Vuosi 2014

Tiistaina 3.12.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Läntisen ja itäisen kohtaaminen; Intian ja Kiinan talouden, kulttuurin ja politiikan tulevaisuus, alustajina matkaluotsi Mikko Zenger Riskimatkat Oy:stä, ekonomisti Juuso Kaaresvirta Suomen Pankista ja hankintapäällikkö Mikko Kivistö, juontajana Arto Salmela

Kevät 2014
Tiistaina 14.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy, kommentoija tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta

Tiistaina 28.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Uusimaa-ohjelma ja Helsinki-visio, alustajina vuorovaikuttaja Lauri Kuukasjärvi Uudenmaan liitosta ja yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta, kommentoijana professori Pentti Murole

Tiistaina 11.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta, juontaja Chris Kylander

Tiistaina 25.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Metsäalan tulevaisuus, alustaja ohjelmajohtaja Lauri Hetemäki Euroopan metsäinstituutista, kommentoijat arkkitehti Tapani Launis ja professori Kari Mielikäinen Metsäntutkimuslaitoksesta, juontaja Pentti Räsänen

Tiistaina 11.3.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta

Tiistaina 25.3.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Länsimaisen kulttuurin/sivilisaation tulevaisuus systeemisestä näkökulmasta, alustaja professori Petri Kylliäinen Tampereen yliopistosta, kommentoija NN, juontaja Hannu Kalajoki.

Tiistaina 8.4.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Some ja sen käyttö Tutuhesassa

 

 

Vuosi 2012

Tiistaina 31.1.2012 klo 17-20 Liikenteen tulevaisuus
Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki
* Eeva Linkama (LVM) Liikenteen revoluutio, kommentaattorina Reino Lampinen
* Martti Merilinna (Autoliitto), Tulevaisuuden auto, kommentaattorina Nils-Olof Nylund (VTT)
* Keskustelua
Tilaisuuden juonsi Pekka Rytilä Liikennesuunnitteluseurasta.
Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä: RILin Tulevaisuustoimikunta ja Väylät, liikenne ja logistiikka tekniikkaryhmä, Liikennesuunnitteluseura jaTulevaisuuden tutkimuksen seuran Helsingin toimintaryhmä.
Vuosi 2011

Tiistaina 22.11.2011 klo 17-20, Jämlikhet i framtiden / Tasa-arvo tulevaisuudessa

Huom! Metsätalo, Unioninkatu 40!
Alustaja tasa-arvokonsultti Malin Gustavsson, Ekvalita Ab, kommentoija Chris Kylander, juontaja Arto Salmela.
Esitys on ruotsiksi. Esityksen kalvot löytyvät linkin takaa. Yhteistilaisuus Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa.

*

Tiistaina 8.11.2011 klo 17-21 Energiapolitiikan tulevaisuus: ”Miten energiamuodot ja niiden käyttö kehittyvät tulevaisuudessa” -seminaari
Keskeiset tulevaisuuden haasteet
Suomen energiapoliitikalla on kolme peruslähtökohtaa: energia, talous ja ympäristö.
Keskeisellä sijalla ovat energian saatavuuden turvaaminen, energian kilpailukykyinen hinta ja EU:ssa yhteisesti asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen. Myös muiden kestävän kehityksen ja ympäristötavoitteiden integrointi energiatalouteen on keskeinen toimintaperiaate. Lisäksi tuontienergian hinta- ja saatavuusnäkymät sekä lisääntynyt päätöksenteko vaikuttavat energiapolitiikkaan.
Joulukuussa 2008 EU:ssa tehdyt päätökset vähentää kasvihuonekaasuja 20%:lla vuoden 1990 tasosta, nostaa uusiutuvan energian osuus keskimäärin 20%:iin energian loppukulutuksesta (Suomen osalta 38%) ja parantaa energiatehokkuutta 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä muodostavat eurooppalaisen energia- ja ilmastopolitiikan keskeisimmän kehikon.

Ohjelma:
– DI Arto Salmela: Tilaisuuden avaus
– Yli-insinööri Timo Ritonummi, TEM: Ilmasto- ja energiastrategia 2008, sen toimeenpano ja päivittäminen. Miltä näyttää, toteutuvatko vuoden 2020 tavoitteet?
– Prof. Satu Helynen, VTT Teknologiajohtaja energia- ja metsäteollisuus: Uusiutuvat energialähteet, potentiaali, tuotantokustannukset ja vaikutukset talouteen.
– DI Pekka Riala: Ydinvoimahankkeiden eteneminen Suomessa.
– Keskustelu ja yhteenveto

*

Tiistaina 25.10.2011 klo 17-20 Tulevaisuustiedon merkitys hallitusohjelman valmistelussa. Esimerkkeinä ilmastopolitiikka ja koulutustarve.
Alustajat kansanedustaja Oras Tynkkynen (Vihreä liitto), neuvotteleva virkamies Ville Heinonen (Opetus- ja kulttuuriministeriö), ja prof. Antti hautamäki (Jyväskylän yliopisto), juontaja Hannu Kalajoki.
Hallitusohjelma.

*

Tiistaina 11.10.2011 klo 17-20 Digitaaliset palvelut ja sosiaalinen media
Alustajat pääsihteeri Taru Rastas (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta, Liikenne- ja viestintäministeriö) sekä tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki J. J. Kasvi (Tieke), juontaja Matti Leskinen.
Digiagenda: www.arjentietoyhteiskunta.fi.

*

Tiistaina 27.9.2011 klo 17-20 Pelastaako nuorten syrjäytymisen estäminen maailman?
Alustaja dos. Matti Rimpelä (Tampereen yliopisto), kommentoija futurologi Keijo Rajakallio, juontaja Reijo Korhonen.

*

Tiistaina 26.4.2011 klo 17-20 Metropolin asukkaiden onnellisuus tulevaisuudessa
Nykyhetken analyysitietoja projisoidaan tulevaisuuteen, juontajana Matti Leskinen.

*

Tiistaina 12.4.2011 klo 17-20 Arabikansojen tulevaisuus
Alustajina prof. Hannu Juusola, VTM Anssi Kullberg ja Laura Reinilä, ent. Tunisian ja Libyan suurlähettiläs, juontajana Arto Salmela.

*

Tiistaina 29.3.2011 klo 17-20 Suomi ja Venäjä 2030
Alustajana Osmo Kuusi, kommentoijana Yrjö Myllylä, juontajana Kari Mustanoja.

*

Tiistaina 15.3.2011 klo 17-20 Vieläkö uusliberalismi vahvistuu?
Alustajina OTT Kauko Sipponen ja kansanedustaja Erkki Tuomioja, juontajana Arto Salmela.

*

Tiistaina 1.3.2011 klo 17-20 Ihmisten elämä metropolissa
Alustajana Sirkku Wallin, kommentoijana Matti Leskinen, juontajana Hannu Kalajoki.

*

Tiistaina 15.2.2011 klo 17-20 Ennakoivat innovaatiot
Alustajina Tarja Meristö ja Jyrki Kettunen, kommentoijana Kari Sipilä, juontajana Reijo Korhonen.

*

Tiistaina 1.2.2011 klo 17-20 Kasvihuoneilmiöön ja sen torjuntaan sopeutuminen
Alustajina Mikael Hilden, Suomen ympäristökeskus ja Timo Airaksinen, Teknologiateollisuus, juontajana Arto Salmela.
Vuosi 2010

Tiistaina 7.12.2010 klo 17-20 Hallinnonalojen näkemykset Suomen tulevaisuudesta
Alustajana neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen Valtioneuvoston kansliasta, kommentoijana TkT Kalle Mikkola, juontajana Matti Leskinen.

*

Tiistaina 9.11.2010 klo 17-20 Degrowth ja factor 10 – ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen?
Alustajina Matti Penttilä, Michael Lettenmeier ja Timo Järvensivu, juontajana Juha Nurmela.

Penttilän alustuksen kalvot pdf-muodossa
Lettenmeierin alustuksen kalvot pdf-muodossa
Järvensivun alustuksen kalvot pdf-muodossa

*

Tiistaina 26.10.2010 klo 17-20 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011
Alustaja Suoma Sihto, kommentoija Maija Stenvall, juontaja Pipsa Eklund.

*

Tiistaina 12.10.2010 klo 17-20 Helsingin maahanmuuttopolitiikka ja monikulttuurisuuden merkitys
Alustaja johtaja Annika Forsander Helsingin kaupungilta, kommentoija tutkija Kathleen Valtonen Helsingin yliopistosta, juontaja Arto Salmela.

*

Tiistaina 5.10.2010 klo 17-20 Rakennusfoorumi: Ihmisten metropoli

Järjestettiin RIL:n tulevaisuustoimikunnan, Metropoliseuran ja SAFAn kanssa.

