Futurinfo 4/2017

» Seuran syyskokous ja –alustus 29.11.2017
» Seuran pikkujoulut: Visionääriset naiset 4.12.2017
» Julkistamistilaisuus 13.12.2017: How Do We Explore Our Futures? ja Futura 3/2017
» Tieteiden yö 18.1.2018: Tulevaisuus haltuun pelaamalla
» Helsingin toimintaryhmä – Tutuhesa
» Keski-Suomen toimintaryhmä
» Kuopion toimintaryhmä
» Kymenlaakson toimintaryhmä
» Lahden toimintaryhmä
» Mikkelin toimintaryhmä – Delfoi-pajat
» Turun toimintaryhmä
» Pirkanmaan toimintaryhmä
» Tapahtuu Suomessa
» Tutu-julkaisuja
» Linkkivinkit
» Call for Papers: Futura 1/2018 Seuraavat 100 vuotta ja 2/2018 Education and Future Working Life
» Seuran t-pinssejä myynnissä
» Ehdotukset Futura-lehden kanneksi v. 2018
» Tutuväitös
» Ennakkotilaukset viim. 17.11: How Do We Explore Our Futures?
» Futura 4/2017 sekä Futurinfo 1/2018 

*

» » Seuran syyskokous ja –alustus 29.11.2017

Seuran syyskokous pidetään ke 29.11.2017 klo 18.00 Tie­tei­den talolla Helsingissä. Kokouksen jälkeen noin klo 19 johtava asiantuntija Tuomo Alasoini Tekesistä pitää vuosikokousalustuksen, otsikolla ”Kehittyykö vai köyhtyykö työ digitalisaation myötä?”. Vuosikokous on vain jä­se­nille, mutta alustustilaisuuteen on vapaa pääsy kaikille kiin­nostuneille. Ilmoittautumiset viim. 24.11.2017 os. toimisto@futurasociety.fi.

Vuosikokouskutsut lähetetään sähköpostitse niille, joiden säh­­köpostiosoite on seuran rekisterissä, muille jäsenille vuo­­sikokouskutsu lähetetään postitse. 

 

» » Seuran pikkujoulut: Visionääriset naiset 4.12.2017

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran pikkujouluja vietetään ma 4.12.2017 Raklin tiloissa (Annankatu 24)! Glögiä on tarjolla klo 17:30 alkaen ja keskustelutilaisuus alkaa klo 18. Tällä kertaa poikkeamme tonttuväitösformaatista, kun seuran kunniajäsen Maija Viherä ja paikallistoiminta-aktiivi Leena-Maija Laurén johdattelevat osallistujat dialogiin aiheesta ”Dosentti Vuokko Jarvan ja seuran kunniajäsen Hilkka Pietilän visionääriset tulevaisuusajatukset”. Johdannon jälkeen avaamme keskustelun näiden kahden uranuurtajan näkemyksistä ja saavutuksista niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Ilmoittaudu 30.11.2017 mennessä: Hazel Salminen, toimisto@futurasociety.fi, jotta osataan varata riittävästi glögiä ja murkinaa. 

 

» » Julkistamistilaisuus 13.12.2017: How Do We Explore Our Futures? ja Futura 3/2017

Seuran Miten tutkimme tulevaisuuksia? –me­to­di­kir­jan eng­lan­nin­nos ’How Do We Explore Our Futures?’ ilmestyy joulukuussa! Jul­kis­ta­mis­tilaisuus pidetään Turussa 13.12.2017 Tu­le­vai­suu­den tut­kimuskeskuksen Tulevaisuusmessuilla (Kauppa­kor­kea­kou­lu, TY). Samalla jul­kistetaan virallisesti myös Futura-leh­den numero 3/2017 Tulevaisuudentutkimuksen uudet me­netelmät.

Nyt on siis myös viimeinen hetki tehdä englanninkielisen menetelmäkirjan ennakkotilaus edullisempaan hintaan: 35 euroa (jäsenet) / 40 eu­roa (ei-jäsenet)! Ennakkotilaushinta on voimassa vain 17.11.2017 asti!, minkä jälkeen hinta nousee. Ennakkotilaukset: toimisto@futurasociety.fi. Lisätiedot: www.tutuseura.fi/julkaisut/julkaisusarjat/aff/aff10. Vuonna 2018 kirja julkaistaan myös sähköisenä.

 

» » Tieteiden yö 18.1.2018: Tulevaisuus haltuun pelaamalla

Tiesitkö, että tammikuussa järjestetään ensimmäistä kertaa Tieteiden yö ilman Tieteen päiviä, ja Tutuseurakin on menossa mukana! Tapahtuma järjestetään 18.1.2018, tuttuun tapaan Tieteiden talolla Helsingissä. Seuran ohjelmaosuus on klo 19-22 salissa 309 otsikolla ”Tulevaisuus haltuun pelaamalla”: Tule oppimaan tulevaisuusajattelua ja haastamaan vakiintuneita tulevaisuuskuvia pelien avulla! Työpajassa pelataan ennakointipelejä, kuten Thing from the Future ja Impact, sekä keskustellaan siitä, mitä tulevaisuusajattelu on ja miten voidaan laajentaa käsityksiä tulevaisuuksista. Työpajatyöskentelyä ohjaavat dos. Osmo Kuusi, FT Marja-Liisa Viherä ja TkT Mikko Dufva.

Lisätietoja: https://www.tieteidenyo.fi/ohjelma/tieteiden-talo/3-krs

 

» » Helsingin toimintaryhmä Tutuhesa

Tilaisuudet ovat avoimia sekä maksuttomia ja jos ei muuta mai­nita, niin ne pidetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 21.11. klo 17-19 osallistutaan yhdessä Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n järjestämään seminaariin
Miten määritellään kohtuullisen elämän minimi viitebudjetti
Annantalon auditorio, Annankatu 30, Hki
Anna-Riitta Lehtinen ja Kristiina Aalto Kuluttajatutkimuskeskuksesta kertovat, miten erilaisille kotitalouksille on määritelty tavallisten suomalaisten ryhmäkeskustelujen avulla viitebudjetit. Saamme tietää, millaista kulutusta kohtuulliseen/säälliseen elämään kuuluu? Lisäksi he kertovat, millaisia eroja eri maiden minimi viitebudjeteissa on.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lisätietoja: www.hyvinvointivaltio.fi
Luettavaa aiheesta: Mitä eläminen maksaa? – Kohtuullisen minimin viitebudjetit https://helda.helsinki.fi/handle/10138/152360 sekä Viitebudjetti köyhyyden mittarina – muuttuuko köyhyyden kuva http://www.julkari.fi/handle/10024/134586

Tiistaina 5.12.2017 klo 17-20
Suomalaisuus huomenna
Alustaja toiminnanjohtaja Antti Ahonen Suomalaisuuden liitosta, kommentoija vahvistumatta.

Tiistaina 16.1.2018 klo 17-20
Uusimaa 2.0 suunnitelma ja Helsingin seudun MAL-suunnitelman arviointi
Esiintyjät ilmoitetaan myöhemmin 

Tiistai 30.1. klo 17-20
Kuvitus ja muistaminen
Esiintyjät ilmoitetaan myöhemmin

Tiistai 13.2.2018 klo 17-20
Tekoäly, mitä se on ja miten se vaikuttaa
Esiintyjät ilmoitetaan myöhemmin

Jos haluat tulla mukaan suunnittelemaan tulevia tilaisuuksia, niin seuraava suunnittelupalaveri järjestetään lounastapaamisena ti 21.11.2017 klo 13.15 ravintola Seurahuoneella Helsingissä. Tervetuloa!

Lisätietoja: Matti Leskinen: matti.leskinen@iki.fi.

Tutuhesan sähköpostilista: http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages
Blogi: http://tutuhesa.blogspot.com/

 

» » Keski-Suomen toimintaryhmä

Keski-Suomen paikallistoimintaryhmä etsii uutta vetäjää tai pientä vetäjäryhmää toiminnan koordinointiin – jos kiinnostaa niin ota yhteys seuran toimistoon: toimisto@futurasociety.fi.

 

» » Kuopion toimintaryhmä

Kuopion paikallistoimintaryhmän Facebook-ryhmä löytyy nimellä ”Tulevaisuuden tutkimuksen seura Kuopion toi­min­ta­ryhmä” ja sähköpostilla saat yhteyttä vetäjä Ari Paanalaan: ari.paanala(at)gmail.com. Ryhmällä on myös Savotutu-lista, jolle pääset laittamalla viestiä Arille.

  

» » Lahden toimintaryhmä

Lahden paikallisryhmä suunnittelee yhdessä Lahden kaupungin kanssa tulevaisuussessiota työnimellä ”Lahti-Ympäristö-Tulevaisuus”. Tule mukaan ensin suunnittelemaan ja sitten toteuttamaan! Lisätietoja: Jukka Ilmonen, jsilmonen@gmail.com, 0400-70 74 78.

