Kevätkokous 2014

Keskiviikkona 23.4.2014 klo 18.00
Otavan Opiston Osuuskunnan koulutustila, Annankatu 9 A 11, 00120 Helsinki

 K a h v i t a r j o i l u

 Kevätkokouksessa käsiteltiin seuraavat sääntömääräiset asiat:

1 §            Kokous avataan ja todetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi ja oikein koolle kutsutuksi.

2 §            Valitaan kevätkokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.

3 §            Käsitellään hallituksen kertomus seuran toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2013.

4 §            Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

5 §             Muut hallitukselle esitetyt asiat.

6 §            Kokouksen päättäminen.

Hyväksytyt vuosikokousasiakirjat: Toimintakertomus 2013 (hyväksytty)Tuloslaskelma 2013.

§  §  §

Yleisötilaisuus kevätkokouksen jälkeen noin klo 19:

Kestävä työ ja hyvä elämä (esitys pdf-muodossa)
Vanhempi tutkija Antti Kasvio, Työterveyslaitos

Ilmoittautumiset miel. 17.4.2014 mennessä: toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672.

Saat ilmoittautuessasi kulkuohjeet (portti ja alaovi ovat lukossa).

Tervetuloa!

Helsingissä 18.3.2014
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus