Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Mikkelin paikallistoimintaryhmä toimii yhteistyössä avoimen verkko-oppimisympäristön Internetix Campuksen, Otavan Opiston, Nettilukion ja Metodixin kanssa. Toimintamuotoja ovat tulevaisuudentutkimuksellinen menetelmäkoulutus, työpajatoiminta, eDelfoi-ohjelma ja eDelfoi-kehittäjäyhteisön ylläpitäminen.

Delfoi-koulutus ja -työpajat
Yhteisenä aktiviteettina järjestetään Delfoi-metodikoulutusta, joka tarjoaa toimintaympäristön, ohjauksen ja vertaistuen Delfoi-menetelmän käyttäjille ja soveltajille. Koulutuksen yhteydessä toteutetaan omia tutkimuksia eDelfoi-verkkoalustalla. Koulutus on työpajamaksua lukuunottamatta maksutonta Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenillle. Kerran kuukaudessa järjestetään avoimia ja monidisipliinisiä tulevaisuudentutkimuksen työpajoja (Delfoi-paja), joiden kommunikaatio- ja kehittämisyhteistyönä verkossa toimii eDelfoi-ryhmä.

Työpajat järjestetään Otavan Opiston tiloissa Mikkelissä. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus ruokailuihin ja majoitukseen.

Ilmoittautuminen: http://paja.internetix.fi/?page_id=74.
Kaikkiin pajoihin voi osallistua myös virtuaalisesti Connect Pro -ohjelman avulla: http://otavanopisto.emea.acrobat.com/delfoi.
Kaikki opiston pajatallenteet löytyvät osoitteesta http://paja.internetix.fi/videotallenteet/.

Jos koneellasi on iTunes-ohjelma, voit katsoa videotallenteita myös seuraavien linkkien kautta:
Delfoi-luennot
eDelfoi-ohjeet
Opiston pajajutut

Yhdyshenkilönä toimii Jenni Linturi, jenni.linturi(at)otavanopisto.fi.

*

Mikkelin toimintaryhmän arkisto