Vuosi 2011
Syksyllä 2011 järjestettiin seuraavat työpajat:
Delfoi-paja Seuran kesäseminaarin yhteydessä Oppimisen tulevaisuus -teemapaja 18.-19.8.2011
Delfoi-paja Arviointi uusissa ympäristöissä sekä tekijänoikeudet 13.-14.10.2011
Delfoi-paja Verkkoidentiteetti: yksityinen ja julkinen profiili 10.-11.11.2011

Keväällä 2011 järjestettiin seuraavat työpajat:
Delfoi-paja Lukion tulevaisuus, pelit ja simulaatiot, argumentaatio-delfoi 10.-12.2.2011
Delfoi-paja Hyvinvointivaltio, oppisisältöjen evoluutio, avoin data 11.-13.3.2011
Delfoi-paja Tulevaisuuskuvat ja skenaariot, ohjaus verkossa 14.-15.4.2011
Delfoi-paja Dialogit delfoissa, vuorovaikutus ja dialogi verkossa 12.-14.5.2011
Delfoi-paja Kaukotulevaisuus, yleisteemana ilmiöpohjaisuus 9.-11.6.2011

2010
Syksyllä 2010 järjestettiin seuraavat työpajat:
Delfoi-paja Mobiili ja ubiikki 15.-16.10.2010,
Delfoi-paja Science Fiction 19.-20.11.2010
Delfoi-paja Laadullinen ja osallistava ennakointi 17.-18.12.2010

2009
Keväällä 2009 järjestettiin seuraavat työpajat:
Delfoi-paja Työn tulevaisuus 20.-21.2.2009,
Delfoi-paja Reaaliaika-Delfoi 20.-21.3.2009,
Delfoi-paja Kestävä kehitys ja käden työt 17.-18.4.2009
Delfoi-paja Sivistys, taide ja taiteen tutkimus 15.-16.5.2009
Delfoi-paja Sivistys, Optiopaja tutkijoille ja opiskelijoille 11.-12.6.2009

2008
Perinteinen Delfoi-työpaja järjestettiin Mikkelissä huhtikuussa 11.-12.4.2008
Teemana oppiminen ja opetus. Tietoiskuvierailijoina Anita Rubin, Aila Paaso ja Kati Korento.

Toukokuussa 16.-17.5.2008 pajan teemana oli Delfoi -metodin uudet muodot.
Alustuksia pitivät Osmo Kuusi, Hannu Linturi, Yrjö Myllylä, Juha Nurmela ja Petri Tapio.
Lisätieto kaikille avoimista työpajoista osoitteessa
http://www.edelfoi.fi/fi/nd/news/080207_pajat .

2007
Syksyn toimintaa jäsensivät seuran jäsenille avoimet neljä tulevaisuus- ja delfoityöpajaa:
– Delfoi I 28.-29.9. vierailee Vesa Raasumaa (Ba –metodi), teemana työyhteisöjen tulevaisuus
– Delfoi II 26.-27.10. vierailee ja ohjaa Petri Tapio, teemana ympäristön tulevaisuus
– Delfoi III 16.-17.11. vierailee ja ohjaa Osmo Kuusi, teemana sivistyksen tulevaisuus
– Delfoi IV 14.-15.12. vierailee Anita Rubin, teemana opettajan tulevaisuus