Tulevaisuussarjaa edeltänyt A-sarja ilmestyi vuosina 1981-1986.

 • A1 Tulevaisuudesta tietäminen, Oiva Ketonen, 1981
 • A2 Kybernetiikka tutkimusalueena, Yrjö Ahmavaara, 1981
 • A3 Futurologian – ihmisen ylihuomisen – tutkimisen ongelmista tänään, Olavi Niitamo, 1981
 • A4 Determinism and Knowledge of the Future, Georg Henrik von Wright, 1982
 • A5 Kulttuurikriisi ja uuden kulttuurin syntymisen ehdot, Sven Krohn, 1983
 • A6 The Club of Rome, 1984
 • A7 Organic Growth and Renewal, Pentti Malaska, 1985
 • A8 Workshop of Futures Studies in Beijing 4.-5. September 1985, 1986
 • A9 Suomalainen tulevaisuuden tutkimus 1980-luvulla. Tekeillä olevat ja valmistuneet tutkimukset 1980-1985 Hirsjärvi-Remes (toim.), 1986

Hinnat:

 • A2, A4, A5, A7, A8, à 5 euroa (+postikulut)
 • A1, A3, A6, A9 ovat valitettavasti loppuunmyytyjä