Futura 4/2013

Muodin tulevaisuus

Pääkirjoitus: Ana Nuutinen

Referee-artikkelit:

Vaatteet ja vanheneminen: Katse vaatesuunnittelun nykyhetkeen ja tulevaisuuteen

Sonja Iltanen- Tähkävuori

Artikkeli:

Käsi- ja taideteollisuuden ammatillinen tulevaisuus- lokaalia käsityöllisyyttä vai globaalia designia?

Kristiina Soini-Salomaa

Less But Better: Towards Sustainability in the Fashion Industry

Maarit Aakko and Eugene Rabkin

Zero waste -vaatesuunnittelu ja sen merkitys muodin luomisen tulevaisuuteen

Timo Rissanen

Vaatetusalan uudet toimintatavat ja tekniikat vaatesuunnittelijan apuna

Marjatta Heikkilä-Rastas, Anu Kylmänen ja Päivi Rautajoki

Muotisuunnittelun eettisiä kysymyksiä

Ana Nuutinen

Katsaus:

Muotoilun rooli monialaisen ennakointityön ja ajoituksen osumatarkkuuden mahdollistajana

Kati Hienonen

Abstracts

Seura- tapahtumia- Lyhyesti

Seuran ja paikallistoimintaryhmien yhteystiedot

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, PL 378, 00101 Helsinki

www.tutuseura.fi