 

» » Mikkelin toimintaryhmä – Delfoi-pajat

Delfoi-pajat muodostavat prosessin, jossa oppijat ovat keskiössä ja kou­lutuksen sisällöt nousevat osallistujien tarpeista ja toi­veis­ta. Pajat pidetään erikseen sovituissa paikoissa sekä verkossa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi).

eDelphi.org-ohjelmisto (www.edelphi.org) uudistettiin kesäkuussa ja sen jäljiltä siihen on tullut maksullisia palveluoptioita, joista yksi on Edu-versio, johon kuuluu ohjelmiston lisäksi Delfoi-ohjausta ja -tukea oman tutkimuksen tekoon. Organisaatioille samantapaista palvelua tarjotaan Org-palvelun kautta.

Delfoi-pajat ovat entiseen tapaan kanava tarjota Delfoi-ohjausta ja -tukea, joka on mahdollista laajentaa Delfoi-koulutukseksi. Seuraavat pajat: 17.11.2017 (optio 18.11.), 15.12.2017 (optio 16.12.), 1.2.2018 yhdessä XAMK:in kanssa, 8.3.2017 yhdessä XAMK:in kanssa, 12.4.2018 yhdessä XAMK:in kanssa, 18.4.2018 (optio 19.5.), 15.6.2018 (optio 16.6.).

Jos pajat kiinnostavat, niin ota yhteyttä Hannu Linturiin: hannu.linturi@metodix.fi.

 

» » Turun toimintaryhmä

Tutu-Turku järjestää tilaisuuksia muutaman kerran vuodessa. Jos haluat tulla mukaan suunnittelemaan tilaisuuksia tai osallistumaan niihin, ota yhteyttä: Matti Voutilainen, mattivoutilainen@outlook.com ja Tarja Meristö, tarja.meristo@laurea.fi.

 

» » Pirkanmaan toimintaryhmä

Pirkanmaan paikallistoimintaryhmä etsii uusia aktiiveja mukaan toimintaan – jos haluat tulla mukaan suunnittelemaan ensi kevään tilaisuuksia, niin ota yhteys Päivi Ojaseen: paivi.m.ojanen@gmail.com.

 

» » Tapahtuu Suomessa

Kokonaisturvallisuuden ennakointikeskittymän Foresight Friday –tapahtuma
17.11. klo 8.30.-11.30, Sitra (Itämerenkatu 11-13, Helsinki)
Tilaisuus järjestetään valtioneuvoston kanslian ja Sitran yhteistyössä koordinoiman Kansallisen ennakointiverkoston puitteissa. Foresight Fridayt ovat ennakointiverkoston tapahtumamuoto, jossa perehdytään uusimpiin ennakointikuulumisiin jonkin tietyn aiheen tiimoilta. Kokonaisturvallisuuden ennakoinnin Foresight Fridayn tavoitteena on jakaa tietoa siitä, mitä eri tahot ovat viime aikaisissa projekteissaan tehneet ja käydä yhteistä keskustelua löydöksistä ja tuloksista.

Lisätietoa: http://foresight.fi/tapahtumat/tulevat-tapahtumat
Ilmoittautuminen: www.lyyti.fi/reg/foresight_friday

* 

Liikennesuunnittelu-symposium
27.11.2017 klo 13-17
Tieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, 00180 Helsinki)
Liikenteessä tapahtuu juuri nyt paljon, meillä ja maailmalla. Alan perinteisten tahojen lisäksi liikenteen kentälle on pyrkimässä uusia voimakkaita toimijoita. Digitalisaatio, palvelullistuminen, ilmastonmuutos, markkinaehtoistuminen ja kaupungistuminen, muun muassa, haastavat strategista, julkishallintoon sitoutunutta liikennesuunnittelua aivan uudella tavalla. Mihin suuntaan strategisen liikennesuunnittelun tulisi kehittyä?

Puhujina Kalle Toiskallio, prof. Pentti Murole, Antti O. Salonen Metropoliasta ja Marko Forsblom ITS Finland:ista.

Järjestäjänä Liikennesuunnittelun Seura. Lisätietoja: Kalle Toiskallio, kalle.toiskallio@liikennesuunnittelunseura.fi.

