2015

Keski-Suomen paikallisryhmä kokoontui ti 8.9. 2015 klo 17-19, JAMK Dynamo, Piippukatu 2, neuvotteluhuone Waneri D 125. Teemana oli Malaska-palkinnon saajan Laura Häyhän alustus gradustaan. Häyhän pro gradu –työ käsittelee Kiinan kehitystä talouden, ympäristön sekä yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmista.

Lisäksi Tutun paikallistoimijat osallistuivat aktiivisesti Keski-Suomen tulevaisuusryhmän toimintaan: esim. kuukausittain ilmestyvät uutiskirjeen sisällöntuotantoon sekä 7.5. ja 27.10. pidettyjen K-S tulevaisuusfoorumeiden järjestämiseen (Lisätietoja: keskisuomi.info).

2014

Keski-Suomen paikallisryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana vain kerran, ma 20.1.2014. Teemana oli Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila 2030 – syrjäytetäänkö rakenteilla. Teeman käsittelyn menetelminä (tutustuttavina tulevaisuusmenetelminä) käytettiin Tulevaisuusmaisemaa ja Tulevaisuuspyörää.

Nyt haemme kokoontumisaktiivisuuteen vauhtia ja pidämme tapaamisissamme taukoa! Toiminta vaatii pyöriäkseen lisää sitoutuneita osallistujia.

Seuran jäsenet ovat osallistuneet Keski-Suomen tulevaisuusryhmän toimintaan ja ryhmän järjestämiin Tulevaisuusfoorumeihin. Lisätietoja: keskisuomi.info

2013

Keski-Suomen paikallisryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä neljä kertaa:
7.2. Lentoturvallisuuden heikot signaalit, alustajana Henry Sivusuo, paikalla 9 hlö
28.5. K-S skenaariot ja kesäseminaarin etkojen suunnittelu, paikalla 4 hlö
28.8. Kesäseminaarin etkot Harrys, paikalla 9 hlö
29.-30.8. Tutun kesäseminaari Agorassa
5.11. Futures Visions of JAMK Students, Juha Saukkonen sekä Toimintasuunnitelma 2014, paikalla 6 hlö

Seuran paikallistoiminnan käytännön järjestelyistä on pääsääntöisesti vastannut Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja vastuuhenkilönä Anne Hakala.

2012

Keski-Suomen paikallisryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana yhteensä viisi kertaa:
20.3. Aloitustapaaminen
22.5. Teemana Ihmisten johtaminen ja työhyvinvointi
3.9. Teemana Keski-Suomen Osaava-ohjelma
1.10. Future Visions of JAMK International Students
11.12. Tulevaisuuspeli-ilta

Seuran paikallistoiminnan käytännön järjestelyistä on pääsääntöisesti vastannut Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja vastuuhenkilönä Anne Hakala.

Teemaan liittyviä koulutuksia:

  • Jyväskylän kesäyliopistossa Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus, 25 op. Toteutus lukuvuonna 2012-2013. Tutoropettajana Anne Hakala

*

2011
Tiistaina 8.11.2011 klo 18-19.30 järjestetiin Jämsän seudun tulevaisuutta luotaava seminaari. Tulevaisuuteen johdattelemassa oli Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

TIEDOLLA JA TUNTEELLA TULEVAISUUTTA – Keskustelufoorumi Jämsän tulevaisuudesta kiinnostuneille, teemoitettu tukemaan Jämsän parempi tulevaisuus -strategiaa. Vapaamuotoinen keskustelufoorumi avasi uusia näkökulmia kehittämiseen ja sparraa toimijoita jaksamaan jatkuvassa muutoksen pyörteessä.

Tulevaisuusryhmä kokoontui v. 2011 kevätlukukauden Jämsän työväenopistolla kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18.00- 19.30.

*
2010

Ryhmä kokoontui v. 2010 Jämsän työväenopistolla kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18.00- 19.30.

Lisätietoja: ryhmänvetäjä Anne Hakala, 040 8288 314, anne.hakala(at)jamk.fi.