Sarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen liittyviä väitöskirjatasoisia tutkimuksia sekä korkeatasoisia oppi- tai käsikirjoja.

Vuonna 2017 ilmestyi seuran suosittu menetelmäjulkaisu englanniksi: How Do We Explore the Future? Lisätietoja.

Vuonna 2013 ilmestyi Acta Futura Fennica -sarjan julkaisusta n:o 5, Miten tutkimme tulevaisuuksia?, kolmas, uudistettu painos! Lisätietoja.

Esko Passila: Syntyykö Suomeen puulaaksoja – Suomen puuteollisuuden pk-yritysten tila ja tulevaisuus (No 9) LOPPU seuran varastosta, tiedustelut Esko Passila/seuran toimisto
Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 2005. 262 s. Hinta 25 euroa (seuran jäsenille 20 euroa)

Metsäteollisuus on ollut ja on yhä edelleen Suomen kansantalouden suurin nettoviejä. Tuotannon suuri kotimaisuusaste tuottaa maallemme vieläkin suurimmat vientitulot. Puutuoteteollisuus on osa tätä teollisuusklusteria, joka on kokonaisuudessaan suuressa historiallisessa murroksessa. Sukupolvenvaihdos muodostaa suuren pk-yritysten tulevaisuuteen vaikuttavan ongelman. Tällaiset muodostumassa olevat trendit saattavat viedä suuren osan klusterin toimijoista edullisempiin toimintaympäristöihin. Näin on aina menneisyydessä tapahtunut. Onko mitään enää tehtävissä?
Lisätietoja väitöskirjasta: Esko Passila, fopco[at]phnet.fi, p. 0400 499400.

Petri Tapio: The Limits to Traffic Volume Growth (No 8 )
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, 2002, 234 sivua. Hinta: 25 euroa

Löytyy myös verkosta pdf-muodossa:http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/maa/limno/vk/tapio/
This book reports an evaluation on the development of actual applications of futures studies in Finnish transport administration. In the late 1990s, Finnish transport adminstration moved beyond the expert based what-if studies to use interest group participation in forming future scenarios.
Tilaukset: toimisto@futurasociety.fi

Vuokko Jarva: Tiukilla kuin Manninen ovenraossa (No 7)
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, 1996, 179 sivua. Hinta: 24,90 euroa.

Asuntopolitiikka on perinteisesti ollut suomalaisen hyvinvointivaltion musta aukko ja sen vuoksi asuminen on Suomessa erityisen riskialtista. Miten hyvät odotukset pettivät ja miten ihmiset yrittivät selviytyä jouduttuaan kahden asunnon loukkuun on tässä esimerkkinä hyvinvointivaltiolupausten pettämisestä. Tilaukset:toimisto@futurasociety.fi

Markku Sotarauta: Kohti epäselvyyden hallintaa? (No 6) 
Finnpublishers Oy, Jyväskylä 1996, 348 sivua. Loppu seuran varastosta, selauskappale toimistolla.

Kirjan peruskysymyksiä ovat: Miten strategiaprosesseissa voidaan käyttää hyväksi moniulot-teisuutta, epävarmuutta ja lyhytjänteisyyttä, ja mistä stratgisista lähtökohdista 2000-luvun alussa ajatellaan, suunnitellaan ja kehitetään. Kirjassa ei tarjota uusia suunnittelureseptejä, kikkoja, joiden auvlla ongelmia ratkotaan, vaan tunnistetaan tärkeimmät strategisen suunnittelun lähestymistavat ja niiden peruspiirteet.
Tilaukset: Finnpublishers Oy puh. (03) 3175845

Matti Vapaavuori (toim.): Miten tutkimme tulevaisuutta? (No 5)
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993, 312 sivua (1. painos loppu)
Toinen, uudistettu painos:
Matti Vapaavuori & Santtu von Bruun (toim.): Miten tutkimme tulevaisuutta?
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica no 5, Tampere 2003, 328 s. (2. painos loppu)Kolmas, uudistettu painos:
Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.): Miten tutkimme tulevaisuuksia? Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille 30 € + postikulut, muut 35 € + postikulut. Opiskelijoille sekä Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemian jäsenyliopistoille jäsenhintaan! Tilaukset: toimisto@futurasociety.fi

Tässä alunperin vuonna 1993 ilmestyneestä Miten tutkimme tulevaisuutta? -julkaisusta tehdyssä uudistetussa painoksessa alan johtavat suomalaiset asiantuntijat esittelevät laaja-alaisesti tulevaisuudentutkimusta, sen yhteyksiä muihin tieteisiin ja tiedonaloihin sekä käytössä olevia menetelmiä ja niiden sovelluksia.

