Seura

Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset tulevaisuudet voisivat olla. Näin saatua tietoa hyväksikäyttämällä ihminen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Olemme jokainen valinnoillamme omalta osaltamme vastuussa siitä, tuleeko huomispäivästä sellainen, että sitä on hyvä elää.

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. /Sällskapet för framtidsstudier rf. perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön laajan kannatuksen pohjalta yliopistojen ja korkeakoulujen toimesta Turussa 28.5.1980 – joten olemme jo ruvenneet valmistautumaan 40-vuotisjuhlavuoteen! Seuran perustajajäseninä oli 14 suomalaista yliopistoa ja korkeakoulua.

Tällä hetkellä seuralla on 15 yhteisöjäsentä ja yli 670 henkilöjäsentä. Jäsenkunta on läpileikkaus tämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta – mukana on tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä kaikilta elämänaloilta.

Lisätietoa seurasta ja julkaisuista: pdf-muodossa sekä PowerPoint-kalvoina
Lisätietoa seuran jäsenyydestä.

Seuran kunniajäseniä ovat:
Professori Ilkka Niiniluoto
Professori Ilkka Virtanen
Professori Olavi Borg
Professori Eleonora Masini
Professori Esko Kalimo
Director Jerome C. Glenn
FT Marja-Liisa Viherä

Seuran toiminnan tarkoituksena on

  • myötävaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämiseen pitkällä aikavälillä,
  • edistää ja levittää tulevaisuudentutkimusta ja sen hyväksikäyttöä maassamme sekä siihen perustuvaa keskustelua samalla kehittäen sen vaatimia aineellisia, organisatorisia ja henkisiä edellytyksiä,
  • edistää tulevaisuudentutkimukseen perustuvaa opetusta
  • ylläpitää tutkijoiden keskinäisiä sekä heidän ja tutkimusten hyväksikäyttäjien välisiä yhteyksiä Suomessa ja
  • ylläpitää yhteyksiä muiden maiden tutkimuslaitoksiin ja tutkijoihin osallistumalla alan kansainvälisiin kokouksiin ja muuhun toimintaan.

Perustamisestaan lähtien seura on koordinoinut tieteidenvälistä tulevaisuudentutkimuksen kenttää maassamme ja toiminut yhdistävänä tekijänä alaan liittyvien tutkimusten ja tutkijoiden välillä.

Seura toimii myös yhteistyössä vuonna 1992 Turkuun perustetun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa.

Seura välittää tietoa tulevaisuudentutkimuksen tarpeellisuudesta ja viimeisimmistä tutkimustuloksista. Seuran vakiintuneisiin toimintamuotoihin kuuluvat seminaarit: jokavuotinen kesäseminaari, Top Ten Futures -seminaari, Tulevaisuusforum sekä muut tilaisuudet ja tapaamiset, sekä Futura -lehden ja tieteellisten julkaisusarjojen toimittaminen.

Julkaisutoiminta
Seuralla on kaksi julkaisusarjaa, Acta Futura Fennica- ja Tulevaisuussarja. Acta Futura Fennica- sarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen liittyviä väitöskirjatasoisia tutkimuksia sekä korkeatasoisia oppi- ja käsikirjoja. Tulevaisuussarjassa julkaistaan tulevaisuusaiheisia keskustelupuheenvuoroja

Paikallistoiminta
Seuralla on paikallistoimintaryhmä Helsingissä, Hämeen seudulla, Joensuussa, Keski-Suomessa, Kuopiossa, Kymenlaakson seudulla, Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Pirkanmaalla ja Turussa. Paikallistoimintaryhmät järjestävät mm. keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Toimintaryhmien tilaisuuksista ilmoitetaan Futurinfo-jäsenkirjeissä sekä ryhmien sähköpostilistoilla.

Rooman klubi
Seura on myös kiinnostunut Rooman Klubin toiminnasta. Vuonna 1984 perustettiin seuran neuvottelukunnaksi Rooman Klubin Suomen komitea, joka sittemmin, vuonna 2000 erkani omaksi yhdistyksekseen, nyk. Rooman Klubin Suomen yhdistys.