Futurinfo 3/2017

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenkirje         19.9.2017

» Ennakkotieto: Seuran syyskokous ja –alustus 29.11.2017
» Helsingin toimintaryhmä – Tutuhesa
» Keski-Suomen toimintaryhmä
» Kuopion toimintaryhmä
» Kymenlaakson toimintaryhmä
» Lahden toimintaryhmä
» Mikkelin toimintaryhmä – Delfoi-pajat
» Turun toimintaryhmä
» Tapahtuu Suomessa
» Tapahtuu ulkomailla
» Tutu-julkaisuja
» Linkkivinkit
» Pentti Malaskan elämäkerta
» Call for Papers: Futura 1/2018 Seuraavat 100 vuotta ja 2/2018 Education and Future
Working Life
» Menneiden tilaisuuksien materiaalit
» Seuran t-pinssejä myynnissä
» Mattikoo Mäkistä muistaen
» Futura 3/2017 sekä Futurinfo 4/2017 

*

» » Ennakkotieto: Seuran syyskokous ja –alustus 29.11.2017

Seuran syyskokous pidetään ke 29.11.2017 klo 18.00 Tie­tei­den talolla Helsingissä. Kokouksen jälkeen noin klo 19 johtava asiantuntija Tuomo Alasoini Tekesistä pitää vuosikokousalustuksen, pohdiskellen Työn tulevaisuutta ja tekoälyä. Vuosikokous on vain jä­se­nille, mutta alustustilaisuuteen on vapaa pääsy kaikille kiin­nostuneille. Ilmoittautumiset viim. 24.11.2017 os. toimisto@futurasociety.fi.

Vuosikokouskutsut lähetetään sähköpostitse niille, joiden säh­­köpostiosoite on seuran rekisterissä, muille jäsenille vuo­­sikokouskutsu lähetetään postitse. Huom! Muistathan il­moittaa muuttuneet yhteystietosi toimistolle (toimisto@ futurasociety.fi), jotta posti löytää perille! 

» » Helsingin toimintaryhmä Tutuhesa

Tilaisuudet ovat avoimia sekä maksuttomia ja jos ei muuta mai­nita, niin ne pidetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 26.9.2017 klo 17-20
Helsinki-Pietari-Tallinna-Tukholma, kilpailun vai yhteistoiminnan tulevaisuus?
DI Arto Salmela esittää liikenneyhteyksien tarjontaa ja liikennevirtoja, trendejä ja kaupunkien/seutujen perustietoja. Professori Laura Kolben teemana on kulttuurin eri muodot. CEO, Dr. Marja-Liisa Niinikoski Helsinki Business Hubista kertoo yritystoiminnan tulevaisuudesta. Tilaisuuden juontaa Arto Salmela.

Tiistaina 10.10. 2017 klo 17-20
Helsingin yleiskaava: asunnot vastaan metsät
Esiintyjät ilmoitetaan myöhemmin.

Huom! Maanantaina 23.10. 2017 klo 17-20 Tieteiden talo
Helsingin pormestarin ehdotus strategiaksi
Esiintyjät ilmoitetaan myöhemmin

Jos haluat tulla mukaan suunnittelemaan tulevia tilaisuuksia, niin seuraava suunnittelupalaveri järjestetään lounastapaamisena tiistaina 26.9.2017 klo 13.30 Helsingissä. Paikka vahvistuu myöhemmin ja sitä voi tiedustella Matti Leskiseltä: matti.leskinen@iki.fi. Tervetuloa!

Lisätietoa: matti.leskinen@iki.fi
Sähköpostilista http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages
Blogi http://tutuhesa.blogspot.com/

» » Keski-Suomen toimintaryhmä
Keski-Suomen paikallistoimintaryhmä etsii uutta vetäjää tai pientä vetäjäryhmää toiminnan koordinointiin – jos kiinnostaa niin ota yhteys seuran toimistoon: toimisto@futurasociety.fi.

» » Kuopion toimintaryhmä
Kuopion paikallistoimintaryhmän Facebook-ryhmä löytyy nimellä ”Tulevaisuuden tutkimuksen seura Kuopion toi­min­ta­ryhmä” ja sähköpostilla saat yhteyttä vetäjä Ari Paanalaan: ari.paanala(at)gmail.com. Ryhmällä on myös Savotutu-lista, jolle pääset laittamalla viestiä Arille. 

» » Kymenlaakson toimintaryhmä
Kymenlaakson paikallistoimintaryhmä etsii uusia aktiiveja mukaan toimintaan – jos kiinnostaa niin ota yhteys Harri Kivelään: harri.kivela@kouvola.fi. 

» » Lahden toimintaryhmä
Lahden paikallisryhmä suunnittelee yhdessä Lahden kaupungin kanssa tulevaisuussessiota työnimellä ”Lahti-Ympäristö-Tulevaisuus”. Tule mukaan ensin suunnittelemaan ja sitten toteuttamaan! Lisätietoja: jukka.ilmonen@environmental.fi, 0400-70 74 78. 

» » Mikkelin toimintaryhmä – Delfoi-pajat
Tervetuloa mukaan käynnistelemään omia tutkimuksia ja kehittämishankkeita! Otavan Opisto ja Otavan Opiston Osuuskunta tarjoavat paja­muotoista koulutusta, jossa oppijat ovat keskiössä ja kou­lutuksen sisällöt nousevat osallistujien tarpeista ja toi­veis­ta. Pajat pidetään Mikkelissä (Lönnrotinkatu 7) ja verkossa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi).

eDelphi.org-ohjelmisto (http://www.edelphi.org) uudistettiin kesäkuussa ja sen jäljiltä siihen on tullut maksullisia palveluoptioita, joista yksi on Edu-versio, johon kuuluu ohjelmiston lisäksi Delfoi-ohjausta ja -tukea oman tutkimuksen tekoon. Organisaatioille samantapaista palvelua tarjotaan Org-palvelun kautta.

Delfoi-pajat ovat entiseen tapaan kanava tarjota Delfoi-ohjausta ja -tukea, joka on mahdollista laajentaa Delfoi-koulutukseksi. Jos pajat kiinnostavat, niin liity pajaryhmään http://edelfoi.ning.com/group/elokuun-delfoi-paja-21-22-8-2017 ja ilmoita mikä aika sinulle sopii.

Lisätietoja: hannu.linturi@gmail.com 

» » Turun toimintaryhmä
Tutu-Turku järjestää tilaisuuksia muutaman kerran vuodessa. Lisätietoja toiminnasta: Matti Voutilainen, mattivoutilainen@outlook.com ja Tarja Meristö, tarja.meristo@laurea.fi.

 

» » Tapahtuu Suomessa

EDISTYKSEN PÄIVÄT 2017: Tieteen uudistuminen
5.–6.10.2017 Tieteiden talo, Helsinki
Edistyksen Päivillä 2017 paneudutaan laaja-alaisesti tieteen ja tieteellisen ajattelun uudistumiseen sekä historian että nykyisten, tieteeseen kohdistuvien odotusten kannalta. Vastauksia ja uusia näkökulmia etsitään muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten tieteelliset ajattelu- ja toimintatavat, instituutiot ja organisaatiot uudistuvat? Mistä syntyvät uudet tieteelliset kysymykset ja ongelmat? Mitä uudistettavaa tieteessä on tunnistettavissa nyt? Mikä on tiedepolitiikan rooli tieteen uudistumisessa?
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: toimisto@tiedeliitto.net sekä www.tiedeliitto.net. Pääjärjestäjä: Edistyksellinen tiedeliitto ry yhdessä Ajatuspaja e2:n kanssa

 

» » Tapahtuu ulkomailla

The 2nd International Conference on Anticipation
8-10 Nov 2017, London, UK
The Conference will provide an interdisciplinary meeting ground in which researchers, scholars and practitioners who are seeking to understand anticipation and anticipatory practices can come together to deepen their understanding and create productive new connections. For more information: http://anticipation2017.org

 

» » Tutu-julkaisuja

  • Vodonick, John (2017). Neo-pragmatism: an ethical anticipatory system. Eur J Futures Res (2017) 5:5. Luettavissa: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40309-017-0112-x.pdf.
  • Heinonen, Sirkka – Karjalainen, Joni – Parkkinen, Marjukka & Ruotsalainen, Juho (2017) Clean Disruption for Abundant Futures. Neo-Carbon Energy Futures Clinique III. FFRC eBOOK 2/2017, Finland Futures Research Centre, University of Turku, 114 p. www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eBook_2-2017.pdf.
  • Heinonen, Sirkka – Vähäkari, Noora & Karjalainen, Joni (2017) Neo-Carbon Energy World – What Opportunities for Chile? Neo-Carbon Energy Futures Clinique IV. FFRC eBOOK 3/2017, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 63 p. www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eBook_3-2017.pdf.
  • Heinonen, Sirkka – Karjalainen, Joni – Parkkinen, Marjukka – Ruotsalainen, Juho & Zavialova, Sofia (2017) Surprising Energy Futures. Neo-Carbon Energy Futures Clinique V. FFRC eBOOK 4/2017, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 150 p. www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eBook_4-2017.pdf (obs: 13 mb).
  • Yamaguchi, Kaory & Yokei Yamaguchi (2017). Public Money, Debt Money and Blockchain-based Money Classified – EPM as the Money of the Futures. JFRC Working Paper No. 01-2017. Japan Futures Research Center. http://www.muratopia.org/Yamaguchi/doc/MoneyClassification.pdf
  • Ruotsalainen, Juho – Karjalainen, Joni – Child, Michael & Heinonen, Sirkka (2017) Culture, values, lifestyles, and power in energy futures: A critical peer-to-peer vision for renewable energy. Energy Research & Social Science Volume 34, December 2017, 231-239.

