Maanantai 29.4.2019 klo 18.00
Tieteiden talo, sali 309, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Kevätkokouksessa käsiteltiin seuraavat sääntömääräiset asiat:

1 §            Kokous avataan ja todetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi ja oikein koolle kutsutuksi.
2 §            Valitaan kevätkokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
3 §            Käsitellään hallituksen kertomus seuran toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2018.
4 §            Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
5 §             Muut hallitukselle esitetyt asiat.
6 §            Kokouksen päättäminen.

Hyväksytyt vuosikokousasiakirjat:

Jäsenet, jotka eivät pääse kokoukseen voivat lähettää kommentteja pääsihteerille (toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672) 24.4.2019 mennessä.

§ § §

Kevätkokouksen jälkeen noin klo 19 Seuran Malaska-opinnäytetyön saajan julkistaminen sekä kevätkokousalustus
Professori, tutkimusjohtaja Toni Ahlqvist, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Dialektinen tulevaisuudentutkimus: radikaalit teknologiat ja yhteiskunnalliset jännitteet (esitys pdf-muodossa)


Ilmoittautumiset miel. 24.4.2019 mennessä:
toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672.

Tervetuloa!

 

Helsingissä 12.3.2019
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus