Miten tutkimme tulevaisuuksia? B-osa

Acta Futura Fennica 5
Miten tutkimme tulevaisuuksia? – kolmas, uudistettu painos
Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.)

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5, 2013

Tässä alunperin vuonna 1993 ilmestyneestä Miten tutkimme tulevaisuutta? -julkaisusta tehdyssä uudistetussa painoksessa alan johtavat suomalaiset asiantuntijat esittelevät laaja-alaisesti tulevaisuudentutkimusta, sen yhteyksiä muihin tieteisiin ja tiedonaloihin sekä käytössä olevia menetelmiä ja niiden sovelluksia.

Alkuperäisen kirjan artikkeleista ne, joita on päivitetty, julkaistaan yhdessä kolmen kokonaan uuden artikkelin kanssa painettuna kirjana julkaisun A-osassa. Artikkelit, joita ei päivitetty vuoden 2003 painoksesta julkaistaan sähköisesti B-osassa (alla).

*

Sisältö – B-osa 

Kansi (pdf-muodossa)

Johdanto
• 1. Mika Mannermaa: Tulevaisuudentutkimus tieteellisenä tutkimusalana (teksti pdf-tiedostona).
• 2. Matti Vapaavuori: Muutoksen monitorointi ja merkityksen antaminen havaituille muutoksille. Tulevaisuustietoisuus, virtaustasapaino ja kestävä kehitys (1993, täydennetty v. 2003) (teksti pdf-tiedostona)
• 3. Briitta Koskiaho: Aika, kompleksisuus ja sen hallinta ajassa. Metodologisia perusongelmia tulevaisuudentutkimuksessa (v. 1993) (teksti pdf-muodossa)
• 4. Juha Räikkä: Arvojen kehittymisen ongelma (v. 1993).

Systeemi- ja evoluutioajattelu
• 5. Mika Mannermaa: Pehmeä systeemimetodologia evolutionaarisessa tulevaisuudentutkimuksessa.
• 6. Ilmo Mäenpää: FMS: Suomen talouden pitkän ajan simulointimalli.

Tulevaisuusverstasmenetelmät
• 7. Tuomo Uotila: Skenaariot yrityksen toimintaympäristön kartoittamisessa. Esimerkkinä sahateollisuus (v. 1993).

Asiantuntija-arviomenetelmät
• 8. Kaj Mäntylä: Ikäkerrostuma-analyysi skenaarioiden laadinnassa. Esimerkkinä liikunnan tulevaisuuden hahmottaminen (v. 1993).
• 9. Yrjö Seppälä ja Osmo Kuusi: Ristivaikutusanalyysi. Sovelluksena kuljetukset 2010 (v. 1993).
• 10. Janne Hukkinen: Teemahaastattelun käyttö tulevaisuuden tutkimuksessa. Tulevaisuus sosiaalisena konstruktiona (v. 1993).

* * *

Hinta: A-osa: Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille 30 euroa + postikulut, muille 35 euroa + postikulut. Määrä­alennus yli 5:n kappaleen kertatilauksille.

B-osa: julkaistaan myöhemmin sähköisesti.

Tilaukset: Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, PL 378, 00101 Helsinki, sähköposti: toimisto@futurasociety.fi, puh. 040 5028672.

HUOM! Kirjasta ollaan tekemässä englanninkielistä versiota – lisätietoja.