Kansainvälinen vastuumme – Suomen malli
Rooman klubin Suomen komitea
WSOY Areena-sarja, Helsinki 1995, 189 sivua
Maailman ongelmat ovat yhä enemmän kaikkien maiden yhteisiä ongelmia. Luonnon saastuminen, maapallon väestön määrän kasvu ja kiihtyvä muuttoliike, köyhyys sekä turvallisuus koskettavat jokaisen maan kansalaista.
Mitä Suomi voisi tehdä, että maailmanyhteisö voisi paremmin ja kaikki ihmiset voisiva elää ihmisarvoista elämää? Tässä Rooman Klubin Suomen komitean laatimassa raportissa suomalaisten etu ja hyvinvointi nähdään osana maailmanyhteisön ja ihmiskunnan hyvinvointia.

On the Way to Sustainable Development – An approach to defining a national model of global responsibility
The Finnish Association for the Club of Rome
WSOY Areena Series, Helsinki 1995, 47 pages
A Synthesis of the Finnish book Kansainvälinen vastuumme – Suomen malli.