JOENSUUN RYHMÄN TOIMINTA v. 2023

Joensuun ryhmä kokoontuu 6 kertaa vuodessa ja etsii uusia aktiiveja mukaan toimintaansa. Ryhmä tekee yhteistyötä muiden paikallisten ryhmien, esim. Tutuhesan sekä alueen yritysten, järjestöjen ja julkisten organisaatioiden kanssa.

Paikallisesti verkostoidutaan erityisesti Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun, Riverian Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen, Laatukeskuksen/Pohjois-Karjalan aluejaoksen ja Suomi-Amerikka-Seuran (SAM)/Joensuun SAMin kanssa. Toimintauvuonna tehdään vierailuja yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa.
Tiedotus hoidetaan käyttämällä seuran, Joensuun sähköpostilistan ja Joensuun ryhmän Facebook-sivun verkostoja erilaisten tapahtumien ja vierailujen yhteydessä. Ryhmän vetäjänä ja yhteyshenkilönä toimii Lasse Neuvonen (lasse.neuvonen1@gmail.com).

OHJELMA:

Tammi-Helmikuu 2023
JOENSUUN Tutun tapahtumien suunnittelu vuodelle 2023! Tehtiin vuosisuunnitelmaan tarkennuksia sekä osallistuttiin aktiivisesti eri yhdistysten ja järjestöjen toimintaan (mm. Excellence Finland/PK aluejaos ja Joensuun SAM). Osallistuimme Nanocomp Oy Ltd https://nanocomp.fi/ Johtaminen, laatu ja kehitysnäkymät, 19.1. 2023 klo 15.00–17.00, Ensolantie 6 FI-80710 Lehmo, FINLAND, Veli-Pekka Leppänen, CEO and Matti Eronen, Vice President, Sales and Marketing järjestämään tilaisuuteen.

Miten käsitellä tulevaisuuden monia mahdollisia kehityspolkuja?
Metsäammattilaisten tarpeisiin räätälöity valmentautumisaineisto tulevaisuusajatteluun julkistetaan webinaarissa 26.1.2023 klo 14-15. Mukana tulevaisuudentutkija, professori emerita Sirkka Heinosen johdanto tulevaisuuslukutaitoon ja metsäalan tulevaisuuksien moninaisuuteen. Aineiston esittelyn jälkeen demo klo 15-16, jossa mahdollista itsekin kokeilla, miten tulevaisuusajattelua voi kehittää. Tilaisuuden järjestäjä oli tutkija Päivi Pelli UEFista. Metsäbiotalouden tulevaisuusajattelijat -yhteisoivaltamo (METUMO) on Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteishanke.
https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/metsabiotalouden-tulevaisuusajattelijat-yhteisoivaltamo/

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskuksen JTF- rahoitusinfotilaisuus 15.2.2023
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahastosta 16.2.2023 klo 14.00 alkaen.
JTF-rahoitus kohdennetaan Pohjois-Karjalan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisiin toimiin. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista.
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/148592865/Pohjois-Karjalan+JTF-rahoituksen+infotilaisuus+16.2.2023_kaikki+esitykset.pdf

Miten rakentaa laatujärjestelmä EFQM-mallilla ja lisätä vastuullisuus näkökulma johtamiseen ja laatuun? Ammattiopisto LuoviJoensuu
28.2.2023 klo 16.30–18.30
Torikatu 29, 5-kerros
https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/paikkakunnat-ja-asuntolat/joensuu. Luovista mukana koulutusjohtaja Suvi Mutanen ja laatupäällikkö Timo Huurinainen.


Kuopio Health Avoimen innovaatioekosysteemin johtajuus ja laatu 23.3.2023 klo 16.30- 18.30, Toimitusjohtaja Aki Gröhn
https://kuopiohealth.fi/ Pohjois-Karjalan hyvinvointialue- Siun sote, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen Ilmoittaudu viimeistään 21.3.2023 klo 16.00 mennessä https://www.laatukeskus.fi/kauppa/ johdon assistentti mika.pesonen@siunsote.fi ja lasse.neuvonen1@gmail.com

Puurakentamisen ja digitaalisuuden yhdistävät innovaatiot 27.4.2023 klo 16.30–18.30, USVA-talo, Oikopolku 14, 80770 Kontiolahti. Ulla Maaria Koivula Founder and CEO, Jonathan Hull (former Director, Creator and Public Figure Partnerships yrityksessä Meta). Keskustelua ThingLink (https://www.thinglink.com/ ), META, Kontiorannan uudesta asuinalueesta. Ilmoittaudu viimeistään 25.4.2023 klo 16.00 mennessä https://www.laatukeskus.fi/kauppa/ Ullamaaria@gmail.com ja lasse.neuvonen1@gmail.com

Palvelujen, tuotteiden, laatu ja vastuullisuus, 17.5 2023 klo 16.00–18.00, Metria, C, Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu. Fotoniikan osaamis- ja palvelukeskus, Photonics Center (https://photonicscenter.fi/ )Toimintojen esittely, vierailukierros, labrat, yritystilat ja yhteistyö. Esittelijänä toimii Photonics Center Oy – Myynti- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja
Olli Kämäräinen. Ilmoittaudu viimeistään 15.5.2023 https://www.laatukeskus.fi/kauppa, Olli.kamarainen@photonicscenter.fi ja lasse.neuvonen1@gmail.com

Ilmalaivat taivaalle, Kelluu Oy (https://kelluu.com/ ) 15.6.2023 15.00-17.00, Metallimiehentie 4, 80330 Reijola, Janne Hietala – Toimitusjohtaja / CEO. Ilmoittaudu viimeistään 14.6.2023 https://www.laatukeskus.fi/kauppa/ janne@kelluu.com ja lasse.neuvonen1@gmail.com


Tulevaisuuden tekniikkaa ja laatua VEEKMAS Oy, Vientijohtaja Sanna Halttunen (https://www.veekmas.fi/ ) 30.8. 2023 klo 15.00–17.00. Tolosentie 3,82380 Tolosenmäki, Kitee. Ilmoittaudu viimeistään 29.8.2023 https://www.laatukeskus.fi/kauppa, Sanna.Halttunen@veekmas.fi ja lasse.neuvonen1@gmail.com

*

JOENSUUN RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA v. 2022 


Tule mukaan suunnittelemaan Joensuun Tutun tapahtumia vuodelle 2022!
Teams-kokous 27.1.2022
klo 17.00-18.00. Ohjelmassa: suunnitelman esittely, jäsenten esitykset ja kommentit. Ilmoittautumiset 25.1.2022 mennessä: lasse.neuvonen1@gmail.com

*
Mentorointi ihmisyyden ja teknologiakehityksen mahdollistaja, maaliskuu 2022

Tulevaisuuden ennakoinnissa on huomioitava työelämän nopea kehittyminen teknologian myötä. Kehittyvä teknologia tarvitsee ihmisiä, joilla kykyä mukautua tulevaisuuden tarpeisiin, jatkuvaan muutokseen ja kykyä rakentaa omalla panoksellaan tulevaisuuskestäviä työpaikkoja. Näkemyksemme mukaan aidosti kilpailukykyiset ratkaisut ja uudet tulevaisuuskestävät toimintamallit syntyvät, kun tuomme yhteen toisilleen uusia yrityskumppaneita ja mahdollistamme näin uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia.

Haluamme olla rakentamassa tulevaisuutta uudenlaisessa kumppanuuskohtaannossa viitoittaaksemme tietä mentoroinnin mahdollisuuksista ihmisyyden ja teknologian kehityksessä – uuteen yhteiskuntaan, jossa ihmisyys ja teknologia eivät sulje pois toisiaan. Uskomme, että laajennettu mentorointi, joka käsittää yhdessä tekemisen ja rinnalla kulkemisen, osaamisen laajentamisen ja tekemisen kautta oppimisen mahdollistaa teknologian tuomien uusien mahdollisuuksien ymmärtämisen ja niiden toteuttamisen ketterämmin.

Ohjelma:
KIP Academyn tulevaisuuden visiot, Jonas Sandlin, koulutuspäällikkö, Kip Service, Kokkola
Tulevaisuudentutkimuksen näkökulma teknologian kehityksessä, tulevaisuusmentori Ali Zahabi, Helsinki
Fotoniikan mahdollisuudet, Jyrki Saarinen, professori, Fysiikan ja matematiikan laitoksen johtaja. Fotoniikan instituutin johtaja. Joensuu
Rahoitus mahdollisuudet, Lasse Neuvonen, asiantuntija, Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Joensuun paikallistoiminnan yhteyshenkilö, Joensuu,
Yhteenveto, Tomi Haring, toimitusjohtaja, Business Joensuu oy, Joensuu.

Järjestäjät Kokkola Industrial Park, Boliden Kokkola, UEF, Business Joensuu ja Joensuun Tutu.

*

TULEVAISUUSPAJA: JOENSUU – UUSIA JA VANHOJA TEKIJÖITÄ UUSILLE URILLE
Aika: vahvistumatta
Paikka: avoin

Tulevaisuuspajan tavoitteena on koota ja kehittää ratkaisuaineksia ja -malleja uuden ohjelmakauden ja älykkään erikoistumisen, ja uusien osaajien ja asiantuntijoiden auttamiseksi uusille urille. Työskentelyn pohjana hyödynnetään Urakonetta ja Ketjuräätälöintikonetta, käytetään POKAT 2022-2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa, Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaa sekä rakennerahastot Itä-Suomi- ohjelmaa. Myös Sitran ohjelmia voidaan hyödyntää. Tilaisuus on avoin ja maksuton. Lisätietoa myöhemmin.

Ohjelma (alustava)
– TUTU-Joensuu
– Urakoneen soveltaminen uudessa ohjelmakaudessa, Timo Sneck
– Osallistujien kysymykset, kommentit ja ideat
– Jatko

*

Ennakointi ja tulevaisuustiedon käyttö metsäbiotaloudessa, Mahdollisuutta pitää yksi ajankohtaisiin teemoihin tms. liittyvä Teams-sessio jo nyt keväällä selvitellään Itä-Suomen yliopistossa käynnissä olevien hankkeiden jne. tiimoilta. Tarkempi ajankohta vahvistuu myöhemmin. Yhteyshenkilö: Päivi Pelli, projektitutkija (EU:n metsäpolitiikan arviointi, metsäalan ennakointi, tulevaisuusverstaat, tutkimusagendat). Lisätietoja: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/26198
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

*

Nightwish Story ja Yrittäjyyden asialla KETI
10.5.2022 klo 15.00
, Kiteentie 9-11 B, 82500 Kitee
Toimitusjohtaja Risto Hiltunen ja projektipäällikkö Tuula Terväinen. Lisätietoja: https://www.keti.fi/kitee-tourist-information-a-nightwish-story
Osallistumisilmoitukset viimeistään 6.5.2022 klo 16.00 mennessä sirkku.pennanen@keti.fi ja lasse.neuvonen1@gmail.com.

 *

Ylivoimaista metsäteknologiaa ja materiaalinkäsittelyä
9.6.2022 klo 16.30-18.30, Kesla Oyj (https://www.kesla.com, päätoimipiste, Kuurnaankatu 24, 80100 JOENSUU.
Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen ja laatupäällikkö Tero Tanskanen.
Osallistumisilmoitukset viimeistään 7.6.2022 klo 16.00 mennessä tero.tanskanen@kesla.com ja lasse.neuvonen1@gmail.com.

*

Uusi ohjelmakausi, EK:n näkymät,  POKAT ja Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaa, rakennerahastot ja Itä-Suomi -ohjelmaa.
Puolipäiväsessio: kesäkuussa 2022.

  • rahoitettavat hankkeet ja projektit
  • Investoinnit
  • Hyvinvointialue ja sen tulevaisuuden näkymät
  • Tulevaisuuden näkymät

Järjestäjinä mm. Joensuun Tutu, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Siun Sote, EK, Sitra, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta jne. Tarkemmat tiedot vahvistuvat myöhemmin.

JOENSUUN TUTU-seuran joukkue osallistuu Halloween 31.10.2022 Kurpitsan kaiverrus-kilpailuun!
Ilmoittautumiset viimeistään 25.10.2022 joensuu@samsuomi.fi


Joensuun ryhmän tulevista tapahtumista tiedotetaan Tutuseuran yleisellä Facebook-sivulla, Joensuun seudun FB-ryhmässä sekä Joensuun uudella FB-sivulla.

Ryhmän yhteyshenkilönä toimii Lasse Neuvonen: lasse.neuvonen1@gmail.com. Ota yhteyttä jos haluat mukaan toimintaan!