+ Winland-hankkeessa on tekeillä skenaarioita ruoan, energian ja veden tulevaisuudesta Suomen kokonaisturvallisuuden näkökulmasta ja ensimmäiset raportit löytyvät jo osoitteesta: winlandtutkimus.fi/julkaisut
Esim.

  • Winland-konsortio (2017) Energian, ruoan ja veden kytkökset – kokonaisturvallisuuden ja resilienssin perusta. Tutkimuskatsaus.
  • Minkkinen, M., Aufferman, B. ja Saarimaa, R. (2017) Failand 2040 – Kuinka Suomen kokonaisturvallisuus voisi romahtaa tulevaisuudessa?

 

» » Linkkivinkit
Tiesitkö, että Tulevaisuuden tutkimuskeskus ylläpitää listaa tutu-väitöskirjoista? Mielenkiintoista lukemista tarjolla osoitteessa: https://www.utu.fi/fi/yksikot/tva/tutkimus/vaitoskirjat/Sivut/home.aspx
*
Toukokuussa TEM:in ”Work Up! Robotti työkaverina” -seminaarissa keskusteltiin siitä, miten robottien kehitys muuttaa työtämme, työssä oppimista, työn yhteisöllisyyttä, suhdettamme koneisiin ja koko maailmankuvaamme. Ohjelmassa oli kaksi paneelikeskustelua. Ensimmäinen tarkasteli robottien kehitystä ja ihmisen ja robottien vuorovaikutusta yleisesti eri näkökulmista, sekä toinen ihmisen ja robottien vuorovaikutukseen hyvinvointipalveluissa.
Seminaari löytyy tallenteena osoitteesta: http://www.mediaserver.fi/live/tem
*
Yle Areenan Tiedeykkösessä kuultiin 8.9 ohjelma Teknologian hajautettu ja räätälöity tulevaisuus? Miten pärjää Suomi? Keskustelemassa olivat professorit Markku Wilenius Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ja Kalle Michelsen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä tutkija Panu Nykänen. Erilaiset komiteat, muun muassa tietokonekomitea ja atomienergianeuvottelukunta kantoivat hedelmää. Mikä on 2010-luvun ’komitea’, joka kantaa Suomea tulevaisuuteen? Mitä ovat tekniikan menestykset ja kipupisteet?
Toimittajana Teija Peltoniemi. Ohjelma on kuunneltavissa toistaiseksi Areenasta: https://areena.yle.fi/1-4187086.

 

» » Pentti Malaskan elämäkerta
Seuran ensimmäisen puheenjohtajan, Pentti Malaskan elämäkerta ”Pentti Malaska – ennalta näkijä, edellä kulkija” on ilmestynyt seuran Tulevaisuussarjassa. Kirjan voi ladata pdf-muodossa osoitteesta www.tutuseura.fi/julkaisut/julkaisusarjat/tulevaisuussarja/8_pentti-malaska. Painettua kirjaa voi tilata Tulevaisuuden tutkimuksen seuran toimistolta (tutuseura@gmail.com) postikuluja vastaan, niin pitkään kuin painosta riittää. Kirja julkistettiin maaliskuussa, ja julkistamistilaisuuden ohjelma sekä kuvia löytyy osoitteesta: www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/esittely/pentti-malaska/Sivut/pentti-malaska-seminaari2017.aspx

