Futurinfo 1/2018

» Ennakkotieto: Kevätkokous ja –alustus 19.4.2018
» Kaupunkitutkimuksen päivät 2018: Call for papers
» Ennakkotieto: kesäseminaari Yhteiskunnallisista visioista
» Helsingin toimintaryhmä – Tutuhesa
» Keski-Suomen toimintaryhmä
» Kuopion toimintaryhmä
» Kymenlaakson toimintaryhmä
» Lahden toimintaryhmä
» Mikkelin toimintaryhmä – Delfoi-pajat
» Turun toimintaryhmä
» Pirkanmaan toimintaryhmä
» Tapahtuu Suomessa
» Tapahtuu muualla
» Tutu-julkaisuja
» Linkkivinkit
» Call for Papers: Futura 3/2018 Tutu Suomessa tänään ja huomenna
» Tutuväitös
» Materiaalit menneistä tilaisuuksista
» Huomionosoitukset
» Seuran jäsenrekisteri vaihtuu
» Futura 1/2018 sekä Futurinfo 2/2018 

*

» » Ennakkotieto: Kevätkokous ja –alustus 19.4.2018
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous pidetään 19.4.2018 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Laita päivämäärä jo kalenteriin! Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen prof. Markku Wilenius Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta pitää kevätkokousalustuksen. Kutsu sekä tarkemmat tiedot alustuksesta lähetetään Futurinfo 2/2018:n yhteydessä. 

» » Kaupunkitutkimuksen päivät 2018: Call for papers
Vuoden 2018 Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään otsikolla Vaihtoehtojen kaupunki 2.-3.5.2018 Tieteiden talossa Helsingissä. Konferenssin työryhmien esitelmäkutsu/call for papers avataan lähiaikoina ja ehdotuksia voi lähettää työryhmiin 4.3.2018 mennessä! Esitelmien abstraktit (noin 200 sanaa) pyydetään lähettämään lomakkeella päivien nettisivuilla. Työryhmiin hyväksytään esimerkiksi valmiita tai tekeillä olevia tutkimuksia ja hankkeita, pro gradu -tutkielmia sekä yleisempiä keskustelunavauksia. Työryhmäkuvaukset ja lisäinformaatio päivitetään päivien kotisivuille helmikuun alkupuolella: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat.

» » Ennakkotieto: kesäseminaari Yhteiskunnallisista visioista
Tämän vuoden kesäseminaarimme luotaa yhteiskunnallisia visioita. Seminaari järjestetään elokuussa yhteistyössä Otavan Opiston kanssa. Tarkempi ohjelma ja lisätietoja Futurinfossa 2/2018. 

» » Helsingin toimintaryhmä Tutuhesa
Tilaisuudet ovat avoimia sekä maksuttomia ja jos ei muuta mai­nita, niin ne pidetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. 

Tiistaina 13.2.2018, Tieteiden talo sali 505 klo 17-20
Tekoäly, mitä se on ja miten se vaikuttaa
Alustaja erityisavustaja Jukka Ihanus Työ- ja elin­kei­no­ministeriöstä, kommentoija tietokirjailija Petteri Järvinen.

Tiistaina 27.2.2018 sali 312 klo 17-20
Rooman klubin uusimmat ajatukset
Alustajat vahvistuvat myöhemmin, kommentoija Kari Silf­ver­berg ja juontaja Tapani Launis. Alustukset Rooman klu­bin uuden julkaisun pohjalta ”COME ON, Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Pla­net”: www.springer.com/gp/book/9781493974184.

Tiistaina 13.3.2018 sali 505 klo 17-20
Onko liikkumisesta palveluksi?
Alustaja toiminnanjohtaja Marko Forsblom, LTS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole.

Tiistaina 27.3.2018 sali 505 klo 17-20
Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus.
Ilmastonmuutos ja väestöliike – onko seuraava muut­to­aalto jo odotettavissa?, Riku Lumiaro, YM;
Miten meidän kotouttamisjärjestelmä voisi tähän so­peu­tua? Johanna Matikainen, Suo­men Punainen Risti.
Kommentoijat turkkilaistaustainen Cisil Heltimoinen ja virolaistaustainen Lina Saar.

*
Jos haluat tulla mukaan suunnittelemaan tulevia tilai­suuk­sia, niin seuraava suunnittelupalaveri järjestetään lou­nas­ta­paamisena ti 27.3.2018 klo 13. Tervetuloa!

Lisätietoja: Matti Leskinen: matti.leskinen@iki.fi.
Tutuhesan sähköpostilista: http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages
Blogi: http://tutuhesa.blogspot.com/

 » » Keski-Suomen toimintaryhmä
Keski-Suomen paikallistoimintaryhmä etsii uutta vetäjää tai pientä vetäjäryhmää toiminnan koordinointiin – jos kiinnostaa niin ota yhteys seuran toimistoon: toimisto@futurasociety.fi. 

