Pyhä, transsendenssi ja tulevaisuuksientutkimuksen filosofiset perusteet

Vieraileva päätoimittaja: Osmo Kuusi.

Sisällysluettelo:

Pääkirjoitus

Osmo Kuusi: Pyhä, transsendenssi ja tulevaisuuksientutkimuksen filosofiset perusteet

Katsaus

Metropoliitta Ambrosius: Metropoliitta Ambrosiuksen tervehdys

Kirja-arvio

Sirkka Heinonen: Moniarvoinen mosaiikkiyhteiskunta avaa ovia mysteerin kohtaamiselle

Referee-artikkelit

Osmo Kuusi: Tieteellinen maailmankuva ja transsendenssin mahdollisuus

JP Jakonen: Kestävä henkinen kehitys: Näkökulmia tulevaisuuden sisäpintaan

Jaana Pääsky: Hengen ihmettä ilmentämässä. Neljäs ulottuvuus erityisesti Piet Mondrianin taidekäsityksessä

Jere Kyyrö: Mikä on suomalaisille pyhää? Pyhien järjestysten paikannuksia

Elina Iskala: Pyhän Venäjän tulevaisuus vaakalaudalla

Osmo Kuusi and Antti Hautamäki: Four basic philosophies for scientific futures research

Seurainfo

***
Tilaukset

Futura-lehti tulee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille jäsenetuna, myös sähköinen Futura. Vuosikerta 51,50 euroa (kirjakauppa-alennus -15 %). Vuosikerta ulkomaille 61 euroa. Irtonumero jäsenille 7,85 euroa, muille 13,90 euroa. Sähköinen Futura-lehden irtonumero 12,50 e, https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/futura
Tilaukset: tutuseura@gmail.com (painettu lehti) ja www.lehtiluukku.fi (sähköinen lehti)

PL 378, 00100 Helsinki • Eerikinkatu 28, 5. krs, 00180 Helsinki • www.tutuseura.fi
pj Tapani Martti • pääsihteeri Paula Kallioniemi 040 5028672 tutuseura@gmail.com

Lehti ilmestyi huhtikuussa2022.