Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenkirje  

» Tutuseuran toiminta poikkeustilanteen aikana
» Seuran kevätkokous siirtyy!
» Myöhemmäksi siirretyt tilaisuudet
» Helsingin toimintaryhmä – Tutuhesa
» Kuopion toimintaryhmä
» Mikkelin toimintaryhmä – Delfoi-pajat
» Pirkanmaan toimintaryhmä
» Turun toimintaryhmä
» Digi-paikallistoimintaa tekemään? Tapaaminen 22.4. klo 17
» Tapahtuu Suomessa
» Tapahtuu maailmalla
» Linkkivinkit
» Verkostoidu muiden tutu-jäsenten kanssa
» Kirjoittajakutsu: Futura 3/2020 Kohtuullinen tulevaisuus
» Olavi Borgia muistaen
» Tutu-julkaisuja
» Seuran toimisto on muuttanut
» Futura 1/2020 sekä Futurinfo 3/2020

» » Tutuseuran toiminta poikkeustilanteen aikana

COVID-19-epidemiasta johtuvan poikkeustilanteen takia seuran kaikki tilaisuudet (ainakin) toukokuun loppuun asti tullaan joko perumaan, siirtämään tai pitämään virtuaalisesti. Paikallistoiminnan osalta paikallistoiminta-aktiivit voivat yhdessä kunkin tilaisuuden alustajan kanssa päättää minkä näistä vaihtoehdosta haluavat valita. Kevätkokouksesta tarkemmin alla.

Vuonna 2020 seura täyttää 40 vuotta ja myös poikkeustilanteessa jatkamme toimintaa teemalla Yhteiset tulevaisuutemme ja niiden tekijät! Pysyäksesi ajan tasalla juhlavuoden kuulumisista, seuraa Facebook-sivua www.facebook.com/Tutuseura, Twitteriä www.twitter.com/Tutuseura sekä seuran nettisivuja: www.tutuseura.fi/40v.

» » Seuran kevätkokous siirtyy!

Seuran kevätkokous oli tarkoitus pitää huhtikuun lopulla, mutta koronavirustilanteen vaatinee poikkeustoimenpiteitä vielä ainakin toukokuun loppuun. Seura suhtautuu epidemiatilanteeseen vakavuudella eikä halua vaarantaa jäsentensä, niiden edustajien tai työntekijänsä terveyttä. Etäkokousvaihtoehtoa ei ole erikseen määritelty säännöissä eikä etäkokoustaminen siksi valitettavasti ole mahdollista. Näistä syistä seuran hallitus on päättänyt perua 27.4.2020 koolle kutsutun kevätkokouksen ja siirtää sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Tällöin pidetään myös Aleksi Neuvosen vuosikokousalustus.

Vuosikokouksen liitteet eli tilinpäätöstiedostot ja toimintakertomuksen luonnos ovat kuitenkin luettavissa ja kommentoitavissa Google Drivessä sekä ladattavissa kevätkokouksen sivulta jos et käytä Driveä. Toivomme kommentteja (Driveen tai sähköpostitse) mahdollisimman monelta jäseneltä huhtikuun aikana – iso kiitos jo etukäteen!

MYÖHEMMÄKSI SIIRRETYT TILAISUUDET

» » Yhden planeetan ruokavalio
Yhden planeetan ruokavalio. Miten jakaisimme ruokavaramme? – Kestävyyttä, ympäristökasvatusta ja ekopsykologiaa
www.facebook.com/events/659133944889448/
Keskustelua alustavat planetaarisen ruokavaliosuosituksen osalta prof. emerita Sirpa Kurppa ja globaalin ruokahuollon osalta johtaja Riitta Wahlström Sirene ry. Järjestäjinä Rooman Klubin Suomen yhdistys ry ja Tutuseura. Tilaisuus pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

» » Sääennuste tulevaisuudelle: vierailu Kiasmassa
Kiasmassa Helsingissä on käynnissä mielenkiintoinen näyttely, ”Sääennuste tulevaisuudelle”, joka käsittelee ihmisen ja muiden eliöiden monimuotoista suhdetta tässä ilmastokriisin ja lajien joukkosukupuuton ajassamme. Lisätietoja: https://kiasma.fi/nayttelyt/saaennuste-tulevaisuudelle. Yhteinen museovierailu järjestetään myöhemmin.

 

» » Helsingin toimintaryhmä Tutuhesa
Tutuhesan tilaisuuksia järjestetään syyskaudella tiistaisin parittomina viikkoina klo 17-20, kunhan se on epidemiatilanteen puolesta mahdollista. Tilaisuudet ovat avoimia sekä maksuttomia ja jos ei muuta mai­nita, niin ne pidetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Etätilaisuuksien järjestämistä selvitetään.

Lisätietoja toiminnasta: Erkki Aaltoon, erkki.aalto@outlook.com
Tutuhesan sähköpostilista: http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages
Tutuhesalla on myös ryhmä Facebookissa, seuran sivujen alla: www.facebook.com/groups/472422463693357. Liity mukaan keskustelemaan pääkaupunkiseudun tutu-teemoista ja –tapahtumista!

» » Kuopion toimintaryhmä
Kuopion paikallistoimintaryhmän FB-ryhmä löytyy nimellä ”Tulevaisuuden tutkimuksen seura Kuopion toimintaryhmä” ja sähköpostilla saat yhteyttä vetäjä Ari Paanalaan: ari.paanala(at)gmail.com. Ryhmällä on myös Savotutu-lista, jolle pääset laittamalla viestiä Arille.

» » Mikkelin toimintaryhmä – Delfoi-pajat
Delfoi-koulutukset järjestetään Otavan Opiston vapaan sivistystyön koulutuksina, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Metodixin, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Tutuseuran kanssa. Pajat ovat kaksipäiväisiä ja koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen. Lukukausimaksuun (100€) sisältyy noin kerran kuussa järjestettävät pajat sekä ohjaus, joka pyritään kohdentamaan pääsääntöisesti paja-aikoihin. Lisäksi opiskelijat saavat koulutuksen ajaksi käyttöönsä edelphi.org -ympäristön (www.edelphi.org). Pandemiatilanteesta johtuen pajat järjestetään vain verkossa (https://link.otavia.fi/delfoi).
Seuraavat pajat: 17.-18.4.,15.-16.5. ja 12.-13.06.
Koulutuksen kuvaukseen ja opetussuunnitelmaan voit perehtyä liittymällä ryhmään ”Delfoi-koulutus” http://edelfoi.ning.com/group/delfoikoulutus. Koulutuskuvauksen ja ilmoittautumislomakkeen löydät myös suoraan Otavan Opiston sivuilta http://otavanopisto.fi/delfoi-koulutus. Lisätietoja Mikkelin toiminnasta: jukka.tikkanen@otavanopisto.fi.

» » Pirkanmaan toimintaryhmä
Ti 7.4. järjestetyn webinaarin Päästöittä, automaattisesti ja digitaalisesti – miltä liikkumisen tulevaisuudet näyttävät? alustusmateriaali löytyy Pirkanmaan toimintaryhmän sivulta: www.tutuseura.fi/paikallistoiminta/tampere. Tilaisuudessa Markus Pöllänen Tampereen yliopistosta alusti megatrendien ja erilaisten muutostekijöiden vaikutuksista liikkumisen ja liikenteen kehittymiseen.

Seuraavien tilaisuuksien tiedot julkaistaan seuran Facebook-sivulla. Tervetuloa mukaan!
Lisäksi keskustelua ja tilaisuuksien suunnittelua varten on olemassa Facebook-ryhmä: www.facebook.com/groups/566849483723780/ (Tutuseuran Pirkanmaan jäsenet). Liity mukaan! Toimintaryhmän yhteyshenkilönä toimii Tero Villman (tutuseura.pirkanmaa@gmail.com).

» » Turun toimintaryhmä
Tutu-Turulla on Facebook-ryhmä keskusteluja ja tilaisuuksien suunnitteluja varten: www.facebook.com/groups/305396220256732 (Tutuseuran Turun seudun jäsenet). Liity mukaan!

Lisätietoja Turun toiminnasta: Matti Voutilainen (mattivoutilainen@outlook.com), Tarja Meristö (Tarja.Meristo@laurea.fi) ja Leena-Maija Laurén (leena-maija.lauren@utu.fi).

» » Digi-paikallistoimintaa tekemään? Tapaaminen 22.4. klo 17
Nyt kun COVID19-tilanteen takia emme voi tavata kasvokkain niin monet ovat jo kokeilemassa erilaisia tapoja kokoustaa, alustaa ja ideoida netin välityksellä. Jos sinua kiinnostaa nettitilaisuuksien järjestäminen mutta haluaisit siihen teknistä tukea tai ideointikaveria, niin tule mukaan paikallisaktiivien digi-tapaamiseen!

Tapaaminen järjestetään 22.4. klo 17-18 Zoom-palvelussa. Linkki päivitetään Facebook-tapahtumasivulle sekä lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Zoomiin voi osallistua ladattavalla ohjelmalla, selaimella tai puhelimella.

Ohjelmassa: Tero Villman kertoo Pirkanmaan paikallisryhmän järjestämästä etätilaisuudesta. Hazel Salminen kertoo erilaisista etäkokouspalveluista sekä tavoista, joilla niitä voisi tutu-toiminnassa ottaa käyttöön. Ideoidaan yhdessä, verkostoidutaan ja suunnitellaan ehkä jo tulevia tapahtumia!

Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumiset ja lisätietoja: tutuseura@gmail.com, 040 5028672.

 

» » Tapahtuu Suomessa

Johtaminen kompleksisessa maailmassa: webinaari 15.4. ja uunituore kirja
Yhteiskuntien ja organisaatioiden muuttuessa yhä kompleksisimmiksi ja monitulkintaisimmiksi kompleksisuutta on hyvä ymmärtää paremmin. Sillä tarkoitetaan esim. asioiden ja ilmiöiden vahvaa yhteen kietoutumista, mikä tarkoittaa, että kompleksisia ilmiöitä ei ole hyödyllistä ratkoa perinteisin keinoin. Tarvitaan uusia toimintamalleja!
Uunituoreen kirjan ”Johtaminen kompleksisessa maailmassa – Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen” (toim. Vartiainen & Raisio 2020, Gaudeamus) yhtenä kirjoittajana on seuran hallituksen jäsen, FT Sanna Ketonen-Oksi. Kirjaan perustuen järjestetään 15.4.2020 klo 9-10 webinaari. HUOM! Päivitetty tieto: tilaisuus lienee vain Henry ry:n jäsenille, mutta tietoa ei ole tilaisuuden nettisivuilla. Kannattaa olla suoraan yhteydessä järjestäjiin. Lisätietoja tilaisuudesta sekä kirjasta. Huom! Gaudeamuksen nettikaupassa saa kirjan alennettuun hintaan 27 e ja ilman toimituskuluja kun käyttää kampanjatunnusta KOMPLEKSINEN. Tarjous on voimassa 31.5. asti.

*
Kansallinen ennakointi 2020: hankkeen loppuraportti, ennakointi kunnissa sekä 22.4. Foresight Friday –keskustelutilaisuus netissä
3.4. julkistettiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Demos Helsingin loppuraportti hankkeessa, jonka tavoitteena oli kartoittaa kansallisen ennakoinnin nykytilaa ja tulevaisuutta. Tekijöiden joukossa ovat seuran pj Laura Pouru sekä hallituksen jäsen Matti Minkkinen. Samalla julkaistiin myös Kuntaliiton toteuttama rinnakkaisselvitys kunnissa tehtävästä ennakointitoiminnasta. Tutkimuksen pohjalta järjestetään Foresight Friday -nettikeskustelutilaisuus kansallisen ennakoinnin kehittämisestä ke 22.4 klo 14-15.30. Lisätietoja hankkeesta, julkaisuista sekä tilaisuudesta.

*
International Futures Conference: Learning Futures – Futures of Learning
The conference has been transformed, extended and rescheduled as follows:
11 June 2020: Online session, open and free to all interested participants. The program will be published later.
October 2020: Online session, open and free to all interested participants. The program and date will be published later.
June 2021: Learning Futures – Futures of Learning conference. Exact date and place will be announced later. In practice, the conference is postponed for a year. For more info, see: www.futuresconference2020.com.