» » Kuopion toimintaryhmä
Kuopion paikallistoimintaryhmän Facebook-ryhmä löytyy nimellä ”Tulevaisuuden tutkimuksen seura Kuopion toi­min­ta­ryhmä” ja sähköpostilla saat yhteyttä vetäjä Ari Paanalaan: ari.paanala(at)gmail.com. Ryhmällä on myös Savotutu-lista, jolle pääset laittamalla viestiä Arille. 

» » Lahden toimintaryhmä
Lahden paikallisryhmä suunnittelee yhdessä Lahden kaupungin kanssa tulevaisuussessiota työnimellä ”Lahti-Ympäristö-Tulevaisuus”. Tule mukaan ensin suunnittelemaan ja sitten toteuttamaan! Lisätietoja: Jukka Ilmonen, jsilmonen@gmail.com, 0400-70 74 78. 

» » Mikkelin toimintaryhmä – Delfoi-pajat
Delfoi-koulutukset jatkuvat vuoden 2018 alusta Otavan Opiston vapaan sivistystyön koulutuksina, jotka vanhaan tapaan suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Metodixin, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Tutuseuran kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että pajat muuttuvat taas kaksipäiväisiksi ja koulutuksen suorittamisesta saa Otavan Opiston auktorisoiman todistuksen. Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Otavan Opiston ilmoittautumislomakkeella. Lukukausimaksuun (100€) sisältyy noin kerran kuussa järjestettävät kaksipäiväiset pajat sekä ohjaus, joka pyritään kohdentamaan pääsääntöisesti paja-aikoihin. Lisäksi opiskelijat saavat koulutuksen ajaksi käyttöönsä edelphi.org -ympäristö (www.edelphi.org).

Koulutuksen kuvaukseen ja opetussuunnitelmaan voit perehtyä liittymällä ryhmään ”Delfoi-koulutus” http://edelfoi.ning.com/group/delfoikoulutus. Koulutuskuvauksen ja ilmoittautumislomakkeen löydät myös suoraan Otavan Opiston koulutuskalenterista http://www.otavanopisto.fi/koulutuskalenteri/tulevaisuudentutkimus—delfoi-koulutus-2018. Seuraavat pajat: 8.3.2017 yhdessä XAMK:in kanssa, 12.4.2018 yhdessä XAMK:in kanssa, 18.4.2018 (optio 19.5.), 15.6.2018 (optio 16.6.). Lisätietoja: jukka.tikkanen@otavanopisto.fi.

» » Turun toimintaryhmä
Turussa järjestetään kevään aikana alustustilaisuuksia kahdessa paikassa: 

ElektroCity Werstaassa (Tykistökatu 4 B, 5. krs):

To 22.3.2018 klo 17.30-19 Työhyvinvoinnin ja työ­ter­ve­ys­huollon tulevaisuudesta Työke-hanke, alustus KTT, yri­tysfuturologi Tarja Meristö, FuturesLab CoFi / Laurea-ammattikorkeakoulu.

To 26.4.2018 klo 17.30-19 Uusiutuvan ja kestävän ener­gi­an tulevaisuuksista maailmassa, alustus professori, in­dustrial futurist Jyrki Kettunen, Da Wo Oy.

Ilmoittautuminen viimeistään tilaisuutta edel­tä­vä­nä päivänä (tarjoilun mitoittamiseksi): tarja.meristo@laurea.fi.

*
Ravintola Koulussa, Eerikinkatu 18, Turku (ei ennakkoilmoittautumista):

14.3.2018 klo 17.00 Käsityö on musta joutsen
Käsityön filosofian dosentti Seija Kojonkoski-Rännäli nostaa puheenvuorossaan esiin oudon ja tuntemattoman käsityön ja tarkastelee sitä kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäisen tarkastelukulman muodostavat ne monimutkaiset, viheliäiset ongelmat, jotka ympäröivät meitä tänä päivänä ja haastavat ajattelutapamme, ymmärryksemme ja luonto käsityksemme. Toinen tarkastelukulma on meneillään oleva työn ja kuluttajuuden murros tai muutos.

15.5.2018 klo 17.00 Suomalaisen puurakentamisen asema, mahdollisuudet ja uusimmat esimerkit
Arkkitehti, TkT ja professori Markku Karjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto

Tervetuloa!

» » Pirkanmaan toimintaryhmä
Pirkanmaan paikallistoimintaryhmä etsii uusia aktiiveja mukaan toimintaan – jos haluat tulla mukaan suunnittelemaan ensi kevään tilaisuuksia, niin ota yhteys Päivi Ojaseen: paivi.m.ojanen@gmail.com.