*

Tiistaina 28.9.2010 klo 17-20 Eurooppa 2020
Alustaja Mari Linnapuomi, kommentoija Erkki Tuomioja, juontaja Matti Leskinen.
Strategia ja toimeenpano-ohjeet: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
Suomenkieliset osat
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_FI_ACT_part1_v1.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fi/ec/113603.pdf

*

Tiistaina 14.9.2010 klo 17-20 Suomen elinvoiman lähteet
Alustaja Teppo Turkki, kommentoija Antti Mykkänen, juontaja Matti Leskinen.
Raportti taustatiedoksi.

*

Tiistaina 27.4.2010 klo 17-20 Löytöretki biopolitiikkaan
Alustaja Osmo Kuusi, juontaja Pentti Räsänen
Raportti www.eduskunta.fi -> Tulevaisuusvaliokunta -> Julkaisut

*

14.4.2010 klo 17:30 Liiketoimintaympäristön lähitulevaisuutta luotaavat analyysimallit
Alustajana Aleksi Grym, juontaja Kalle Grönqvist
Global Intelligence Alliance, Itämerenkatu 5 A, Helsinki
www.globalintelligence.com

*

Tiistaina 30.3.2010 klo 17-20 Vanhuuden tulevaisuus: Kolmas elämä – jotain uuttako?
Alustajana Ilka Haarni, kommentoijina Tiina Harjulehto-Mervaala ja Anita Kelles-Viitanen, juontaja Päivikki Telenius

*

Keskiviikkona 17.3.2010 klo 12:30- TUTUHESA-LOUNAS
Ravintola Baker’s, Mannerheimintie 12, 00100 Helsinki.
Aiheena toimintakertomus 2009, tilaisuudet kevät ja alustavasti syksy 2010, listayhteenvedot ja paikallistoimintatapaaminen http://tutuhesa.blogspot.com/2010/03/aineistoa-lounaalle-1732010.html
sekä seuran hallituksen kokoukset 1 ja 2/2010.
Aineistoa: http://tutuhesa.blogspot.com/2010/03/aineistoa-lounaalle-1732010.html

*

Tiistaina 16.3.2010 klo 17-20 Geoengineering ilmastonmuutoksen torjunnassa
Alustaja Risto Isomäki, kommentoijana Heikki Kukko, juontaja Kari Silfverberg

*

Maanantaina 8.3.2010 klo 17-20 Liikenneviraston lentoratasuunnitelma
Esittelijä Markku Pyy, Liikennevirasto
Suunnitelma: http://www.rhk.fi/hankkeet/suunnittelu/lentoaseman_ratayhteysselvitys/
Arviointia suunnitelmasta: http://jlf.fi/f20/4197-lentorata/

*

Tiistaina 2.3.2010 klo 17-20 Tulevaisuuden yhteiskunta – improvisoituna Zizekin mukaan
Alustajina Hanna Kuusela ja Kimmo Jylhämö, juontajana Hannu Kalajoki

*

Tiistaina 16.2.2010 klo 17-20 Verotuksen kehitystrendit
Alustaja Heikki Niskakangas, kommentoija Nils Torvalds, juontaja Arto Salmela

*

Tiistaina 2.2.2010 klo 17-20 Rahoitusjärjestelmän tulevaisuus

Alustaja Leena Mörttinen, kommentoija Matti Louekoski, juontaja Timo Lahtela
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505, 5. krs., Helsinki

Tiistaina 19.1.2010 klo 17-20 Ilmastonmuutoksen uusimmat näkymät sekä valmistautuminen
Alustajina Kööpenhaminan kokouksen osanottajia, kommentoijana ilmastonmuutoksen tutkija, juontajina Kari Silfverberg ja Pentti Räsänen
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505, 5. krs., Helsinki

Maanantaina 11.1.2010 klo 12.30 TUTUHESA-LOUNAS
Ravintola Baker’s, Mannerheimintie 12, 00100 Helsinki.

Aiheena kevätkauden 2010 tilaisuudet sekä toimintakertomus 2009
Tiistaina 1.12.2009 klo 17-20 Uskontojen ja ideologioiden tulevaisuus
Alustajat Tapio Tamminen ja Ilkka Pyysiäinen, juontaja Reijo Korhonen
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505, 5. krs., Helsinki

Tammisen kalvot pdf-muodossa
Pyysiäisen kalvot pdf-muodossa
Korhosen kommentit pdf-muodossa

Tiistaina 17.11.2009 klo 17-20 Rautateiden henkilöliikenteen tulevaisuus Suomessa
Alustaja Sini Puntanen, kommentoija Sirkka Heinonen, juontaja Matti Leskinen
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505, 5. krs., Helsinki

Puntasen alustus pdf-muodossa
Heinosen kommentti pdf-muodossa

*

Tiistaina 3.11.2009 klo 16-19 Pää auki metropoliin
järjestäjä Rakennustietosäätiö, yhteistyötahoina Tutuhesa, RIL (Suomen rakennusinsinöörien liitto), SAFA (Suomen Arkkitehtiliitto), Metropoliseura ry.
Alustajina mm. Matti K. Mäkinen ja Eero Paloheimo.

*

Maanantaina 26.10.2009 klo 17-20 Vesi, ruoantuotanto ja energiankulutus
Rooman klubin ja Tulevaisuuden tutkimuksen seuran yhteistilaisuus
Materiaalit tilaisuudesta Rooman Klubin suomen yhdistyksen sivuilla.

*

Tiistaina 20.10.2009 klo 18 Tutuhesa-listalaistapaaminen

*
Tiistaina 6.10.2009 klo 17-20 Elinkeinoelämän globaalit skenaariot
Alustaja Arto Salmela, kommentit Pentti Malaska ja Gustav von Hertzen

Malaskan esitys skenaarioista PowerPoint-muodossa.
EVAn skenaarioraportit löytyvät osoitteesta http://eva.fi/index.php?m=3&subm=2&action=1

*

Maanantaina 28.9.2009 klo 17-20 EU-liikenteen tulevaisuus
Keskustellaan EU:n ehdotuksesta ja valmistellaan siihen kommentteja
Alustaja Lassi Hilska, juontaja Matti Leskinen
Esitys PowerPoint-muodossa

*

Tiistaina 22.9.2009 klo 17-20 Suurten kaupunkien tulevaisuus
Alustus Torsti Kirvelä, juontaja Matti Leskinen
Verkostoyhteys muihin toimintaryhmiin, organisoijana Hannu Linturi.
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505, 5. krs., Helsinki
Osoite josta lähetystä voi seurata on http://otavanopisto.emea.acrobat.com/delfoi . Tulevaisuusmetodien kehittäjäyhteisön sivuilta http://edelfoi.ning.com saa tarkemmat ohjeet ennen tilausuutta ja sen aikana. Maksuttomaan ympäristöön kannattaa muutenkin liittyä, sillä sieltä opastetaan moneen muuhunkin tulevaisuudentutkimuksen verkkosessioon. Useimmat ”lähetykset” myös nauhoitetaan, joten niihin pääsee käsiksi myös jälkikäteen.

Alustus PowerPoint-muodossa
Videoitu alustus on katsottavissa osoitteessa http://otavanopisto.emea.acrobat.com/p19288003/ (52 minuuttia).
Jälkikeskustelu on omalla nauhallaan osoitteessa http://otavanopisto.emea.acrobat.com/p71214196/ (yli 60 min.).

Tiistaina 8.9.2009 klo 19-21 Helsingin seutu 2050, visiotyön jatkon tulokset
Esittelijänä Rolf Paqvalin, kommentoijana Pekka Korpinen, juontaja Hannu Kalajoki
Paikka: Laituri, Narinkka 2
Kuuntele alustukset mp3-muodossa
Lue esitys pptx-muodossa
Lue esitys ppt-muodossa

Tiistaina 21.4.2009 klo 17-20 Kasvatus, koulutus ja oppiminen tulevaisuuden takaajina
Alustajina Tarmo Toikkanen ja Voitto Aaltonen
Tarmo Toikkasen diat löytyvät Slidesharesta http://www.slideshare.net/tarmot/oppimisen-tulevaisuus

Kommentoijana Päivikki Telenius ja juontajana Chris Kylander.

*

Tiistaina 7.4.2009 klo 17-20 Keskustelumenettelyn kehittäminen
Alustajana Jukka Ruponen, kehitysodotuksia ja kehitysodotuksia Tutuseuralta ja Tutuhesasta.
Juontajana Matti Leskinen

*

Tiistaina 24.3.2009 klo 17-20 Valtapoolien hegemonian tulevaisuus
Alustajana Erkki Tuomioja, juontaja Arto Salmela
Kuuntele Erkki Tuomiojan alustus mp3-muodossa
Kuuntele tilaisuuden keskusteluosuus mp3 -muodossa

*

Tiistaina 10.3.2009 klo 17-20 Rooman Klubi ja sen uusi ohjelma
Alustajina prof. Sirkka Heinonen ja prof. Pentti Malaska , pdf-esitys
Yhteinen tilaisuus Rooman Klubin Suomen yhdistyksen kanssa
Kuuntele keskustelutilaisuuden alustukset ja keskustelu
1. osa Rooman Klubin uuden ohjelman esittely, Sirkka Heinonen ja Pentti Malaska.WMA
2. osa esittely jatkuu.WMA
Kuunteluun tarvittava Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta osoitteesta http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

*

Tiistaina 24.2.2009 klo 17-20 Hallinnon vai asukkaiden visio, Suur-Helsingin vision jatkotyön arviointia
Alustajat Jukka Kullberg ja Pirjo Tulikukka kommentoija Juha-Pekka Turunen, juontaja Hannu Kalajoki.
Greater Helsinki Vision 2050 – International Ideas Competition, Jukka Kullberg, pdf-esitys
Asukkaiden vai hallinnon visio – mihin kaupunginosavisioita tarvitaan?, Pirjo Tulikukka, pdf-esitys
Kuuntele keskustelutilaisuuden alustukset ja keskustelu:
Alustukset.WMA
Kommentit ja keskustelu.WMA
Kuunteluun tarvittava Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta tästä.

*

Tiistaina
10.2.2009,
klo 17-20 Ilmastostrategiat ja varautuminen Suomessa ja
Itämeren alueelle
Kuuntele keskustelutilaisuuden alustukset ja keskustelu:
Ilmastonmuutos1.WMA
Ilmastonmuutos2.WMA
Ilmastonmuutos3A.WMA
Ilmastonmuutos3B.WMA

Kuunteluun tarvittava Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta osoitteesta
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

Aleksi Neuvonen (Demos), Jari Liski.
Per Mickwitz(SYKE), Suomen uuden ilmasto- ja energiastrategian tarkastelua (pdf)
Irma Karjalainen (YTV), Eero Paloheimo sekä
Lasse Peltonen TKK/YTK), Alueelliset ilmastostrategiat (pdf)

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505, Helsinki

Tiistaina
27.1.2009
klo 17-20 Ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinot: päästöjen vähentäminen ja nielujen vahvistaminen
Kuuntele alustukset: John Moore englanniksi, Pasi Toiviainen ja Petteri Huuska suomeksi.
Kuunteluun tarvittava Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta osoitteesta
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

Ilmastonmuutoksen takaisinkytkennät ja vaikutukset
Petteri Huuska, Ympäristökeskus

Climate Ethics,
Prof. John Moore

Tiistaina
13.1.2009
klo 17-20 ILMASTOMALLIT JA UUSIN SEURANTATIETO
sekä vaikutusarvioiden tarkastelua globaalitasolla
Mikko Alestalo,Heikki Tuomenvirta ja Jouni
Räisänen alustavat, Pasi Toiviainen kommentoi, juontajana Kari Silferberg
Ilmasto- ja hiilisuureiden mittaaminen ja niiden globaali kehitys
Natalia Pimenoff, Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos

Ilmastonmuutos – mitä siitä seuraa?
Johtaja Mikko Alestalo, Ilmatieteen laitos

Ilmastonmuutoksen todennäköisyysennusteet,
Jouni Räisänen, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505, Helsinki

Tiistaina 2.12.2008 klo 17-20 YHTEISÖLLISYYS TULEVAISUUDESSA
Ohjelma:
– Tervetuloa – illan aiheen esittely, Kari Mustanoja ja Päivikki Telenius (pj)
– Viisas arki Tampereen Annikissa, erityispedagogi Meri Lähteenoksa, ”Viisas arki” -kirjan kirjoittaja
– Kommenttipuheenvuorot:
Myyrinki – kaupunkilaisten avoin kohtaamispaikka Länsi-Vantaalla, 20-30 min toiminnanohjaaja Pirjo Kortelainen ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Eeva Pelkonen,
Yhteisöllisyys työpaikalla, Kari Mustanoja
Asukastyö kunnissa – kokemuksia yhteisöprojekteista, Päivikki Telenius
– Vapaata keskustelua
Juontajina Päivikki Telenius ja Kari Mustanoja

Yhteisöllisyys, Päivikki Telenius (pdf)
Kuuntele alustus (WMA)
Kuuntele keskustelut (WMA)
Kuuntele kommentit (WMA)
Kuunteluun tarvittavan Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta netistä osoitteesta http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

*

Keskiviikkona 19.11.2008 klo 17-20 SUUR-HELSINGIN VISIOIDEN JATKOKÄSITTELY
Hannu Penttilä alustaa, Hannu Kalajoki kommentoi, juontajana Matti Leskinen
http://www.helsinginseutu2050.fi

*

Keskiviikkona 5.11.2008 klo 12.30 TUTUHESA-LOUNAS
Ravintola Bakers, Mannerheimintie 12, 00100 Helsinki.
Aiheena toimintasuunnitelma 2009

*

Tiistaina 4.11.2008 klo 17-20 Suomen alueellinen organisointi tulevaisuudessa
Alustajana Tapio Välinoro, juontajana Arto Salmela.

*

Tiistaina 21.10.2008 Venäjä, Pietari ja Suomi 2054
Alustajana Johan Bäckman, juontajana Arto Salmela
Kuuntele alustus
Kuuntele keskustelut
Kuunteluun tarvittavan Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta netistä osoitteesta http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

*

Tiistaina 7.10.2008 Kielen tulevaisuus
Alustaja Pirkko Nuolijärvi, kommentoijana Leena Merisaari, juontajana Pentti Räsänen

*

Tiistaina
23.9.2008
Metropolialueen kestävä aluerakenne
Hannele Selin ja Olli-Pekka hatanpää alustavat
Reijo Korhonen kommentoi,
juontajana Matti Leskinen
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Tiistaina
9.9.2008
klo 17-20 Vapaa-ajan asuminen tulevaisuudessa
Alustajana Arto Salmela. Anne Jarva ja Jorma Leppänen kommentoivat,
juontajana Pentti Räsänen
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Tiistaina
22.4.2008 alkaen klo 17.00 Tiistaina 22.4.2008 alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla, sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Maatalouden tulevaisuus,
Alustajina Aarne Pehkonen, kommentoijana Pasi Rikkonen, juontajana Pentti Räsänen.
Aarne Pehkosen pp-esitys pdf-muodossa

Pasi Rikkosen pp-esitys pdf-muodossa

Kuuntele alustus WMA-muodossa

Kuuntele kommentit ja keskustelu WMA-muodossa

Tiistaina
8.4.2008
klo 17.00 Tiistaina 8.4.2008 alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla, sali 309, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Metropoliaiheen jatko,
Hannu Kalajoki, Matti Leskinen.
Tiistaina
11.3.2008
alkaen klo 17.00 Tiistaina 11.3.2008 alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla, sali 309, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Intia: talous kasvaa, kestääkö ympäristö, poistuuko köyhyys?
Alustajina Tapio Tamminen
pp-esitys pdf-muodossa
Kuultele alustus WMA-tiedostona
Kommentoijana Anita Kelles, juontajana Auli Keskinen
Kuuntele kommentit ja keskustelu WMA-tiedostoina

Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta netistä osoitteesta
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

*

Tiistaina 4.3.2008 klo 12.30 Tutuhesalounas Vanhan Kellarissa,
arvioidaan mennyttä ja suunnitellaan tulevaa. Lounas on omakustanteinen.

*

Tiistaina 26.2.2008 alkaen klo 17.00 Arjen hyvinvointi tulevaisuudessa,
alustajana Timo Hämäläinen,
pp-esitys pdf-muodossa
Kuuntele alustus ja kommenttipuheenvuorot WMA-tiedostoina
Kommentoijina:
Juhani Anttilan, pp-esitys pdf-muodossa
Jorma Vakkurin, pp-esitys
Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta netistä osoitteesta http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

*

Tiistaina 12.2.2008 alkaen klo 17.00 Avaruussektorin tulevaisuus Suomessa,
alustajina Päivi Jukola ja Aapo Puhakka.
Yhteistilaisuus Suomen Avaruustutkimusseura ry:n /Sällskapet för Astronautisk Forskning i Finland kanssa (SATS-SAFF): http://www.sats-saff.fi
Lisää linkkejä aiheesta:
http://www.iafastro.org
http://www.iaaweb.org
http://www.unoosa.org
http://www.spaceweek.org
http://www.aiaa.org
http://www.avaruus.info/fi/finland/39

*

Tiistaina

5.2.2008
klo 12.30 ”Metropolilounas” Vanhan Kellarissa, pohditaan metropoliaiheen jatkomenettelyä. Lounas on omakustanteinen.
Tiistaina
29.1.2008
alkaen klo 17.00 Tiistaina 29.1.2008 alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla. Kirkkokatu 6, sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Suomi 2107, seuraavat sata vuotta , alustajana Pentti Vartia, kommentoijana Osmo Kuusi, juontajana Arto Salmela.
Kuuntele WMA-tiedostona osa 1
Kuuntele WMA-tiedostona osa 2

Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta netistä osoitteesta

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

Tiistaina
15.1.2008
alkaen klo 17.00 Tiistaina 15.1.2008 alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla, sali 312, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Ekokaupunki, alustajana Matti K Mäkinen (pdf-tiedostona).
Kuuntele alustus WMA-tiedostona
Kuuntele keskustelu WMA-tiedostona

Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta netistä osoitteesta

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

Tiistaina
4.12.2007
alkaen klo 17.00 Tiistaina 4.12.2007 alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Afrikan tulevaisuus, alustajana Eero Paloheimo kirjansa ” Tämä on Afrikka” pohjalta.
Kommentaattorina Juha Vakkuri.
Kuuntele alustukset WMA-tiedostona
Kuuntele keskustelu WMA-tiedostona

Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta netistä osoitteesta

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

Tiistaina
20.11.2007
alkaen klo 17.15 Demokratian evoluutio, alustajana Gustav von Hertzen,
kommentoijina Kalle Mikkola ja Matti Linnanvuori, juontajana Arto Salmela.Tieteiden talolla, sali 104,
Kirkkokatu 6, Helsinki.

Kuuntele esitys WMA-tiedostona
Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta netistä osoitteesta

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

*

Tiistaina 6.11.2007 alkaen klo 17.00 Senior Working System,
alustajana (suomeksi) Folke Sundqvist ja Matti Hölsä, juontajana Auli Keskinen.
– Seniorit – tulevaisuuden työvoimaa Suomessa!? Matti Hölsän esityksen power point
Kuuntele keskustelutilaisuus WMA-tiedostona Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta netistä osoitteesta http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

*

Tiistaina 23.10.2007 alkaen klo 17.00 Kiinan tulevaisuus,
alustajana Jukka-Pekka Heikkilä, juontajana Auli Keskinen.

*

Tiistaina 9.10.2007 alkaen klo 17.00 Metropoliajattelu,
alustajina Hannele Kokkoniemi ja Arto Salmela, juontajina Matti Leskinen ja Hannu Kalajoki.

*

Tiistaina

25.9.2007
alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla, sali 309, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Lahjakkaiden lasten tulevaisuus, alustajana Maija Flinkman, juontajana Timo Lahtela.
Tiistaina
11.9.2007
klo 11.30–13.00 Tutuhesalounas Vanhan kellarissa. Aiheena loppusyksyn ohjelma ja ideat ensi vuodelle.
tiistaina
24.4.2007
klo 11.30 Tutuhesa-lounas Vanhan kellarissa, aiheena ilmastonmuutoksen käsittely
sekä alkusyksyn aiheet.
Tiistaina
27.3.2007
alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki
Yksilön ääni. Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla,
alustajina Aleksi Neuvonen ja Roope Mokka.
Aineistona Sitran raportti nro 69. http://www.sitra.fi
Vapaa pääsy.
Tiistaina
13.3.2007
alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki
DNA tutkimusten mahdollisuudet yksilöntunnistuksessa, sukututkimuksen apuna ja
väestöjen biologisen historian selvittelyssä, alustajana Antti Sajantila.
Tiistaina
27.2.2007
alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki
Toivoa Toivottomuuteen, miten itsemurhia voidaan ehkäistä tulevaisuudessa,
alustajina Antti Jääskeläinen ja Elina Hiltunen, vetäjänä Rainer Suvanto
Tilaisuuden aineistoa.

Tiistaina
13.2.2007
alkaen klo 17.00
Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki
Shell Global Scenarios to 2025
alustajana Birger Baisgård (esityskielenä englanti)
Tiistaina
30.1.2007
alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki
Visiomme Suur-Helsingistä, alustajana Tanja Sippola-Alho, juontajana Hannu Kalajoki.
Tilaisuudessa tuotetaan osanottajien visioita innoittajana kilpailukutsu http://www.greaterhelsinkivision.fi/
Keskiviikkona 17.1.2007
alkaen
klo 17.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki
Kulutusvimma vai kuluttajakansalainen
Alustajana Kaija Turkki, juontajana Matti K. Mäkinen
Ennakkotietoa The Consumer Citizenship Network http://www.hihm.no/concit/
“A consumer citizen is an individual who makes choices based on ethical,
social, economic and ecological considerations. The consumer citizen actively
contributes to the maintenance of just and sustainable development by
caring and acting responsibly on family, national and global levels.”

Esilukemiseksi pahimpaan kuluttamisvimmaan sopii Hiidenkivi 4/2006 teemalla Kuluttamisen juhlat ja jäljet.

Sisällysluettelo http://www.stellatum.fi/index.phtml?osasto=2&kieli=suomi&lehti=1

Matti K. Mäkisen alustus, Kulutusvimma, Tutuhesa-tilaisuudessa 17.01.2007

Tilaisuuden aineistoa.

Tiistaina
9.1.2007
klo 11.30-13.00 Tutuhesalounas Vanhan kellarissa, aiheena toimintakertomus ja kevään ohjelma
Tiistaina
12.12.2006
alkaen klo 18 Tieteiden talolla Kirkkokatu 6 Helsinki
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PLJ 2007
esittelijänä Suoma Sihto, vetäjänä Matti Leskinen. Suunnitelmasta on pyydetty kannanottoja 28.12. mennessä.
Tapaamisesta laaditaan muistio, joka toimitetaan YTV:lle. Tapaamisesta toimitetaan kutsu myös muille kiinnostuneille yhteisöille.
Ennakkotutustumista varten PLJ 2007 raportteja voi ladata osoitteesta verkosta tai lähettää aineistopyynnön

osoitteeseen plj@ytv.fi Keskustelua toivotaan tutuhesa-listalle sekä ennen että jälkeen tapaamisen.
Tervetuloa! Terveisin Matti Leskinen, matti.leskinen@iki.fi

Tiistaina 28.11.2006
alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Maailman ympäri 40 päivässä. Kulttuurintutkija Sam Inkinen kertoo nykykulttuuria ja tulevaisuutta koskevista
havainnoistaan eri puolilta planeettaa, juontajana dosentti Mika Aaltonen

Tiistaina
31.10.2006
alkaen klo 17.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Talouden globalisaatio
Alustajana ainakin Gustav von Hertzen, juontajana Arto Salmela
Tiistaina
17.10.2006
klo 16.45-20.45
Tulevaisuuden konfliktit – seminaari
Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki

Tapahtuma tarjoaa nykyisille ja tuleville vaikuttajille tilaisuuden pohtia yhdessä, miten intressijännitteiden hallinnassa

voidaan tulevaisuudessa onnistua entistä paremmin. Alustukset auttavat hahmottamaan, millaisia mahdollisuuksia ja

uhkia ristiriitaisin intressein motivoituneet toimijat kohtaavat tulevissa toimintatilanteissa.

Ohjelma
klo 16.45 Ilmoittautuminen
klo 17.00 Intressijännitteiden hyvä hallinta teoriassa ja käytännössä, alustajana Jorma Vakkuri, CCO, eGrade Enabler Oy
klo 17.45 Case: Työmarkkinarauha ja konfliktiprosessi, alustajana työmarkkinaneuvos Tuomo Alasoini, Työministeriö
klo 18.30 Tauko (kahvia tarjolla)
klo 19.00 Intressijännitteiden uhkat ja mahdollisuudet proaktiivisen oikeuden haasteina, alustajana Soile Pohjonen,

dosentti, Helsingin yliopisto
klo 19.45 Paneeli ja loppukeskustelu
klo 20.45 Seminaari päättyy

Tiistaina
10.10.2006
klo 11.30-13.00 Tutuhesalounas Vanhan kellarissa. Aiheena loppusyksyn ohjelma ja ensi vuoden toimintasuunnitelma.
Tiistaina
3.10.2006
alkaen klo 18.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki, verkkovideoyhteytenä Tampereen toimintaryhmästä.
Miten maailmalla voi muuttua suhde Yhdysvaltoihin, alustajana Tampereen yliopiston dosentti Markku Ruotsila.