 

» » Tapahtuu maailmalla

Call for Chapters: Aftershocks and Opportunities – Scenarios for a Post-Pandemic Future
Submissions Due by April 19th, 2020
While the world grapples with the current unfolding crisis, as futurists we know how important it is to also be thinking about the next horizon and beyond. This can help ensure that the decisions we make today don’t lay the foundation for a new set of problems over the horizon. In response to this need for future perspectives, Fast Future Publishing wants to create a fast track widely accessible and affordable book of 1,000-word chapters from future thinkers around the world. The goal is to provide individuals, leaders, and organizations with foresight, insight, challenge, visionary thinking, and navigational guidance on what lies ahead. More information.

 

» » Linkkivinkit

Viime vuoden puolella prof. Sirkka Heinonen haastatteli Etelä-Afrikassa toimivaa Dr. Morne Mostertia yritysennakoinnista ja Afrikan tulevaisuuksista: Corporate Foresight and Futures of Africa. Video on katsottavissa täältä  ja teksti luettavissa täältä.

*
Futures Platformin tulevaisuuskartta Maailma pandemian jälkeen.

 

» » Verkostoidu muiden tutu-jäsenten kanssa: koko Suomi sekä opintopiiri

Facebookiin on perustettu ryhmä koko seuran jäsenistölle tiedonvaihtoon ja tutu-verkostoitumiseen! Tervetuloa mukaan: Tutuseura-verkosto

*
Teetkö lopputyötä tai väitöskirjaa tutu-menetelmin? Facebookiin on perustettu tutuopintoja suorittaville oma ryhmä, johon kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

 

» » Kirjoittajakutsu: Futura 3/2020 Kohtuullinen tulevaisuus
Futura 3/2020 -numeron teemana on Kohtuullinen tulevaisuus: Väestö, vauraus ja teknologia, ja sen vierailevina päätoimittajina toimivat Pasi Heikkurinen, Eeva Houtbeckers ja Sanna Ahvenharju.
Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan kohtuullistamisen mahdollisuuksia tässä ajassa. Millä edellytyksillä kohtuullinen tulevaisuus voidaan olettaa ja tehdä? Kuinka ’kohtuus’ voidaan määritellä? Minkälaisia motiiveja ja arvoja kohtuullisuuteen liittyy? Mitkä rakenteet ja instituutiot tukevat (ja toisaalta korruptoivat) kohtuullista elämää? Miten kohtuus manifestoituu käytännöissä ja arjessa? Muun muassa näihin kysymyksiin haemme erityyppisiä tekstejä, kuten vertaisarvioituja artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Pyydämme lähettämään vertaisarvioitavat artikkelit 15.6.2020 ja muut tekstit 1.7.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen futura3-2020@utu.fi. Lisätietoja kirjoittajakutsusta.

 

» » Olavi Borgia muistaen
Olemme saaneet ikävän tiedon, että vuodesta 1982 seuran toiminnassa mukana ollut kunniajäsen, prof. emer. Olavi Borg on kuollut maaliskuun lopulla. Hän johti monta vuotta Tampereen paikallistoimintaa ja oli mm. Futuran neuvottelukunnan jäsen. Muistamme Olavia lämmöllä. Hänen muistokirjoituksensa julkaistaan Futuran numerossa 1/2020. Ylen kirjoitus Olavi Borgista: https://yle.fi/uutiset/3-11279068.

 

» » Tutu-julkaisuja

  • Vartiainen, Pirkko & Harri Raisio (2018): Multifunctional organisation models: A systems – theoretical framework for new venture discovery and creation. Journal of Organizational Change Management.

 

» » Seuran toimisto on muuttanut
Uusi osoite on Eerikinkatu 28, 5. krs, 00180 Helsinki, mutta poikkeustilanteen ajan pääsihteeri tekee etätöitä kotoa käsin ja postiosoitteena toimii PL 378, 00101 Helsinki. Tervetuloa käymään uudella toimistolla kun tilanne sen sallii!

 

» » Futura 1/2020 sekä Futurinfo 3/2020
Seuraava Futura-lehti, 1/2020, ilmestyy huhti-toukokuussa teemalla Demokratia ja tekoäly.
Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 3/2020 ilmestyy syyskuun alussa.

Muistathan ilmoittaa seuran toimistolle jos yhteystietosi muuttuvat!

 

Aurinkoista kevättä ja terveyttä kaikille toivotellen,

Hazel Salminen

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.