2011
Satakunnan Klubi aloitti taas aktiivitoiminnan ke 7.9.2011 tilaisuudella, jossa keskusteltiin Satakunnan brändistä ja kilpailuedusta otsikolla Satakunnalle siivet selkään. Aiheeseen johdatteli Brand Agency Pundan tj ja strateginen planner Riikka Merisalo.

2008
Vuonna 2008 Satakunnan Klubin toimintamuoto olivat kokoontumiset, joita järjestetään kuukauden ensimmäinen tiistai kello 15 helmi-toukokuussa ja syys-joulukuussa. Kokoontumisissa herätellään keskustelua eri alustajien esittelemistä aiheista. Vuonna 2008 tavoitteena on yhteistyön lisääminen muiden toimintaryhmien kanssa sekä kokousten järjestäminen ”klubimaisissa” tiloissa.

Satakunnan Klubi kokoontuu tiistaina 20.5.2008 klo 15, Porin lentoasemalla Ravintola Lentokentän kabinetissa. Jyrki Kangas kertoo, millainen on Tukholma-Pori-Jyväskylä -lentoyhteys ja mitä siitä seuraa.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta pyydän ennakkoilmoittautumisen s-postitse pe 16.5. mennessä. Tilaisuuteen kutsutaan myös tiedotusvälineiden edustajia.

T: heikki.rantala@dnainternet.net

tiistaina 1.4.2008
Satakunnan Klubi kokoontuu tiistaina 1.4.2008 klo 15 Länsi-Suomen Osuuspankin BePOPin konttorissa, Yrjönkatu 22, Pori.
Länsi-Suomen Osuuspankin OP-Private johtaja Ville Aalto-Setälä alustaa aiheesta: Miksi korkomarkkinat ovat sekaisin ja mitä siitä seuraa?

Satakunnan Klubi kokoontui tiistaina 4.3.2008 klo 15 Reima Country Centerin alakerran kokoustiloissa
Jämintie 659, JÄMIJÄRVI. Rakennus sijaitsee Jämin ydinalueella.
Aluearkkitehti Ilmari Mattila alusti aiheesta Jämin kehittyminen ja tulevaisuus

30.1.2008 Honka Center Honkajoki Satakunnan Klubin vuoden 2008 ensimmäinen kokoontuminen on seminaari-muotoinen.
Alueiden gravitaatio -seminaari
OHJELMA
14.00 Tilaisuuden avaus, Heikki Rantala, projektipäällikkö, Suupohjan ammatti-instituutti
14.10 Yrittäjänä kahdessa maakunnassa, Hannu Malmivaara, toimitusjohtaja, Pirjon Pakari
14.40 Maaseudun innovaatioympäristö, Antti Saartenoja, vanhempi tutkija, Ruralia-instituutti
15.10 Pienuuden dynamiikka, Ilari Karppi, professori, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos
15.45 Kahvitarjoilu ja loppukeskustelu

Seminaarin järjestävät Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Satakunnan Klubi sekä Seinäjoen toimintaryhmä.
Tilaisuus on maksuton, vapaa pääsy. Lisätietoja:
Matti Voutilainen, rehtori, Suupohjan ammatti-instituutti, matti.voutilainen@saiedu.fi, 050 313 8032
Heikki Rantala, projektipäällikkö, Suupohjan ammatti-instituutti, heikki.rantala@saiedu.fi, 040 564 3824

Satakunnan Klubi kokoontuu tiistaina 4. joulukuuta 2007 klo 15 Satakuntaliitossa (Pohjoisranta 11 D, Pori).
Meimi Lahti Satakunnan ammattikorkeakoulusta alustaa aiheesta tulevaisuustieto, strateginen suunnittelu ja päätöksentekoprosessi.

Satakunnan Klubi kokoontuu tiistaina 6. marraskuuta 2007 klo 15 Satakuntaliitossa (Pohjoisranta 11 D, Pori).
Kokoontumisen aiheena on alueellisen ennakoinnin tulevaisuus.
– Heikki Rantala Suupohjan koulutuskuntayhtymästä esittelee Suupohjan ja Pohjois-Satakunnan alueellinen ennakointi -hankeen tavoitteita.
– Tuula Hermunen Satakuntaliitosta kertoo Futurreg-hankkeesta ja satakuntalaisten tulevaisuuskuvista 2035.

Suupohjan ja Pohjois-Satakunnan alueellinen ennakointi on Länsi-Suomen lääninhallituksen ESR-rahoittama hanke, jossa suunnitellaan toimintamalli ylimaakunnalliseksi tulevaisuusfoorumiksi sekä käynnistetään tulevaisuudentutkimukseen tukeutuva ammatillisen koulutuksen kehittämishanke.

Futurreg -hanke on seitsemän maan alueellisten kehittämis- tai tulevaisuustutkimusorganisaatioiden toteuttama alueellisen ennakoinnin edistämishanke, jossa testattiin eri ennakointimenetelmien soveltuvuutta tulevaisuusorientoituneeseen aluesuunnitteluun. Satakunnan osalta aiheena on tulevan maakuntasuunnitelman valmisteluun liittyvät ennakointitarpeet.

Satakunnan Klubi kokoontuu tiistaina 2. lokakuuta 2007 klo 15 Satakuntaliitossa (Pohjoisranta 11 D, Pori).
Emma Susi Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitokselta esittelee samana aamupäivänä julkistettua luovien alojen ennakointitutkimusta: ”Rajoja rikkomassa – Porin yliopistokeskuksessa toimivien Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen sekä Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osaston Luovien alojen ennakointitutkimus 2007”. Pohditaan yhdessä, miten luovien alojen korkeakouluosaamista saataisiin nykyistä paremmin yksityiselle sektorille.