» » Tapahtuu Suomessa
Summer conference: Energizing Futures – Sustainable Development and Energy in Transition
13–14 June 2018, Tampere, Finland
To understand the governance challenges of sustainable development and energy, we need multidisciplinary, multi-level and time-variant analysis of various issues such as: renewable and non-renewable primary energy sources, their transformation into useful energy carriers (such as fuels, electricity, and heat), environmental impacts of energy transformation processes during the whole value chain, energy exports and imports, etc. The conference program will consist of interactive keynote lectures, parallel spoken and poster sessions and workshops, and it is targeted to academics, authorities, policymakers and representatives from the governmental organisations and NGOs and students of futures research.
Organisers: Finland Futures Research Centre, University of Turku and Finland Futures Academy in co-operation with European Commission´s Horizon 2020 project: “European Futures of Energy Efficiency (EUFORIE)”.
More information: www.futuresconference.fi/2018 and futuresconference@utu.fi. 

» » Tapahtuu muualla
Symposium: Grappling with the Futures: Insights from Philosophy, History, and Science, Technology and Society
29th-30th April, 2018, Boston, USA
Futures studies, which emerged as a new field after WWII, offer a variety of methods for predicting, forecasting, anticipating, controlling, imagining, and shaping multiple futures. Those methods include trend extrapolation, predictive modeling, scenario-planning, Delphi, and Wild Cards, to name a few. The goal of this symposium is to bring together philosophers, historians, and science, technology and society (STS) scholars who are deeply engaged with the exploration of the futures. We will begin an interdisciplinary dialogue that interrogates the goals, concepts, and methods of futures studies and probes informal futures-oriented thinking that is ubiquitous in social thought and practice. Hosted by Harvard University (Department of the History of Science) and Boston University (Department of Philosophy).
For more information: https://grapplingwiththefutures.com.

» » Tutu-julkaisuja

  • Kuhmonen, Tuomas & Kinnunen, Venla (2017): Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat. Tutu e-julkaisuja 8/2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 133 s. www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eTutu_8-2017.pdf.
  • Talwar, Rohit, Steve Wells, Alexandra Whittington, April Koury & Maria Romero (2017): The Future Reinvented Reimagining Life, Society, and Business. Fast Future. http://fastfuturepublishing.com/main/shop/tfr.
  • Heinonen, Sirkka (2017): Rohkeasti rakentamalla syntyy kestäviä tulevaisuuksia. Teoksessa Koskenvesa, Antti (toim.) Tulevaisuuden työnjohtaja. Rakennusmestarien Säätiön juhlakirja. Helsinki, s. 14-25.

» » Linkkivinkit
Jos toivot lisää lukemista inboksiisi, niin World Futures Studies Federation eli WFSF on koonnut listan tulevaisuus-teemaisista uutiskirjeistä: www.wfsf.org/resources/futures-publications-newsletters.

*
Katariina Heikkilä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta kertoo Turun yliopiston tuottamalla uutisvideolla suomalaisten nuorten tulevaisuuden toiveista ja näkymistä, jotka kerättiin marraskuussa loppuneessa ”Nuorten tulevaisuuskuvat 2067” -tutkimushankkeessa: http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3773439/Video+Mita+suomalaiset+nuoret+toivovat+tulevaisuudeltaan

*
”Kotiavaimena ihon alla oleva mikrosiru, terapeuttina tekoälyrobotti – tulevaisuustutkija Elina Hiltunen testaa työkseen ”vempaimia”, joista me muut emme vielä tiedä mitään”: https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005469166.html.

*
Scenario Magazine -lehdessä pohditaan singulariteettia: www.scenariomagazine.com/technological-singularity-is-not-the-only-scenario.

*
Espanjan kieltä taitaville Sirkka Heinosen haastattelu suomalaisesta tulevaisuudentutkimuksesta uruguaylaisessa La Diaria –lehdessä: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/12/horizontes-amplios-y-lejanos (ja vinkiksi myös: Googlen Translate-sivulle voi tekstipätkien lisäksi laittaa koko nettisivuosoitteen, ja palvelu kääntää hetkessä koko sivun! à https://translate.google.com)

 

