Tulevaisuudentutkimuksen maailma mosaiikkina

Vierailevat päätoimittajat: projektitutkija Tero Villman, erikoistutkija Matti Minkkinen ja emeritaprofessori Sirkka Heinonen (Turun yliopisto).

Lisätietoa lehdestä sekä sen julkistamistilaisuudesta päivittyy tälle sivulle loka-marraskuun aikana.

*

Kirjoittajakutsu: Futura 4/2022 Tulevaisuudentutkimuksen maailma mosaiikkina

Futuran 4/2022-numeron teemana on Tulevaisuudentutkimuksen maailma mosaiikkina, ja sen vierailevina päätoimittajina toimivat projektitutkija Tero Villman, erikoistutkija Matti Minkkinen ja emeritaprofessori Sirkka Heinonen (Turun yliopisto).

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan tulevaisuudentutkimuksen maailmaa. Tulevaisuudentutkimus ja ennakointi ovat samanaikaisesti globaalia ja lokaalia. Tulevaisuudentutkimusta tehdään kaikkialla maailmassa ja käsiteltävät ilmiöt voivat olla luonteeltaan globaaleja. Tulevaisuudentutkimus on toisaalta myös paikallista toimintaa, jonka ajattelu- ja toimintatavat nivoutuvat eri alueiden kulttuuriin ja historiaan. Siinä voidaan myös käsitellä paikallista yhteisöä koskettavia ilmiöitä. Lisäksi esimerkiksi kansallisvaltioiden rajat ylittävää tutkimustoimintaa tehdään ja siihen pyritään enenevässä määrin.

Tässä teemanumerossa luodaan mosaiikki tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin lähestymistavoista eri puolilta maapalloa erilaisia konteksteja arvostaen ja niistä oppien. Kirjoitukset voivat olla esimerkiksi syväsukelluksia johonkin tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai vertailevia katsauksia eri alueiden ja lähestymistapojen eroista ja yhtäläisyyksistä. Lisäksi tekstit voivat pyrkiä jäljittämään yhteyksiä ja vaikutussuhteita tulevaisuudentutkimuksen eri lähestymistapojen välillä, niiden historiallista kehitystä, keskeisiä toimijoita ja trendejä. Kirjoitukset voivat myös nostaa esiin vähemmälle huomiolle jääneitä maantieteellisiä alueita, suuntauksia tai koulukuntia.

Haemme avoimesti tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin maailmaa käsitteleviä vertaisarvioitavia artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirjoituksissa tulisi käyttää tulevaisuudentutkimuksen lähteitä. Kirjoitusohjeet: https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2011/10/Futuran_ohjeita_kirjoittajille-2.pdf.

Toivoisimme, että kirjoituksissa pohditaan seuraavia läpileikkaavia kysymyksiä: Mikä on erityistä käsittelemissänne lähestymistavoissa? Miten lähestymistavat liittyvät tämänhetkisiin trendeihin? Miten tämä suuntaus voisi kehittyä tulevaisuudessa? Mitä tästä voisi oppia suomalaisessa tulevaisuudentutkimuksessa ja ennakoinnissa? Miten toivoisitte, että tulevaisuudentutkimus ja ennakointi kehittyisivät?

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: tero.villman@utu.fi ja matti.minkkinen@utu.fi. Tähän numeroon 4/2022 ehdotettavat tekstit ja abstraktit lähetetään FUTURA-lehden toimituksen portaaliin: https://journal.fi/futura. Vertaisarvioitavien artikkeleiden määräpäivä on 15.6.2022 ja muiden tekstien 31.8.2022. Vertaisarvioitavien ja tavallisten artikkelien osalta pyydetään lähettämään ensin maksimissaan 250 sanan abstrakti 15.3.2022 mennessä.