Kevätkokous 2017

K U T S U     K E V Ä T K O K O U K S E E N

Keskiviikkona 19.4.2017 klo 18.00
Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

K a h v i t a r j o i l u

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1 §            Kokous avataan ja todetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi ja oikein koolle kutsutuksi.

2 §            Valitaan kevätkokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.

3 §            Käsitellään hallituksen kertomus seuran toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2015.

4 §            Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

5 §             Muut hallitukselle esitetyt asiat.

6 §            Kokouksen päättäminen.

Vuosikokousasiakirjat ovat luettavissa etukäteen tästä (pdf-tiedostot):
tuloslaskelma 2016tase 2016Toiminnantarkastuskertomus 2016Toimintakertomus 2016 (luonnos)
Jäsenet, jotka eivät pääse kokoukseen voivat lähettää kommentteja pääsihteerille (toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672) 14.4.2017 mennessä.

Lisäksi kevätkokouksen yhteydessä julkistetaan vuoden 2017 Malaska- eli opinnäytepalkinnon saaja.

§ §

Huom! Yleisötilaisuus samassa tilassa kevätkokouksen jälkeen noin klo 19

Yliopistonlehtori (ma.) Mikko Jakonen, Jyväskylän yliopisto alustaa aiheesta
Vastatieto – tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä (esitys pdf-muodossa)

Ilmoittautumiset miel. 14.4.2017 mennessä: toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672.

 

Tervetuloa!

Helsingissä 8.3.2017
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus