Futurinfo 1/2019

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenkirje             6.2.2019

» Ennakkotieto: kevätkokous ja –alustus 29.4.2019
» Helsingin toimintaryhmä – Tutuhesa
» Kuopion toimintaryhmä
» Lahden toimintaryhmä
» Mikkelin toimintaryhmä – Delfoi-pajat
» Pirkamaan toimintaryhmä
» Turun toimintaryhmä
» Mukaan paikallistoimintaan?
» Tapahtuu Suomessa
» Tapahtuu maailmalla
» Tutu-julkaisuja
» Linkkivinkit
» Menneiden tilaisuuksien materiaalit
» Kirjoittajakutsu: Futura 2/2019
» Huomionosoitukset
» Jäsenkyselyt ja mentorointi
» Tutuopintoja
» Futura 1/2019 sekä Futurinfo 2/2019

*

» » Ennakkotieto: Kevätkokous ja –alustus 29.4.2019

Seuran kevätkokous pidetään 29.4.2019 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Laita päivämäärä jo kalenteriin! Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen prof. Toni Ahlqvist Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta pitää kevätkokousalustuksen dialektisesta tulevaisuudentutkimuksesta. Tilaisuudessa julkistetaan myös Malaska-opinnäytetyöpalkinto 2019. Kutsu sekä tarkemmat tiedot alustuksesta lähetetään Futurinfo 2/2019:n yhteydessä.

*

» » Helsingin toimintaryhmä Tutuhesa

Tilaisuudet ovat avoimia sekä maksuttomia ja jos ei muuta mai­nita, niin ne pidetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 12.2.2019 klo 17-20: Pääkaupunkiseudun raideliikennehankkeet, alustaja Sini Puntanen HSL, kommentoijat Pentti Murole ja Vesa Kanniainen Aalto-yliopistosta, juontaja Arto Salmela.

Tiistaina 26.2.2019 klo 17-20: Metsitys ilmastonmuutoksen torjunnassa, Kari Silfverberg juontaa.

Tiistaina 12.3.2019 klo 17-20: Uusien sukupolvien edessä olevien kuilujen torjunta, Timo Sneck ja Anders Jansson esittelevät

Tiistaina 26.3.2019 klo 17-20: Tukiäly eri elämänvaiheissa, alustajina kehittäjät projekteista, kommentoija ja juontaja Osmo Kuusi. Puhujana mm. erityisasiantuntija Aleksi Kopponen valtiovarainministeriöstä otsikolla ”Valtioneuvoston Aurora-hanke kansalaisten tukiälyn kehittäjänä”.

Tiistaina 9.4.2019 klo 17-20: Tulevaisuus vaalien jälkeen, alustaja ilmoitetaan myöhemmin.

Jos haluat tulla mukaan suunnittelemaan tulevia tilai­suuk­sia, niin ota yhteyttä Matti Leskiseen: matti.leskinen@iki.fi.

Tutuhesan sähköpostilista: http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages
Blogi: http://tutuhesa.blogspot.com/

* 

» » Kuopion toimintaryhmä

Kuopion paikallistoimintaryhmän Facebook-ryhmä löytyy nimellä ”Tulevaisuuden tutkimuksen seura Kuopion toi­min­ta­ryhmä” ja sähköpostilla saat yhteyttä vetäjä Ari Paanalaan: ari.paanala(at)gmail.com. Ryhmällä on myös Savotutu-lista, jolle pääset laittamalla viestiä Arille.

*

» » Lahden toimintaryhmä

Lahden toiminnasta lisätietoja antaa: Jukka Ilmonen, jsilmonen@gmail.com, 0400-70 74 78.

* 

» » Mikkelin toimintaryhmä – Delfoi-pajat

Delfoi-koulutukset järjestetään Otavan Opiston vapaan sivistystyön koulutuksina, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Metodixin, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Tutuseuran kanssa. Pajat ovat kaksipäiväisiä ja koulutuksen suorittamisesta saa Otavan Opiston auktorisoiman todistuksen. Lukukausimaksuun (100€) sisältyy noin kerran kuussa järjestettävät kaksipäiväiset pajat sekä ohjaus, joka pyritään kohdentamaan pääsääntöisesti paja-aikoihin. Lisäksi opiskelijat saavat koulutuksen ajaksi käyttöönsä edelphi.org -ympäristön (www.edelphi.org).

Seuraavat pajat: 8.-9.3.,12.-13.4., 17.-18.5. ja 14.-15.6.2019.

Koulutuksen kuvaukseen ja opetussuunnitelmaan voit perehtyä liittymällä ryhmään ”Delfoi-koulutus” http://edelfoi.ning.com/group/delfoikoulutus. Koulutuskuvauksen ja ilmoittautumislomakkeen löydät myös suoraan Otavan Opiston sivuilta http://otavanopisto.fi/delfoi-koulutus. Lisätietoja Mikkelin toiminnasta: jukka.tikkanen@otavanopisto.fi.

» » Pirkanmaan toimintaryhmä

Toimitko Tampereen seudulla? 12.2.2019 klo 17 käynnistetään Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Pirkanmaan paikallistoiminta! Tule mukaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä. Seuran puheenjohtaja Mikko Dufva kertoo aluksi seuran toiminnasta ja esittää yleiskatsauksen tulevaisuudentutkimuksen ajankohtaisiin aiheisiin ruokkien ajatuksiamme. Tämän jälkeen siirrymme suunnittelun pariin. Mistä tulevaisuusaiheista haluaisit puhua tai kuulla esityksiä? Millaisiin tapaamisiin haluaisit osallistua? Millainen tulevaisuustoiminta sinua kiinnostaa? Kerro ideasi, tehdään toiminnasta meidän näköistä! Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille (myös ei-jäsenille).

Tapaamispaikkana Tribe Tampere, Pinninkatu 47, Tampere. Tervetuloa! Tarkemmat tiedot: https://www.facebook.com/events/234134624133497.

Toimintaryhmän yhteyshenkilönä toimii Tero Villman (tero.villman@gmail.com).

 * 

» » Turun toimintaryhmä

Tutu-Turku järjestää tilaisuuksia useamman kerran vuodessa. Ryhmällä on Facebook-ryhmä keskusteluja ja tilaisuuksien suunnitteluja varten: www.facebook.com/groups/305396220256732 (Tutuseuran Turun seudun jäsenet). Liity mukaan!

Lokalgruppen i Åbo är med och ordnar den första Framtidsfredagen i Katedralskolan i Åbo den 1.3.2019. Mer information fås av Leena-Maija Laurén (uppgifter nere).

21.3.2019 klo 17-19: Liikunnallisen elämäntavan vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot, case erityisnuoret
Werstas ElektroCity Tykistökatu 4 B, 5. krs, Turku
Alustaja ja työpajan vetäjä: KTT, tulevaisuuden tutkija Tarja Meristö, FuturesLab CoFi Laurea-amk.
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen: tarja.meristo@laurea.fi.

8 April, 2019 at 5-7 pm: ”China – An AI Superpower in 2030?”
At Katedralskolan i Åbo, Turku (entry through the main entrance from Vanha Suurtori)
Lecture by Dr. Outi Luova, University Lecturer, Director of the Finnish University Network for Asian Studies and Vice director of Centre for East Asian Studies at the University of Turku.
Commentators: Morgan Shaw and Max Stucki, students at the Futures Studies Masters’ Programme at Finland Futures Research Centre, Turku.
Discussion with the audience after the lecture. Convener: Leena-Maija Laurén, active member in the Turku local group. Registration by April 3, 2019 via email to katedralskolan@turku.fi. Please write the key word ”Futures” in the subject line of the email. Welcome!

Lisätietoja Turun toiminnasta: Matti Voutilainen (mattivoutilainen@outlook.com), Tarja Meristö (Tarja.Meristo@laurea.fi) ja Leena-Maija Laurén (leena-maija.lauren@utu.fi).

» » Mukaan paikallistoimintaan?

Seuralla on paikallistoimintaa monella paikkakunnalla – mutta aina mukaan mahtuu uusia, innokkaita toimijoita! Jos olet kiinnostunut, niin laita viestiä seuran toimistolle: tutuseura@gmail.com. Erityisesti nyt 1.3. Tulevaisuuspäivän kynnyksellä on hyvä ajankohta käynnistää toimintaa, pienimuotoisestikin!

*

» » Tapahtuu Suomessa

Tulevaisuuspäivä 1.3.2019
Osallistu maailman suurimpaan tulevaisuuskeskusteluun Tulevaisuuspäivänä 1.3.! Minkälaista tulevaisuutta sinä rakennat tämän päivän teoillasi? Ensimmäistä kertaa vietettävä koko Suomen Tulevaisuuspäivä kutsuu suomalaisia pysähtymään tulevaisuuden äärelle. Tulevaisuuspäivän nettisivuilta löytyy materiaalit, joiden avulla kuka tahansa voi järjestää oman – suuren tai pienen, virallisen tai epävirallisen, sisäinen tai julkisen – Tulevaisuuspäivä-tilaisuuden. Miten sinun yhteisösi voisi viettää Tulevaisuuspäivää?
Lisätietoa: www.tulevaisuuspaiva.fi.

*

Energiajärjestelmä muuttuu – miten sinä muutut? –seminaari
Tiistaina 12.3.2019 klo 12.00–15.30, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan hajautetusta uusiutuvasta energiantuotannosta ja sen tulevaisuudesta FutWend-tutkimushankkeen loppuseminaariin! Hankkeessa tutkitaan Suomen energiasektorin muutosta sekä hajautettua uusiutuvaa energiantuotantoa vuoteen 2030 kolmen esimerkkiteknologian kautta: biokaasu, maalämpöpumput ja hake.
Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoiluja varten pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 6.3. osoitteessa: http://ty.fi/futwend.

Lisätietoja: Marjukka Parkkinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, marjukka.parkkinen@utu.fi tai puh. 050 320 5684.

*
Osallisuus muuttuvassa yhteiskunnassa –seminaari
Tiistaina 19.3.2019 klo 10.00—17.15, Educariumin Edu 1 -luentosali (Assistentinkatu 5, Turku)
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan osallisuudesta ja siihen liittyvistä yhteiskunnallisista muutoksista! Seminaari on osa Turun yliopiston valtio-opin ja Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian järjestämää Demokratian tulevaisuudet -opintojaksoa. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
Kahvitarjoilua varten pyydetään ilmoittautumisia 12.3.2019 mennessä osoitteessa http://ty.fi/osallisuusseminaari.

*

Constructing Social Futures – Sustainability, Responsibility and Power
Summer conference by the Finnish Futures Research Centre
12–13 June 2019, Turku
For more information, visit: www.futuresconference.fi/2019 and www.facebook.com/events/1103328236508885 or email: futuresconference@utu.fi.

* 

» » Tapahtuu maailmalla

23rd WFSF World Conference: “Uses of the Futures: Traditional * Cosmopolitan* Creative * Holistic”
10th-13th September 2019, Mexico City, Mexico
The conference will bring together researchers, policymakers, peace and development professionals, environmental advocates and students who will explore the different uses of the future(s) for Humanity. In short, the Conference can be viewed as intense research or creative ideas about the crucial role of the improvement of democratic systems, peace processes, development and environmental innovations in transforming the future(s) and Futures.
If you want to present a paper or poster, or run a workshop at the Conference, please submit an abstract/proposal (max. 250 words) by 1st of March 2019 to the Scientific Committee Chair for the Conference at secretariat@wfsf.org.
For more info: https://wfsf.org/our-activities/wfsf-conferences/23rd-wfsf-world-conference-september-10-13-2019

*

» » Tutu-julkaisuja

  • Heinonen, Sirkka (2018). Tulevaisuusajattelu voimaistaa tulevaisuuksien tekemiseen. Rihveli 2/2018. Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry, 16-25. https://hoay.fi/wp-content/uploads/2018/10/Tulevaisuusajattelu.pdf.
  • Myllylä, Yrjö, Jari Kaivo-oja & Jouko Inkeröinen (2018). Ympäristöalan vertailulaboratoriotoiminnan ennakointi.Tutkimusraportti. 67 s. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 61/2018. Helsinki. http://urn.fi. URN:ISBN:978-952-287-612-6.
  • Balcom Raleigh, Nicholas A. & Sirkka Heinonen (2018). Entangling and Elevating Creativity and Criticality in Participatory Futuring Engagements. World Futures Review. https://doi.org/10.1177/1946756718807014.

 

» » Linkkivinkit
Miltä tulevaisuus näytti ennen? Jill Leporen The New Yorkerissa ilmestynyt artikkeli pohtii teemaa: https://www.newyorker.com/magazine/2019/01/07/what-2018-looked-like-fifty-years-ago.

*
Kiinnostaako sähkö ja energia?

  • Suuri sähköistyminen vertaisyhteiskunnassa –hankkeessa (http://ty.fi/savays) ilmestyi vuoden 2018 lopulla kirja ”Sähköistyminen vertaisyhteiskunnassa – uusi tarina Suomen tulevaisuudelle” –kirja, joka on luettavissa osoitteessa: https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/tutu-julkaisut/Documents/Tutu_1-2018.pdf
  • Neo-Carbon Energy -hankkeen loppuraportti taas löytyy täältä: https://urly.fi/WDs
  • Ilmoittaudu Uutta avointa energiaa -hankkeen verkkokursseille: http://uusiavoinenergia.fi

*

» » Menneiden tilaisuuksien materiaalit

Seura osallistui v. 2019 Tieteen päivien kahvilan ohjelmaan 11.1. keskustelutilaisuudella: Futura 4/2018: Mitä Homo Sapiensin jälkeen? Tämä uusin Futura-lehden numero käsittelee tulevaisuuksia, joissa ihmiseen asennettavat lisäosat ovat arkea. Tilaisuudessa Futuran päätoimittaja Tapio Tamminen haastatteli teemanumeron kirjoittajista kolmea: Antti Hautamäkeä, Michael Laakasuota ja Aku Visalaa. Haastattelun voi katsoa seuran YouTube-kanavalta: https://youtu.be/YsuWddAsJzg.

Ennakkotieto: tätä erittäin mielenkiintoista teemaa laajennetaan koko päivän mittaiseksi tilaisuudeksi, kun seura järjestää seminaarin 20.9.2019 yhteistyössä Luonnonfilosofian seuran kanssa! Lisätietoja seuraavassa jäsenkirjeessä 2/19.

*

» » Kirjoittajakutsu: Futura 2/2019
Futura 2/2019:n teemana on Tulevaisuuksientutkimus ja psykologia, ja sen toimittavat Osmo Kuusi, Sofi Kurki sekä Juha Nurmela. Teemanumeroon haetaan artikkeleita siitä, miten psykologian teoriat ja käsitteet ovat yhdistettävissä tulevaisuuksientutkimuksessa käytettyihin teoreettisiin viitekehyksiin ja menetelmiin sekä tutkimushaasteisiin. Teoreettisten viitekehysten rinnastuksen ohella haetaan tutkimusongelmia, jotka yhdistävät psykologiaa ja tulevaisuuksientutkimusta. Niitä ovat mm. tulevaisuuskuvien ja vaihtoehtoisten skenaarioiden muodostaminen, tulevaisuuden epävarmuus, ihmisten ja tekoälylaitteiden kyky toimia yhdessä sekä ilmastonmuutokseen liittyvä ahdistus.

Artikkeliehdotukset tulisi olla toimittajilla 15.2.2019 mennessä: osmo.kuusi@utu.fi. Päätös hyväksynnästä annetaan mahdollisimman pian mutta viimeistään 22.2. Artikkelin tulee olla toimittajilla 31.3. mennessä. Tämän jälkeen saatavaa referee-arviota vaativaa artikkelia ei voida julkaista lehdessä.

*

» » Huomionosoitus: Tulevaisuuspalkinto
Vuoden 2018 Tulevaisuuspalkinto on myönnetty eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle sen edelläkävijyydestä tulevaisuusnäkökulman tuomisessa valtiolliseen päätöksentekoon sekä sen pitkäjänteisestä, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävästä tulevaisuustyöstä. Palkinto juhlistaa myös valiokunnan 25-vuotisjuhlavuotta.

Palkinto julkistettiin Seuran syyskokouksen yhteydessä 29.11.2018 pidetyssä alustustilaisuudessa, jossa tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen piti esityksen otsikolla “Tulevaisuusvaliokunnan historia ja tulevaisuudennäkymät” (video: https://youtu.be/dyjbwhYxAok).

Seuran hallitus myöntää muutaman vuoden välein Tulevaisuuspalkinnon toimijalle, joka on aktiivisesti toiminut paremman huomisen puolesta sekä tukenut tämän tieteenalan tunnetuksi tulemista. Lista aiempina vuosina palkituista: www.tutuseura.fi/seura/huomionosoitukset/tulevaisuuspalkinto

*

» » Jäsenkysely ja mentorointi

Kiitos kaikille jäsenkyselyyn osallistuneille! Saimme mukavasti vastauksia (61 kpl) ja seuran hallitus huomioi saadut kommentit ja ehdotukset laatiessaan strategiaa ja suunnitelmia vuodelle 2019 sekä pidemmällekin. Onnetar suosi tällä kertaa Henna Karjalaista, joka on jo valinnut oman julkaisupalkintonsa. Onnittelut!

Jos et osallistunut jäsenkyselyyn mutta olisit kiinnostunut seuran mentorointitoiminnasta, ehdit vielä mukaan! Lähetämme kiinnostuneille kevään aikana yksityiskohtaisemman kyselyn kiinnostuksen kohteista, toiveista ym., jonka pohjalta sitten yritämme löytää sopivat mentori-mentoroitava -parit. Ilmoita kiinnostuksestasi ryhtyä joko mentoriksi tai mentoroitavaksi viim. 27.2. pääsihteerille: tutuseura@gmail.com.

*

» » Tutuopintoja

Kiinnostavatko tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot? Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) uudistettu 25 op:n opintokokonaisuus on käynnistynyt jäsenyliopistoissa ja avoimessa yliopistossa viikolla 2. Opintokokonaisuus tarjoaa kiinnostavia näkökulmia tulevaisuustiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä työkaluja organisaatioiden ja yritysten tulevaisuustyöskentelyyn, esimerkkinä mm. verstas-, strategia-, visio- ja skenaariotyöskentely. Toisaalta monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä hahmottaa muutosta. Lisätiedot: www.tvanet.fi.

*

» » Futura 1/2019 sekä Futurinfo 2/2019

Seuraava Futura-lehti, 1/2019, tee­mal­la Yhteiskunnalliset tulevaisuudet, perustuu elokuussa 2018 järjestettyyn kesäseminaariin ja ilmestyy maaliskuussa.

Seu­raava Futurinfo-jäsenkirje 2/2019 ilmestyy huhtikuussa.

 

Muistathan ilmoittaa seuran toimistolle jos yhteystietosi muuttuvat!

 

Hyvää kevään odotusta,

Hazel Salminen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.