

T I E D O T E     K E V Ä T K O K O U K S E S T A

Tiedoksi jäsenistölle

Maaliskuussa seuran hallitus päätti COVID-19 –pandemiatilanteen takia siirtää kevätkokousta alkuperäisestä ajankohdasta, sillä seuran nykyiset säännöt eivät mahdollistaneet etäosallistumista.

21.4.2020 eduskunta hyväksyi lain väliaikaisesta poikkeamisesta mm. yhdistyslaista. Alla lisätietoa. Tämän pohjalta seuran hallitus päätti 27.4.2020 kokouksessaan kutsua kevätkokouksen koolle etäkokouksena. Kokous pidetään Zoom-ohjelmassa, johon on pääsy tietokoneella, puhelimeen ladattavalla applikaatiolla, tai myös puhelimella soittaen. Hallitus on myös päättänyt, että asiamiesten käyttöä ei mahdollisteta henkilöjäsenten osalta ja että kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen.

Tervetuloa!

*

Tiedote Tieteellisten seurain valtuuskunnalta jäsenyhdistyksille 22.4.2020:

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS VOIDAAN PITÄÄ 30.9.2020 MENNESSÄ, ETÄKOKOUS MAHDOLLINEN

Eduskunta on 21.4.2020 hyväksynyt väliaikaisen poikkeamisen yhdistyslakiin Covid-19 epidemian takia. Tämä tarkoittaa seuraavia asioita:
–         yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen voi pitää 30.9.2020 mennessä, vaikka yhdistyksen säännöissä kokoukselle olisi määritelty varhaisempi ajankohta
–         yhdistyksen hallitus voi päättää, että
o   kokoukseen voi osallistua postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta – etäkokous on siis mahdollinen, mutta hallituksen tulee tehdä päätös kokoontumistavasta.
o   kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
o   kokouksessa asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä. Valtuutettu voi siis valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeutta kokouksessa. Äänestyksissä asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä saa olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.
–         jos kokouskutsu on lähetetty ennen tämän poikkeuslain voimaantuloa, kokouskutsu tulee lähettää uudelleen edellä mainitut kohdat huomioiden, jotta kokoukseen voidaan soveltaa poikkeuslainsäädäntöä.

Kirjanpitolain osalta poikkeuslaissa todetaan, että viimeistään 29.2.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään 30.6.2020.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen

Lea Ryynänen-Karjalainen
Toiminnanjohtaja, MuT, MA
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
puh/tel. + 358 9 228 69 222, mobile + 358 50 3378 712
e-mail: lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi
www.tsv.fi