K U T S U     K E V Ä T K O K O U K S E E N

Torstaina 19.4.2018 klo 18.00
Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

K a h v i t a r j o i l u

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1 §            Kokous avataan ja todetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi ja oikein koolle kutsutuksi.

2 §            Valitaan kevätkokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.

3 §            Käsitellään hallituksen kertomus seuran toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2015.

4 §            Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

5 §            Passiivijäsenyyskäytännön lopettaminen rekisteriuudistuksen ja rekisterilainsäädännön muuttumisen johdosta.

6 §            Muut hallitukselle esitetyt asiat.

7 §            Kokouksen päättäminen.Vuosikokousasiakirjat ovat luettavissa etukäteen tästä (pdf-tiedostot):

Jäsenet, jotka eivät pääse kokoukseen voivat lähettää kommentteja pääsihteerille (toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672) 14.4.2018 mennessä.
vuoden 2017 tuloslaskelma (pdf); vuoden 2017 tase (pdf); vuoden 2017 toimintakertomus

§ §

Huom! Yleisötilaisuus samassa tilassa kevätkokouksen jälkeen noin klo 19

Prof. Markku Wilenius Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta alustaa aiheesta
MINNE SUUNTAAMME PENTIN JÄLKEEN? 
Professori Malaskan tulevaisuusajattelun vipuvarsista

§ §

Ilmoittautumiset toiseen tai molempiin tilaisuuksiin viim. 14.4.2017: toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672.

 

Lisäksi tilaisuuden yhteydessä julkistetaan Pentti Malaskan elämäkerran englanninnos:

Pouru, Laura, Markku Wilenius, Karin Holstius & Sirkka Heinonen (toim.) (2018)
Pentti Malaska — A Visionary and Forerunner
Tulevaisuusarja 9, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, 243 s.

Lisätietoja kirjasta

Tervetuloa!

 

Helsingissä 8.3.2017
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus