Klubiin pääsee mukaan jokainen ennakoinnista ja tulevaisuudentutkimuksesta kiinnostunut henkilö. Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia.

Toimintaa organisoi vetäjätiimi Heikki Rantala ja Jyrki Kangas.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan Satakunnan Klubin toimintaan, ota yhteyttä Heikki Rantalaan: heikki.rantala[at]dnainternet.net.

Satakunnan klubin arkisto

Taustaa
Satakunnan Klubin syntysanat lausuttiin jo 12.10.2004. Taina Hanhinen Porin tekniikkaopistolta oli kutsunut palaveriin satakuntalaiset ennakointitoiminnan kanssa tekemisissä olevat henkilöt. Tilaisuudessa keskusteltiin ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen näkymistä Satakunnassa, Porin tekniikkaopiston OSUKO-hankkeen suunnittelusta sekä tarpeesta verkottua ennakointitiedon levittämiseksi. Tilaisuuden anti katsottiin niin hyödylliseksi, että kokoontumisista päätettiin tehdä säännöllisiä. Allekirjoittanut sekä tutkija Katja Laitinen olimme juuri käynnistäneet SataEnnakointi-projektin. Kokoontumisten vetäminen tuli osaksemme ikään kuin luonnostaan.

Satakunnan Klubi on vaatimaton paikallinen vastine Rooman Klubille. Nimen keksi Satakuntaliiton aluetutkija Tuula Hermunen. Klubin alustusten ja keskustelujen aiheita ovat olleet mm. verkostoituminen ja yhteistyö, ennakoiva innovaatiotoiminta, HEMASU-laskentamalli ja käytännön ennakointi, Olkiluodon rakentamisprojektin vaikutukset, Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämön toiminta sekä Satakunnan maakuntasuunnitelman tarkisteprosessi. Kokouksissa keskustellaan hyvin käytännönläheisesti Satakunnan tulevaisuuteen vaikuttavista asioista. Nykyinen toimintamalli on osoittautunut toimivaksi.

Noin vuoden toiminnan jälkeen huomattiin, että Klubin toiminta tosiasiallisesti vastaa Tulevaisuuden tutkimuksen seuran toimintaa. Paikallistoimintaryhmäksi liittyminen on siten looginen Klubin institutionalisoitumisen muoto.

Lehtileike Hallinto-lehdestä 4/2006 ”Satakuntalaisilla oma Rooman Klubi”.