FT, professori emerita Sirkka Heinonen on monissa rooleissa keskeisellä tavalla vaikuttanut tulevaisuuksientutkimuksen kehittymiseen ja hyödyntämiseen sekä Suomessa että myös kansainvälisesti.

Heinonen työskenteli VTT:ssä 1979-2007 viimeksi johtavana tutkijana. Vuodesta 2007 eläkkeelle siirtymiseensä saakka 2020 hän toimi professorina Turun Yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa, sekä keskuksen Helsingin toimiston johtajana. Tutkimuksen ja opetuksen ohella Heinonen on aktiivisesti vaikuttanut suomalaisen tulevaisuuspolitiikkaan mm. valtioneuvoston tulevaisuusselontekoihin liittyen. Kotimaassa toiminnan ohella Heinonen on kansainvälisesti arvostettu tulevaisuuksientutkija. Vuonna 2005 hänet valittiin ensimmäisenä suomalaisena naisena Rooman klubin jäseneksi. Vuodesta 2001 lähtien hän on toiminut toistuvasti maailmanlaajuisen Millennium-projektin Helsingin noodin puheenjohtajana. Sirkka Heinonen on toiminut uranuurtajana muutoin vielä kovin miehisellä tulevaisuudentutkimuksen tieteenalalla ja näyttänyt inspiroivaa esimerkkiä etenkin seuraavan sukupolven futuristi-naisille.

Heinonen teki väitöskirjansa Senecan aika- ja tulevaisuuskäsityksistä Pentti Malaskan johtamassa Futu-projektissa. Sekä väitöskirjassaan että muissa tutkimuksissaan Heinonen on osannut erinomaisella tavalla yhdistää humanistisen maailmantulkintaansa tulevaisuuden teknologisten ja yhteiskunnallisten mahdollisuuksien tutkimiseen. Hänen tutkimusalueita ovat olleet mm. teknologian ennakointi, kestävän kehityksen ja osaamisen yhteiskunta, kaupunkien ja rakentamisen sekä liikenteen tulevaisuus, sosiaalinen media ja työn tulevaisuus. Yksi 1980-luvun keskeinen tutkimusteema Heinosella oli etätyön tulevaisuus. Yhdistäen tutkimusteemoihinsa tulevaisuuksientutkimuksen menetelmien hyvän tuntemisen, hän on toiminut monien nuorten tutkijoiden innostavana ja kannustavana opettajana. Eläkkeelle siirtyminen ei ole vähentänyt Heinosen aktiivista toimintaa tutkijana, opettajana ja kannustajana.

Heinonen on toiminut aktiivisesti keskeisissä tehtävissä Tulevaisuuden tutkimuksen seurassa 1980-luvusta lähtien. 1990-luvun alussa hän oli seuran pääsihteeri ja tämän jälkeen hän on toiminut lähes yhtäjaksoisesti seuran hallituksessa tai Futuran toimitusneuvostossa. Heinonen oli seuran puheenjohtaja 2012-2016 ja on tämän jälkeen ollut sen varapuheenjohtaja.

Helsingissä 26.4.2021

Seuran hallituksen puolesta,

Laura Pouru-Mikkola, puheenjohtaja                             

Hazel Salminen, pääsihteeri