Kirjassa esitellään evoluutio- ja kaaosajattelun lähestymistapoja, rakenteellis-innovatiivisia sekä asiantuntija- ja aikasarjatietoon perustuvia menetelmiä kuten delfoi-tekniikka sekä CLA-analyysi. Kirjassa tarkastellaan myös kommunikatiiviseen tulevaisuudenluotaukseen perustuvia menetelmiä kuten tulevaisuusverstaita ja skenaariotyöskentelyä. Lisäksi mukana on kolme kokonaan uutta artikkelia, jotka esittelevät mm. heikkoja signaaleja ja mustia joutsenia. Alkuperäisen kirjan artikkeleista ne, joita on päivitetty, julkaistaan yhdessä kolmen kokonaan uuden artikkelin kanssa painettuna kirjana julkaisun A-osassa. Artikkelit, joita ei päivitetty vuoden 2003 painoksesta julkaistaan sähköisesti B-osassa.

Alan perusteoksena kirja on tarkoitettu kaikille tulevaisuudentutkimuksesta ja sen sovelluksista kiinnostuneille. Teos sopii sisällöltään myös alan oppikirjaksi. Toivomme, että teos ja sen puheenvuorot viitoittaisivat tietä yhä vahvistuvaan tulevaisuusajatteluun ja tulevaisuudentutkimuksen aseman vakiintumiseen Suomessa.

Lue tiedote teoksesta.

Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers: Ylittyvät kasvun rajat – Maailman yhteisön romahdus vai kestävä tulevaisuus (No 4)
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993, 227 sivua, (loppu varastosta, lainattavissa).

Kaksikymmentä vuotta sitten ilmestyi Rooman klubille tehty raportti Kasvun rajat, josta tuli ympäristöteosten klassikko. Sukupolvi myöhemmin 1992 samat tekijät julkaisivat jatko-osan, Ylittyvät kasvun rajat. Tässä uusimmassa teoksessaan tekijät tarkastelevat planeetta Maan tilaa luonnonvara luonnonvaralta. Tekijöiden tietokoneajojen ja tilastojen luoma kuva maapallon tilasta on huolestuttava, mutta tekijöiden mukaan kestävä kehitys on kuitenkin mahdollinen.
Lainaustiedustelut: toimisto@futurasociety.fi

Tarja Meristö: Skenaariotyöskentely yrityksen johtamisessa (No 3)
VAPK-Kustannus, Helsinki 1991, 188 sivua, (loppu varastosta, lainattavissa)

Teos on tutkimus yritysten tulevaisuuden hahmottamisesta. Miten yritys voi varautua tule-vaisuuteen ja millainen lähestymistapa saa johdon ja henkilöstön sitoutumaan prosessiin? Miksi yritys tarvitsee skenaarioita, tulevaisuuden käsikirjoituksia, ja miten nämä liittyvät johtamisen kenttään sekä teoriassa että käytännössä?
Lainaustiedustelut: toimisto@futurasociety.fi

Mika Mannermaa: Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus (No 2)
VAPK-Kustannus, Helsinki 1991, 362 sivua. Hinta: ovh 25,20 euroa

Ensimmäinen suomalainen tulevaisuudentutkimuksen teoriaa, metodologiaa ja sovelluksia laajasti analysoiva tutkimus.
Tilaukset: toimisto@futurasociety.fi

Sirkka Heinonen: Aika ja tulevaisuus Senecan tuotannossa (No 1)VAPK-Kustannus, Helsinki 1990, 153 sivua. Hinta: ovh 11,80 euroa

Antiikin aika- ja tulevaisuuskäsityksiä sekä ennustamistraditioita valottava tutkimus.
Tilaukset: toimisto@futurasociety.fi