Lisäksi Viveka Lanne Satakuntaliitosta kertoo Satakunnasta Senaatintorilla 2009. Ideoidaan maakunnan kilpailuvaltteja.

Satakunnan Klubin syksyn ensimmäinen kokoontuminen tiistaina 4. syyskuuta 2007 klo 15. Aiheena on 2008 Porissa järjestettävän korkean tason elinkeinoelämän tulevaisuus- ja innovaatioseminaarin sisällön ideointi.

Satakunnan Klubi kokoontuu tiistaina 8.5.2007 klo 15.00 Prizztech Oy:ssä (Teknologiakeskus Pripoli, Tiedepuisto 4, B-rakennus, 2. kerros, 28600 Pori, www.prizz.fi).
Tilaisuudessa Mari Antikainen esittelee Prizztech Oy:n toimintaa sekä Chance-hankeen ja yritysten ennakointimallin.

Satakunnan Klubi kokoontui tiistaina 3.4.2007 klo 15.00 Satakuntaliitossa (Pohjoisranta 11 D, Pori).
Tilaisuudessa kuultiin Nyyfiiki Kulttuuriosuuskunnan esittely näkökulmana
Akateemisen kulttuuriyrittäjyyden tulevaisuuden haasteet.
Nyyfiiki on perustettu Porissa vuoden 2006 syksyllä. Osuuskuntaan kuuluu kymmenen energistä tiede- ja kulttuurialan moniosaajaa, jotka kaikki ovat Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen kasvatteja. http://nyyfiiki.fi/

Satakunnan Klubi kokoontuu tiistaina 27.2.2007 klo 15.00 Satakuntaliitossa (Pohjoisranta 11 D, Pori).
Olli-Pekka Salli Estradi-hankkeesta puhuu otsikolla ”Tulevaisuuden televisio – vuorovaikutteinen media”. Lisäksi Olli-Pekka demoaa kehitteillä olevan uuden tv-kanavan toimintaa.
Estradi-hanke on Euroopan unionin osarahoittama projekti, jonka toteuttaa Satakunnan ammattikorkeakoulu. Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Länsi-Suomen lääninhallitus. Estradi-hankeen tavoitteena on rakentaa virtuaalinen kohtaamispaikka ja luova innovaatioympäristö satakuntalaiselle kulttuuriteollisuudelle ja kulttuurialan toimijoille. Toimintamallina käytetään uudenlaisen kansalaiskanavan toimintamallia.

Satakunnan Klubi kokoontuu tiistaina 16.1.2007 klo 15.00 Satakuntaliitossa (Pohjoisranta 11 D, Pori).
Käydään tapaamisessa läpi Satakuntaliiton ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 10.1. järjestämän ennakoinnin työseminaarin satoa. Päivitetään lisäksi toistemme tiedot siitä, mitä ennakoinnin rintamalla on Satakunnassa meneillään.
Edellistä imagonkehittämisaiheista tapaamista on aiheellista palutella myös mieliin: klubilaiset on kutsuttu 25.1.2007 Porin Promenadikeskuksessa järjestettävään imagoseminaariin. Lisätietoja myöhemmin.

Satakunnan Klubi kokoontuu ennakkotiedoista poiketen tiistaina 12.12.2006 klo 15.00. Kokouspaikka on Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK, Antinkatu 2.
Pikkujouluisen tapaamisen aiheena on Satakunnan sisäinen ja ulkoinen imago. Klubin vieraana on Kari Veijonen mainostoimisto Rientolasta.

Satakunnan Klubi kokoontuu tiistaina 7.11.2006 klo 15.00 Satakuntaliitossa.
• Kirsi-Mari Vihermaa kertoo kokemuksistaan tulevaisuudentutkimuksesta Perussa
• Heikki Rantala esittelee Delfoi-tekniikkaa
• Keskustelua satakuntalaisista aiheista
Delfoi-tekniikka (delfitekniikka): Asiantuntijamenetelmä; vaiheittainen strukturoitu tai puolistrukturoitu kyselymenetelmä, jolla ryhmän (erityisesti asiantuntijoiden) mielipiteitä jostain määrätystä teema-alueesta tuodaan esille ja jalostetaan tiedoksi. Subjektiivisten mielipiteiden perusteella muodostetun tiedon katsotaan sisältävän ”hiljaista tietoa”, joka muodostaa tärkeän osan tulevaisuustiedon perustasta. (http://www.tukkk.fi/tutu/topi/kokohakemistosivut/kokok%E4sitteetA-Rb.htm)

Satakunnan Klubi kokoontuu tiistaina 3.10.2006 klo 15.30 Satakuntaliitossa.
Huom! Ennakkotiedoista 30 min myöhennetty alkamisajankohta.
• Tuula Hermunen alustaa Satakunnan maakuntastrategian valmistelusta
• Heikki Rantala esittelee tulevaisuuspyörän aivoriihimenetelmänä
Tulevaisuuspyörä: Strukturoitu aivoriihimenetelmä, jossa etsitään jonkin tärkeän trendin, tapahtuman, päätöksen tai heikon signaalin ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen vaikutuksia yhteiskunnan tai organisaation toimintaan, arvoihin jne. Tulevaisuuspyörän avulla voidaan järjestellä, ymmärtää ja täsmentää erilaisia tulevaisuutta koskevia näkemyksiä ja niiden mahdollisia vaikutuksia.

Alueellista tietoa ajankohtaisesti http://www.satamittari.fi