» » Call for papers: Futura 3/2018 Tutu Suomessa tänään ja huomenna
Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA) täyttää 20 vuotta! Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan Futuran teemanumero: Tulevaisuuksien tutkimus ja opetus Suomessa tänään ja huomenna. Tavoitteena on esitellä Suomen tulevaisuuden tutkimuksen akateemista opetusta, jota on järjestetty 2. helmikuuta 1998 perustetun yliopistojen verkoston TVA:n toimesta.
Lyhyen historiakatsauksen jälkeen näkökulma siirretään tästä päivästä tulevaisuuksiin, vaikkapa aina vuoteen 2038, jolloin TVA on jo toiminut 40 vuotta tai vaikkapa vuoteen 2048, jolloin on kulunut 50 vuotta. Artikkeli voi käsitellä myös oppimisen sekä tulevaisuuksien opetuksen että ajattelun filosofisia kysymyksiä, teoriaa tai metodologiaa, tai jonkin tietyn koulutuksen/oppimisen aihealueen pitkän aikavälin näkymiä ja haasteita. Samoin katsaukset ja esseet pitkän aikavälin kehityskuvioista ja osaamisen tarpeista Suomen kannalta ovat tervetulleita. Myös kirja-arvostelut ovat mahdollisia.
Lisätietoja teemanumerosta saat vierailevilta päätoimittajilta, jotka toivovat artikkeliehdotukset (abstraktit) viimeistään 28.02.2018 mennessä:
Matti Vartiainen Matti.Vartiainen@aalto.fi
Leena-Maija Laurén Leena-Maija.Lauren@utu.fi

» » Tutuväitös
FM Riikka Haapalainen väitteli 26.1.2018 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Utopioiden arkipäivää – Osallistumisen ja muutoksen paikkoja nykytaiteessa 1980-2011”. Vastaväittäjänä toimi yliopistonlehtori Leena-Maija Rossi, Lapin yliopisto, ja kustoksena professori Kirsi Saarikangas. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis-palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/229855.

» » Materiaalit menneistä tilaisuuksista
Seuran syyskokous pidettiin 29.11.2017 ja kokouksen jälkeen johtava asiantuntija Tuomo Alasoini Tekesistä piti vuosikokousalustuksen ”Kehittyykö vai köyhtyykö työ digitalisaation myötä?”. Vuosikokousasiakirjat sekä Alasoinin esityksen pdf löytyy osoitteesta: www.tutuseura.fi/seura/vuosikokoukset/syyskokous-2017.

Seuran pikkujouluja vietettiin 4.12.2017, ja tällä kertaa poikettiin tonttuväitösformaatista, kun seuran kunniajäsen Maija Viherä ja paikallistoiminta-aktiivi Leena-Maija Laurén johdattelivat osallistujat dialogiin aiheesta ”Dosentti Vuokko Jarvan ja seuran kunniajäsen Hilkka Pietilän visionääriset tulevaisuusajatukset”. Esitys löytyy sivulta: www.tutuseura.fi/tilaisuudet/tonttuvaitos. 

» » Huomionosoitukset
Kuluneena talvena on riittänyt juhlistettavaa! Joulukuussa ilmestyi kauan odotettu englanninkielinen käännös seuran suositusta menetelmäkirjasta, eli ”How Do We Explore Our Futures?” –kirja! Julkistaminen tapahtui Tulevaisuusmessuilla Turussa, jotka järjestettiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 25-vuotisjuhlavuoden huipentumana. Seura on muistanut Tutu-keskusta istuttamalla Tulevaisuuskuuset Turun kauppakorkeakoulun pääsisäänkäynnin viereen. Onnea, 25-vuotias Tulevaisuuden tutkimuskeskus, ja kiitos hyvästä yhteistyöstä näinä vuosina! Toivomme hyviä tulevia kasvuvuosia sekä Keskukselle että ”skenaariokuusille”!

2.2.2018 Tulevaisuuden VerkostoAkatemia, eli tutu-opintoja koordinoiva valtakunnallinen verkosto, täytti 20 vuotta. Seura haluaa onnitella myös tätä aktiivista 20-vuotiasta ja kiittää tulevaisuusajattelun levittämisestä sekä uusien innokkaiden opiskelijoiden tuomisesta mukaan tutu-yhteisöön. Onnea! 

» » Seuran jäsenrekisteri vaihtuu
Seura ottaa alkukeväästä käyttöön sähköisen jäsenrekisterijärjestelmän, FloMembers:in (http://flomembers.fi). Toivomme, että kaikki jäsenet tarkistaisivat, että seuralla on tiedossa ajan tasalla olevat yhteystiedot (s-posti ja paperipostiosoite). Uuden järjestelmän myötä laskutukset helpottuvat, ja jäsenet voivat jatkossa päivittää tietonsa itse suoraan järjestelmään. Jatkossa on todennäköistä, että aiemmin käytössä ollut passiivijäsenyysmahdollisuus poistuu, mutta tästä tiedotetaan myöhemmin keväällä.

» » Futura 1/2018 sekä Futurinfo 2/2018
Seuraava Futura-lehti, 1/2018, ilmestyy maaliskuussa tee­mal­la Seuraavat 100 vuotta (kesäseminaariin pohjautuen).
Seu­raava Futurinfo-jäsenkirje 2/2018 ilmestyy huhtikuun alussa.

Muistathan ilmoittaa seuran toimistolle jos yhteystietosi muuttuvat!

Hyvää kevään odotusta,

Hazel Salminen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.