Futurinfo 4/2016

» Top Ten Futures: Tekoäly ja ihmistyön tulevaisuus 16.11.2016
» Syyskokous ja –alustus 21.11.2016
» Tonttuväitös 1.12.2016
» Ennakkotieto: Kaupunkitutkimuksen päivät 2017
» Helsingin toimintaryhmä – Tutuhesa
» Hämeen seudun toimintaryhmä
» Kuopion toimintaryhmä
» Kymenlaakson toimintaryhmä
» Lahden toimintaryhmä
» Mikkelin toimintaryhmä – Delfoi-pajat
» Turun toimintaryhmä
» Tapahtuu Suomessa
» Tutu-julkaisuja
» Linkkivinkit
» Malaska-palkinto 2017 opinnäytetöille
» Ehdotukset Futura-lehden kanneksi v. 2017
» Jäsenetu: Alennus Elon Musk -kirjasta
» Tulevaisuusnimityksiä
» Futura 4/2016 sekä Futurinfo 1/2017

* * *

» » Top ten futures: tekoäly ja ihmistyön tulevaisuus 16.11.2016

Seura järjestää keskiviikkona 16.11 tekoäly ja työ –teemaisen Top Ten –seminaarin Tieteiden talolla Helsingissä. Luvassa on monia mielenkiintoisia alustuksia ja teesejä – ilmoittautumista on jatkettu 8.11 asti! Lisätietoja.


» » Seuran syyskokous ja –alustus 21.11.2016

Seuran syyskokous pidetään ma 21.11.2016 klo 18.00 Tie­tei­den talolla Helsingissä. Kokouksen jälkeen noin klo 19 prof. Göte Nyman pitää vuosikokousalustuksen otsikolla ”Menneen, tulevan ja mahdollisen uuden havaitseminen – havaintopsykologin silmin”. Vuosikokous on vain jä­se­nille, mutta alustustilaisuuteen on vapaa pääsy kaikille kiin­nostuneille. Ilmoittautumiset viim. 19.11.2016 os. toimisto@futurasociety.fi.

Vuosikokouskutsut lähetetään sähköpostitse niille, joiden säh­­köpostiosoite on seuran rekisterissä, muille jäsenille vuo­­sikokouskutsu lähetetään postitse.


» » Tonttuväitös & pikkujoulut 1.12.2016

Seuran perinteisiä pikkujouluja vietetään to 1.12.2016 Raklin tiloissa Helsingissä (Annankatu 24)! Glögiä on tarjolla klo 17:30 alkaen ja tonttuväitös alkaa klo 18. Tällä kertaa tonttutohtoriksi väittelee Antti Suvanto otsikolla ”Tulevaisuuden ei-koulu”, vastaväittäjänään rehtori, tj Tapio Kujala Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Kus­tok­se­na toimii FT Marja-Liisa Viherä. Tarjolla glö­gin lisäksi pientä iltapalaa, juomat omalla kus­tan­nuk­sel­la.

Ilmoittaudu 27.11.2016 mennessä: Hazel Salminen, toimisto@futurasociety.fi, jotta osataan varata riittävästi glögiä ja murkinaa.


» » Ennakkotieto: kaupunkitutkimuksen päivät 2017

Seuraavia Kaupunkitutkimuksen päiviä suunnitellaan jo! Vuoden 2017 teema on Kaupunkien aika, jota pohditaan monitieteisesti kahden päivän ajan 27.-28.4.2017 Tieteiden talossa Helsingissä. Luvassa on mielenkiintoisia alustuksia ja papers-sessioita! Laita päivämäärät jo kalenteriisi ja seuraa ohjelmatietojen päivittymistä osoitteessa: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net.


» » Helsingin toimintaryhmä Tutuhesa

Tilaisuudet ovat avoimia sekä maksuttomia ja jos ei muuta mai­nita, niin ne pidetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Huom! Keskiviikkona 9.11. klo 17-20 Tieteiden talo sali 505
Arktinen tulevaisuus, alustaja johtaja Martti Hahl Barents Center, kommentoija tulevaisuuksien tutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto Salmela.

Tiistai 17.01.2017, klo 17 – 20 Sali: 505
Aluekehitys ja tuleva aluepolitiikka, alustaja Anssi Paasivirta, kommentoija Tapani Launis, juontaja Arto Salmela.

Tiistai 31.01.2017, klo 17 – 20 Sali: 505
Tulevaisuustyö järjestössä, alustaja Tarja Ketola, kommentoija Anitta Pehkonen Opintokeskus Sivis, juontaja Pia Adibe. Tarjan väitöskirja: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156509/strategi.pdf?s

Jos haluat tulla mukaan suunnittelemaan tulevia tilaisuuksia, niin seuraava suunnittelupalaveri järjestetään lounastapaamisena 10.1.2017 klo 13.30 ravintola Kiilassa Helsingissä. Tervetuloa!

