Kevätkokous 2016

K U T S U
K E V Ä T K O K O U K S E E N

Keskiviikkona 27.4.2016 klo 18.15 (Huom! alustus klo 17)

Tieteiden talo, sali 309, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

K a h v i t a r j o i l u

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:
1 §            Kokous avataan ja todetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi ja oikein koolle kutsutuksi.
2 §            Valitaan kevätkokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
3 §            Käsitellään hallituksen kertomus seuran toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2015.
4 §            Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
5 §             Muut hallitukselle esitetyt asiat.
6 §            Kokouksen päättäminen.

Vuosikokousasiakirjat ovat luettavissa etukäteen seuran nettisivuilla: tasekirja 2015 Toimintakertomus2015_luonnos
Jäsenet, jotka eivät pääse kokoukseen voivat lähettää kommentteja pääsihteerille (toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672) 25.4.2016 mennessä.

§ § §

Huom! Yleisötilaisuus samassa tilassa ennen kevätkokousta klo 17:

Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja,
kansanedustaja 
ja RKP:n puheenjohtaja
Carl Haglund
alustaa aiheesta
Osaamisyhteiskunta nykyisten resurssien valossa

Ilmoittautumiset molempiin tai jompaan kumpaan tilaisuuteen miel. 22.4.2016 mennessä: toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672.

Tervetuloa!

7.3.2016
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus

 

*

Kyselylomake