FT, dosentti Osmo Kuusi on toiminut tulevaisuuksientutkimuksen puolesta jo 1960- ja 70-lukujen taitteesta lähtien, saatuaan ensimmäisen innostuksensa alaan kuultuaan julkistalouden professori Olavi Niitamon Herman Kahnin The Year 2020 -kirjaan pohjautuvan luennon. Kuusen ensimmäisiä tulevaisuus­­töitä olivat alaa sivuavien artikkeleiden kääntäminen suomeksi sittemmin Tilasto­keskuksen suun­nit­te­lu­­osaston päälliköksi siirtyneen Niitamon ohjauksessa.

Kuusi on merkittävästi edistänyt tulevaisuuksientutkimusta, lähtien jo kyseisen termin monikko­muodon levittämisestä. Käytännöllisen filosofian pro gradu -työssään vuonna 1974 Kuusi työsti Yleistä konsistenssi­­teoriaa, josta hän on ajan mittaan kehittänyt yhä vankempaa pohjaa tulevaisuuksista tietämi­selle, viimeisimpänä versiona Futura-lehden 2/19-numerossa esittelemänsä GFC 3.0 -kehikon (General Frame of Consistence). Työ ei ole kuitenkaan jäänyt vain teoreettiselle tasolle, vaan Kuusi on tuo­nut teoriaa käytäntöön sekä menetelmäkehityksen, että käytännön sovellusten kautta. Argu­ment­ti­delfoi, tulevaisuuskartta ja radikaalien teknologioiden arviointikehikko ovat vain muutamia esimerkke­jä menetelmistä ja lähestymistavoista, joissa hänellä on ollut merkittävä rooli.

Kuusi on pitkän uransa aikana toiminut laajasti useissa poliittista päätöksentekoa tukevissa ennakointi­­hankkeissa, mm. hyvinvointiin ja teknologioihin liittyen. Hän on tehnyt työtä digitalisaation, sote-uudistuksen ja monen muun nykyhetkessä ajankohtaisen ilmiön parissa kauan ennen niiden valta­­virtaistumista. Hän on myös toiminut useissa verkostoissa ja asiantuntijarooleissa, mm. Tulevaisuus­­valio­kunnan pysyvänä asiantuntijana ja kansainvälisen Millennium-hankkeen Suomen noodissa.

Tulevaisuuden tutkimuksen seurassa Osmo Kuusi on toiminut erittäin aktiivisesti. Puheenjohtajana hän on toiminut kahteen otteeseen: vuosina 1997-2001 ja 2016-2017. Hänen aktiivisuutensa ei myöskään ole lainkaan vähentymässä, vaan hän on edelleen mukana seminaarien järjestelyissä, julkaisu­toiminnassa ja hallitustyöskentelyssä. Hän on myös tukenut henkilökohtaisesti useita uusia aloitteita, kuten kansallista Tulevaisuuspäivää.

Laajan mielenkiintonsa, asiantuntijuutensa ja verkostojensa myötä – aina filosofiasta semantiikkaan, talouteen, teknologiaan, päätöksentekoon ja humanismiin – Kuusi on edistänyt tulevaisuuksien­tutkimusta moneen suuntaan. Hän on malliesimerkki tulevaisuuksientutkijasta ja tulevaisuuksien tekijästä. Kutsumme hänet ilolla seuramme kunniajäseneksi.

Helsingissä 13.11.2019

Seuran hallituksen puolesta,

puheenjohtaja Mikko Dufva
pääsihteeri Hazel Salminen