Lisätietoa: matti.leskinen@iki.fi
Sähköpostilista http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages
Blogi http://tutuhesa.blogspot.com/


» » Hämeen seudun toimintaryhmä

Hämeen seudun paikallistoimintaryhmä etsii uusia aktiiveja mukaan toimintaan – jos kiinnostaa niin ota yhteys seuran toimistoon: toimisto@futurasociety.fi.


» » Kuopion toimintaryhmä

Kuopion paikallistoimintaryhmän Facebook-ryhmä löytyy nimellä ”Tulevaisuuden tutkimuksen seura Kuopion toi­min­ta­ryhmä” ja sähköpostilla saat yhteyttä vetäjä Ari Paanalaan: ari.paanala(at)gmail.com. Ryhmällä on myös Savotutu-lista, jolle pääset laittamalla viestiä Arille.


» » Kymenlaakson toimintaryhmä

Kymenlaakson paikallistoimintaryhmä etsii uusia aktiiveja mukaan toimintaan – jos kiinnostaa niin ota yhteys Harri Kivelään: harri.kivela@kouvola.fi.


» » Lahden toimintaryhmä

Lahden paikallisryhmä suunnittelee yhdessä Lahden kaupungin kanssa tulevaisuussessiota työnimellä ”Lahti-Ympäristö-Tulevaisuus”. Tule mukaan ensin suunnittelemaan ja sitten toteuttamaan! Lisätietoja: jukka.ilmonen@environmental.fi, 0400-70 74 78.


» » Mikkelin toimintaryhmä – Delfoi-pajat

Tervetuloa mukaan käynnistelemään omia tutkimuksia ja kehittämishankkeita! Otavan Opisto ja Otavan Opiston Osuuskunta tarjoavat paja­muotoista koulutusta, jossa oppijat ovat keskiössä ja kou­lutuksen sisällöt nousevat osallistujien tarpeista ja toi­veis­ta. Pajat pidetään Mikkelissä (Lönnrotinkatu 7), Helsingissä (Heikkiläntie 10) ja verkossa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi).

Lisä­tietoja: Hannu Linturi, hannu.linturi@otavanopisto.fi, puh. 0400 815515; http://edelfoi.ning.com, www.otavanopisto.fi/pajat/yleista-pajoista.

Delfoi-koulutuksen voi aloittaa mistä työpajasta tahansa, mutta toki vanhaa lukukausirytmiäkin on vielä tallella. Seuraavien Delfoi-työpajojen alustavat ajankohdat: 18.-19.11. sekä 16.-17.12.


» » Turun toimintaryhmä

Tutu-Turku järjestää tilaisuuksia useamman kerran vuodessa. Lisätietoja toiminnasta: Matti Voutilainen, mattivoutilainen@outlook.com ja Tarja Meristö, tarja.meristo@laurea.fi.


» » Tapahtuu Suomessa

FUTURE EARTH Globaalimuutossymposium – Uusiutuva energia: Tutkimuksesta toimiviin innovaatioihin ja liiketoimintaan
Torstaina 10.11.2016 klo 9-16, Minervatori, Siltavuorenpenger 9, Helsingin yliopisto
Future Earth Suomen Globaalimuutossymposium pureutuu uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksiin. Tilaisuus tuo tutkijat, yritykset ja päätöksentekijät yhteen keskustelemaan uusimmista teknologioista ja uusiutuvan energian tutkimus-yritysyhteistyöstä tutkimustiedon valossa. Tilaisuudessa pohditaan, mitä uudella tutkimustiedolla on annettavaa yrityksille ja millaista tutkimustietoa/tutkimusyhteistyötä yritykset tarvitsevat.

Lisätietoja.
Ohjelma pdf:nä.
Ilmoittautuminen.

*
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kv-konferenssi:
Futures of a Complex World, 12–13 June 2017, Turku, Finland
– CALL FOR PAPERS
What are the main challenges in an era of an uncertain world? How to create sustainable futures based on empathy? What is the role of futures research in identifying opportunities for action that are fair and resilient while remaining agile in a global and complex world? This futures conference aims to generate critical, multidisciplinary and stimulating discussions that promote networking between people from different backgrounds.

CALL FOR PAPERS, POSTERS AND PERFORMANCES IS OPEN! Deadline for the abstracts: 2 December 2016.

The conference is organised in co-operation with the Finland Futures Academy, the National Foresight Network, Finland and the Foresight Europe Network, FEN. More info: www.futuresconference.fi/2017 and futuresconference@utu.fi.


» » Tutu-julkaisuja

  • Kurki, Sofi, Minna Pura & Markku Wilenius (2016) Re-Acting the Future. New Ways to Work: The Case of Reaktor. FFRC eBOOK 8/2016.
  • Ruotsalainen, Juho & Heinonen, Sirkka (2016) Intiimi journalismi. Diginatiivit mediat tulevaisuuden journalismin edelläkävijöinä. Tutu e-julkaisuja 7/2016.
  • Lauttamäki, Ville (2016) ACTVOD-futures workshop – a generic structure for a one-day futures workshop. Foresight, Volume 18, Issue 2, p. 156–171.