*

Tutukeskuksen Tulevaisuusmessut
13.12.2017 klo 13-18
Turun kauppakorkeakoulu, Mercatori (Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku)
Tulevaisuuden tutkimuskeskus täyttää 25 vuotta, ja juhlistaa sitä järjestämällä Tulevaisuusmessut, joihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita! Ohjelmassa on mm. hankkeiden ja tutkijoiden esittelyä, Turun tulevaisuusvisioita, tulevaisuuden museo –työpaja, Tutuseuran menetelmäkirjan julkistamistilaisuus, tulevaisuuden ruoan maistelua…

Tilaisuus on maksuton ja soveltuu myös lapsille. Lisätietoa: tutu-info@utu.fi ja www.utu.fi/en/units/ffrc/news/news/Pages/futures-fair.aspx

 

» » Tutu-julkaisuja

  • Glenn, Jerome C., Elizabeth Florescu & the Millennium Project Team (2017): State of the Future Version 19.0. The Millennium Project. 208 pp. Available at: www.millennium-project.org/state-of-the-future-version-19-0.
  • Tapio, Petri (2017): Liikenne muutoksessa. Teoksessa Paavilainen, U. (toim.) Mitä Missä Milloin 2018. Otava, Helsinki, s. 220-227.
  • Nina A. Nygrén, Petri Tapio & Yuan Qi (2017): Lake management in 2030—Five future images based on an international Delphi study. Futures, Vol. 93 (October). Available at: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00163287/93?sdc=1.
  • Fuller, Ted (2017): Anxious relationships: the unmarked futures for post-normal scenarios in anticipatory systems. In George Wright, Maureen Meadows, Efstathios Tapinos, Frances O’Brien & N. Pyper (eds) “Improving scenario methodology: Theory and practice”. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 124 (November 2017), 41-50. Access free until November 23, 2017 through: https://authors.elsevier.com/a/1VqKP98SGX8iL
  • Airaksinen, Tiina, Irmeli Halinen & Hannu Linturi (2017): Futuribles of learning 2030 – Delphi supports the reform of the core curricula in Finland. European Journal of Futures Research 5:2 (December 2017). Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s40309-016-0096-y.

 

» » Linkkivinkit

Noin vuosi sitten järjestettiin Top Ten Futures -seminaari aiheesta ”Ihmistyön tulevaisuus älykkäiden koneiden maailmassa”. Tietoasiantuntija-lehdessä on ollut kirjoitus seminaarista sekä sen teemoista: Pia Adiben ja Virva Suikkasen kirjoittama juttu löytyy sivuilta 19-20. Lukuiloa! http://tietojohtaminen.com/sites/default/files/tietoasiantuntija-lehti_1_17.pdf

*

Pentti Murole kirjoittaa blogissaan, että ”1990-luvun tulevaisuus on käsillä”:
1990-luvulla elimme aikaa, joka oli määritelty 1960 suurissa visioissa. 1960-luvun ideat etsivät tapaa tehdä kaupunki rajatuksi saareksi, pallon sisäpinnaksi, temppeliksi. Plug-in kaupunki, kävelevä kaupunki, automaattinen kaupunki tai Fullerin kuvun kattama kaupunki olivat yrityksiä löytää kokoava voima, megaelementti, kaupunkilaisia yhdistävä sää, liike, kone tai järjestelmä. Ovatko nuo asiat meidän todellisuuttamme nyt?”
http://penttimurole.blogspot.fi/2017/10/1990-luvun-tulevaisuus-on-kasilla.html.

* 

Tulevaisuus hanskassa Ylen Areenalla: https://areena.yle.fi/1-4256464
Sarja on Jari Hanskan faktaa ja fiktiota yhdistävä ilmastopodcast, joka etsii ratkaisuja synkkien skenaarioiden keskellä. Hanska tekee tutkimusmatkan nykypäivän Suomeen ja selvittää mitkä ovat konkreettiset ilmasto-ongelmamme, ja mitä me voimme tehdä tänään kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

 

» » Call for papers: Futura 1/2018 Seuraavat 100 vuotta ja 2/2018 Education and future working life