» » Call for papers: Futura 1/2018 Seuraavat 100 vuotta ja 2/2018 Education and future working life
Futura-lehden 1/2018 teemana on elokuun 2017 kesäseminaariin pohjautuen Seuraavat 100 vuotta – eväitä pitkän tähtäyksen ennakointiin. Vierailevina päätoimittajina toimivat Sirkka Heinonen, Matti Minkkinen ja Osmo Kuusi. Ota yhteyttä Sirkka Heinoseen (sirkka.heinonen@utu.fi), jos haluat kirjoittaa artikkelin, katsauksen tai puheenvuoron teemaan liittyen! Aikataulu: aineistopäivä 30.1.2018 (referoidut artikkelit 15.1.2018).
*
Futuran 2/2018 teemana on Education and future working life, WORK2017-konferenssiin pohjautuen, ja se toimitetaan englanninkielisenä. Numeron varsinainen Call for Papers on jo umpeutunut, mutta loppuvuoden aikana (DL 31.1.2017) lehteen ehtii vielä tarjota lyhyempiä tekstejä, puheenvuorojen, katsausten tai kirja-arvostelujen muodossa. Lisätietoja: Kaisa Hytönen, sakahy@utu.fi ja http://work2017.fi/wp-content/uploads/Futura.pdf.

» » Menneiden tilaisuuksien materiaalit
Seuran kevätkokous pidettiin 19.4.2017, ja siinä hyväksyttiin vuoden 2016 tuloslaskelma ja toimintakertomus. Kokouksen jälkeen YTT, Kulttuuripolitiikan yliopistonlehtori (ma.) Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta piti kevätkokousalustuksen otsikolla ”Vastatieto – tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä”. Materiaalit vuosikokouksesta sekä alustukseen liittyen löytyvät osoitteesta: www.tutuseura.fi/seura/vuosikokoukset/kevatkokous-2017.
*
Tänä vuonna Tutuseura toimi Kaupunkitutkimuksen päivien pääjärjestäjänä, teemalla Kaupunkien aika, jota pohdittiin 27.-28.4. Päivillä esitettiin noin sata puheenvuoroa ja osallistujia oli noin 230! Ohjelma ja materiaalit löytyvät osoitteesta: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ohjelma sekä työryhmälista ja linkki abstraktikoosteeseen: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat.
*
Seuran kesäseminaari järjestettiin tänä vuonna Nauvossa 21.-22.8.2017 otsikolla ”Pilvessä vai kartalla? Suomi-kuvia ja polkuja vuoteen 2117”. Seminaari luotasi pitkälle tulevaisuuteen ja pohtii sitä, mikä muuttuu ja mikä ei. Ohjelma ja esitysmateriaalit sekä linkit videoituihin esityksiin löytyvät osoitteesta: www.tutuseura.fi/tilaisuudet/kesaseminaari/kesaseminaari-2017.

» » Seuran t-pinssejä myynnissä
Oletko kadottanut seuran t-mallisen jäsenpinssisi, tai haluaisitko itsellesi ehkä useamman, jotta niitä voi pitää eri paidoissa tai huiveissa eikä aina tarvitse vaihtaa? Nyt hopeisia jäsenpinssejä voi myös ostaa erikseen, 5 euron hintaan (+postimaksu, tai ottaa mukaansa seuran tapahtumista). Tilaukset ja lisätietoja: tutuseura@gmail.com. 

» » Mattikoo Mäkistä muistaen
Saimme toukokuussa tiedon, että seuran pitkäaikainen jäsen, arkkitehti Mattikoo Mäkinen on kuollut. Mattikoon erityiskiinnostuksen aiheita olivat mm. metropolihallinto, ja hän toimikin aktiivisena organisoijana sekä esiintyjänä Tutuhesan paikallistoiminnan tilaisuuksissa. Prof. Pentti Murole on kirjoittanut Mattikoosta muistokirjoituksen blogissaan: http://penttimurole.blogspot.fi/2017/05/in-memoriam-mattikoo-minulla-ei-ole.html. Muistamme Mattikoota lämmöllä!

» » Futura 3/2017 sekä Futurinfo 4/2017
Seuraava Futura-lehti, 3/2017, Tulevaisuudentutkimuksen uudet menetelmät ilmestyy loka-marraskuun vaihteessa.

Seu­raava Futurinfo-jäsenkirje 4/2017 ilmestyy loka-marraskuun vaihteessa. Jäsenkirjeen mukana lähetetään myös kutsu ja tar­kem­mat tiedot liittyen Tulevaisuuden tutkimuksen seuran syys­kokoukseen.

Muistathan ilmoittaa seuran toimistolle jos yhteystietosi muuttuvat!

Hyvää alkanutta syksyä toivotellen,

Hazel Salminen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.