» » Linkkivinkit

Seuran edellinen puheenjohtaja, prof. Sirkka Heinonen pohtii tulevaisuuden johtajuutta BPW Finlandin tuoreessa numerossa, s. 9.

* * *
Linkkivinkki tulevaisuus- ja ennakointiorganisaatioiden nettisivuille ja materiaaleihin!


» » Malaska-palkinto 2017 opinnäytetöille

Seuran Malaska-palkinto (ent. Gradupalkinto) myönnetään taas keväällä 2017! Palkinto on 300 euron suuruinen. Jos vuosina 2015-2016 valmistunut/valmistuva lopputyösi (gradu, diplomityö tai vastaava) liittyy tulevaisuudentutkimukseen teemaltaan ja/tai menetelmiltään, ota yhteyttä seuran toimistoon lisäohjeita varten: toimisto@futurasociety.fi.


» » Ehdotukset Futura-lehden kanneksi v. 2017

Futura-lehden vuoden 2017 kansikuvaa etsitään! Jos siis si­nulla on mielestäsi juuri sopiva valokuva/piirros/maalaus niin voit lähettää sen seuran toimistolle: tutuseura@gmail.com, viimeistään 9.12.2016! Ehdotuksia voi lä­het­tää maks. 2 kuvaa / henkilö.

Kuvan käytöstä Futura-lehden kannessa ei makseta kor­vausta, mutta kuvaajan/teoksen tekijän nimi mainitaan ai­na kun kuvaa käytetään ja lisäksi valinnasta saatetaan tie­dot­­taa seuran jäsentiedotuskanavilla. Kätevin kuvamuoto on jpg. Varmistathan, että kuvanlaatu on tarpeeksi korkea, et­tä kuvasta voi tehdä A5-kokoisen tulosteen tarkkuuden kär­simättä. HUOM! Jos otat valokuvan jonkun toisen teok­ses­ta (esim. patsaasta tai maalauksesta), ilmoitathan meil­le tämän teoksen tekijän ja selvitäthän etukäteen, että ku­vaa voi käyttää Futurassa!

Aikaisempina vuosina Futuran kansikuvina on ollut niin luon­to- tai kaupunkiteemaisia valokuvia kuin öljy­väri­maa­la­us­ten yksityiskohtia. Samaa kansikuvaa käytetään aina ko­ko vuoden ajan, eli numeroissa 1-4, mahdollisesti vä­ri­maa­il­maa vaihtaen tms. pienin muutoksin. Lisätietoja: toimisto@futurasociety.fi.


» » Jäsenetu: alennus Elon Musk -kirjasta

Kariston kustantama ja Jussi Sippolan suomentama visionääri Elon Muskin elämäkerta on ilmestynyt – ja kustantaja haluaa nyt tarjota seuran jäsenille kirjaa alennushintaan verkkosivujensa kautta! Teoksen on kirjoittanut Ashlee Vance.

Tilaa kirja suoraan Kariston sivuilta. Alennettu hinta on 25,90 €/kpl ja lisäksi tilaus toimitetaan postikuluitta. Huomaa tilatessasi kampanjatunnus: Futura (verkkokaupassa on kampanjatunnukselle oma paikkansa). Kampanja on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Lukuiloa!


» » Tulevaisuusnimityksiä

Tutuseuran hallituksen jäsen, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja, VTM Olli Hietanen on nimitetty eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan valiokuntaneuvokseksi. Hän on jo aiemmin tehnyt valiokunnan kanssa tiiviisti töitä sillä viimeisen viiden vuoden ajan hän on toiminut sen pysyvänä tulevaisuudentutkimuksen asiantuntijana. Lisäksi hän toimi pitkään keskuksen varajohtajana. Lämpimät onnittelut Ollille!

Tulevaisuusvaliokunta ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus tekivät v. 2011 yhteistyösopimuksen, jonka perusteella keskus tuottaa valiokunnalle tulevaisuus- ja ennakointitietoa, osallistuu valiokunnan tulevaisuushankkeisiin sekä avustaa valiokuntaa menetelmäkysymyksissä. Ollin seuraajana pysyvän asiantuntijan tehtävässä on syyskuun alussa aloittanut VTM Sari Söderlund, joka on toiminut Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian koordinaattorina vuodesta 2001 lähtien. Onnittelut myös Sarille!


» » Futura 4/2016 sekä Futurinfo 1/2017

Seuraava Futura-lehti, 4/2016, ilmestyy joulukuussa tee­mal­la Mobiilielämät.
Seu­raava Futurinfo-jäsenkirje 1/2017 ilmestyy helmikuussa.

Muistathan ilmoittaa seuran toimistolle jos yhteystietosi muuttuvat!

 

Hyvää talven odotusta,
Hazel Salminen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.