Futura-lehden 1/2018 teemana on pitkän aikavälin ennakointi eli seuraavat sata vuotta ja siitä eteenpäin. Erikoisnumero jatkaa vuoden 2017 kesäseminaarin teemojen pohdintaa. Tervetulleita ovat kaikki artikkelit, joissa katsotaan tavanomaista kauemmaksi ja pohditaan mikä muuttuu ja mikä pysyy samanlaisena pitkässä perspektiivissä sekä miten voidaan hahmottaa polkuja sadan vuoden päähän ja pidemmälle. Voidaanko teknologian kehitystä ennakoida pitkällä aikavälillä, vai onko sadan vuoden ennakointi enemmänkin ideologioiden, toiveiden ja pelkojen erittelyä? Mitä voidaan oppia jo tehdystä pitkän aikavälin ennakoinnista kuten Thierry Gaudinin tiimin vuonna 1990 julkaisemasta kertomuksesta ensi vuosisadasta? Kirjoitukset voivat käsitellä filosofisia kysymyksiä, teoriaa tai metodologiaa, tai jonkin aiheen tai sektorin pitkän aikavälin näkymiä. Mukaan mahtuu myös katsauksia ja esseitä pitkän aikavälin ennakoinnin teemasta. Kysymykset ja artikkeliehdotukset voi lähettää Matti Minkkiselle, matti.minkkinen@utu.fi.

Aikataulu: aineistopäivä 31.1.2018 (referoidut artikkelit 15.1.2018)

*

Futuran 2/2018 teemana on Education and future working life, WORK2017-konferenssiin pohjautuen, ja se toimitetaan englanninkielisenä. Numeron varsinainen Call for Papers on jo umpeutunut, mutta loppuvuoden aikana (DL 31.1.2017) lehteen ehtii vielä tarjota lyhyempiä tekstejä, puheenvuorojen, katsausten tai kirja-arvostelujen muodossa. Lisätietoja: Kaisa Hytönen, sakahy@utu.fi ja http://work2017.fi/wp-content/uploads/Futura.pdf.

 

» » Seuran t-pinssejä myynnissä

Oletko kadottanut seuran t-mallisen jäsenpinssisi, tai haluaisitko itsellesi ehkä useamman, jotta niitä voi pitää eri paidoissa tai huiveissa eikä aina tarvitse vaihtaa? Nyt hopeisia jäsenpinssejä voi myös ostaa erikseen, 5 euron hintaan (+postimaksu, tai ottaa mukaansa seuran tapahtumista). Tilaukset ja lisätietoja: tutuseura@gmail.com.

 

» » Ehdotukset Futura-lehden kanneksi v. 2018

Futura-lehden vuoden 2017 kansikuvaa etsitään! Jos siis si­nulla on mielestäsi juuri sopiva valokuva/piirros/maalaus niin voit lähettää sen seuran toimistolle: tutuseura@gmail.com, viimeistään 9.12.2017! Ehdotuksia voi lä­het­tää maks. 2 kuvaa / henkilö.

Kuvan käytöstä Futura-lehden kannessa ei makseta kor­vausta, mutta kuvaajan/teoksen tekijän nimi mainitaan ai­na kun kuvaa käytetään ja lisäksi valinnasta saatetaan tie­dot­­taa seuran jäsentiedotuskanavilla. Kätevin kuvamuoto on jpg. Varmistathan, että kuvanlaatu on tarpeeksi korkea, et­tä kuvasta voi tehdä A5-kokoisen tulosteen tarkkuuden kär­simättä. HUOM! Jos otat valokuvan jonkun toisen teok­ses­ta (esim. patsaasta tai maalauksesta), ilmoitathan meil­le tämän teoksen tekijän ja selvitäthän etukäteen, että ku­vaa voi käyttää Futurassa!

Aikaisempina vuosina Futuran kansikuvina on ollut niin luon­to- tai kaupunkiteemaisia valokuvia kuin öljy­väri­maa­la­us­ten yksityiskohtia. Samaa kansikuvaa käytetään aina ko­ko vuoden ajan, eli numeroissa 1-4, mahdollisesti vä­ri­maa­il­maa vaihtaen tms. pienin muutoksin. Lisätietoja: toimisto@futurasociety.fi.

 

» » Tutuväitös

MSc Francesca Allievi esittää väitöskirjansa ”Meat consumption as a wicked problem: evidence from data and policies” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 14.12.2017 kello 12.00 (Turun yliopisto, Natura, luentosali XIV, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Idil Gaziulusoy (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Risto Kalliola (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

 

» » Futura 4/2017 sekä Futurinfo 1/2018
Seuraava Futura-lehti, 4/2017, Kaupunkien aika ilmestyy joulukuun lopulla.
Seu­raava Futurinfo-jäsenkirje 1/2018 ilmestyy helmikuussa.

Muistathan ilmoittaa seuran toimistolle jos yhteystietosi muuttuvat!

Hyvää talven odotusta,

Hazel Salminen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.