Futura on kunnianhimoisesti moninäkökulmaisia tulevaisuuskeskusteluja edistävä tiedelehti. Lehti edistää Suomessa tehtävää tieteidenvälistä tulevaisuudentutkimusta sekä alan käytännön soveltamista ennakointityönä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Futuran julkaisusta vastaa Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. 

Futura on ainoa tieteelliseksi luokiteltu suomenkielinen tulevaisuudentutkimukseen keskittyvä journaali. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jokaisessa numerossa on toimitusneuvoston yhdessä, etukäteen valitsema teema ja teeman mukaisesta sisällöstä vastaavat vierailevat päätoimittajat. Vastaava päätoimittaja on viime vuosina vastannut yhden numeron toimittamisesta per vuosi, ja tämä on nähty toimivaksi ratkaisuksi. Päätoimittajan tukena toimivat lehden monialainen toimitusneuvosto, toimitussihteerinä toimiva seuran pääsihteeri sekä lehden taittaja.

Päätoimittajan keskeisin tehtävä on vastata Futuran sisältöjen suunnittelusta yhdessä vierailevien päätoimittajien sekä toimitusneuvoston kanssa. Päätoimittaja vastaa lehden kokonaisuudesta sekä tieteellisestä tasosta. Hän koordinoi yhteistyötä vierailevien päätoimittajien kanssa sekä toimii lehden toimitusneuvoston puheenjohtajana. Päätoimittaja osallistuu myös vuosittain Futuran toiminnan jatkumiselle tärkeän rahoitushakemuksen tekemiseen, yhdessä seuran pääsihteerin ja puheenjohtajan kanssa. Lisäksi toimenkuvaa on mahdollista muokata tehtävään valittavan henkilön erityisosaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. 

Päätoimittajan tehtävä tarjoaa mahdollisuuksia yhteiskunnallisesti vaikuttavan tiedeviestinnän toteuttamiseen osana monitieteistä yhteisöä, sekä merkittävää verkostoitumista tulevaisuudentutkijoiden lisäksi myös eri tieteenalojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Toivomme hakijalta tulevaisuudentutkimuksen tieteenalan tuntemusta, kiinnostusta tiedeviestintään sekä hyviä koordinointitaitoja.

Tehtävä alkaa tammikuussa 2021. Tehtävään valittu henkilö voi mitoittaa työmäärää itselleen sopivaksi, mutta aktiivisen julkaisutahdin mahdollistamiseksi toivotaan, että vastaava toimittaja voisi sitoutua työskentelemään Futuran eteen keskimäärin 8-10 h / kuukausi. Tällä hetkellä päätoimittajalle ei ole budjetoitu palkkiota, mutta vastaisuudessa se ei ole täysin poissuljettua.

Lisätietoja ja vapaamuotoiset hakemukset ansioluettelon kera pyydetään lähettämään seuran pääsihteerille Hazel Salmiselle osoitteeseen tutuseura@gmail.com 30.11.2020 mennessä. Kerro hakemuksessa osaamisestasi ja kiinnostuksestasi tiedeviestintää kohtaan sekä näkemyksesi Futuran kehittämisestä tulevaisuudessa.