Tulevaisuudentutkimuksen maailma mosaiikkina

Vierailevat päätoimittajat: projektitutkija Tero Villman, erikoistutkija Matti Minkkinen ja emeritaprofessori Sirkka Heinonen (Turun yliopisto).

HUOMIO! Julkistamistilaisuuden päivämäärä on muuttunut! Numeron englanninkielinen julkistamis- ja keskustelutilaisuus järjestetään 10.1.2023 klo 15-16.30 Zoomissa. Tilaisuudessa esitellään numeron teema sekä artikkeleita ja kirjoittajia päätoimittajien johdolla. Ilmoittaudu mukaan tästä: https://bit.ly/futura4-22launch!

The launch event of Futura 4/2022: The World of Futures Studies as a Mosaic will be held in English on Jan 10th, 2023 at 3 – 4.30 pm Finnish time (UTC+2) on Zoom. Welcome! Sign up (and more info) here.

FUTURA 4/22 SISÄLLYS:

Pääkirjoitus

Tero Villman, Matti Minkkinen ja Sirkka Heinonen Tulevaisuudentutkimuksen maailma mosaiikkina

Referee-artikkelit

 • Kerstin Cuhls: Foresight in Germany – A history of long-term views and the exploration of futures
 • Mara Di Berardo, Carolina Facioni and Roberto Paura: Futures Studies in Italy: an exploratory assessment of organizations, approaches, and objectives
 • Fredy Vargas Lama and Luz Martha Melo Rodrigues: The State of Long-Term Thinking in Latin American Governments

Artikkelit

 • Jerome C. Glenn ja Mara Di Berardo: Millennium-projekti: maailmanlaajuisesti osallistava ajatushautomo, joka kerää ja tuottaa tietoa tulevaisuutta varten
 • Joni Karjalainen: Ajankohtaisen ennakointityön skenaariot avartavat Afrikan tulevaisuuksia
 • Mikkel Stein: Knudsen Tulevaisuudentutkimusta Tanskassa kolmen linssin läpi
 • Matti Minkkinen ja Tero Villman: Tulevaisuudentutkimusta Australiassa ja Uudessa-Seelannissa

Katsaukset

 • Sirkka Heinonen ja Sofi Kurki: Tulevaisuudentutkimusta Ranskassa avainasiantuntijoiden kertomana
 • Tuomo Kuosa: Singaporen ennakointijärjestelmä
 • Morne Mostert: Goldilokshin ja kolme karhua: narratiivisen arkkitehtuurin näkökulma afrikkalaiseen ennakointiin
 • Miguel Angel Gutierrez: Ennakointia Argentiinassa
 • Laura Pouru-Mikkola: Unescon globaalissa verkostossa kehitetään tulevaisuuslukutaitoa

Puheenvuorot

 • Matti Vanhanen: Avauspuheenvuoro tulevaisuusvaliokuntien maailmankokouksessa 2022
 • Joakim Strand: Johdanto tulevaisuusvaliokuntien maailmankokoukseen
 • Tulevaisuusvaliokuntien yhteinen julkilausuma: Tulevaisuusvaliokuntien maailmankokouksen julkilausuma

Kirja-arviot

 • Sanna Ketonen-Oksi: Tavoitteena kollektiivinen tietoisuus ajattelu- ja toimintamalliemme ekososiaalisista vaikutuksista
 • Sirkka Heinonen: Tilinteon aika rajallisten resurssien maailmassa: Opimmeko muuttamaan toimintamallejamme?

Seurainfo

***

TILAUKSET/MAGAZINE SUBSCRIPTIONS

Futura-lehti tulee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille jäsenetuna, myös sähköinen Futura. Vuosikerta 51,50 euroa (kirjakauppa-alennus -15 %). Vuosikerta ulkomaille 61 euroa. Irtonumero jäsenille 7,85 euroa, muille 13,90 euroa. Sähköinen Futura-lehden irtonumero 12,50 e, https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/futura
Tilaukset: tutuseura(at)gmail.com (painettu lehti) ja www.lehtiluukku.fi (sähköinen lehti).

Lehti ilmestyy joulukuussa 2022. Saatavilla samaan aikaan myös sähköisenä versiona Lehtiluukussa.

The issue will be available to buy online (electronic form) from late December onwards at: https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/futura 
If you wish to order a copy of the printed issue, please contact tutuseura(at)gmail.com. All participants of the launch will receive the event discount (7,60 euros + postage, cf. regular price 13,90 e in Finland).

*

Kirjoittajakutsu: Futura 4/2022 Tulevaisuudentutkimuksen maailma mosaiikkina

Futuran 4/2022-numeron teemana on Tulevaisuudentutkimuksen maailma mosaiikkina, ja sen vierailevina päätoimittajina toimivat projektitutkija Tero Villman, erikoistutkija Matti Minkkinen ja emeritaprofessori Sirkka Heinonen (Turun yliopisto).

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan tulevaisuudentutkimuksen maailmaa. Tulevaisuudentutkimus ja ennakointi ovat samanaikaisesti globaalia ja lokaalia. Tulevaisuudentutkimusta tehdään kaikkialla maailmassa ja käsiteltävät ilmiöt voivat olla luonteeltaan globaaleja. Tulevaisuudentutkimus on toisaalta myös paikallista toimintaa, jonka ajattelu- ja toimintatavat nivoutuvat eri alueiden kulttuuriin ja historiaan. Siinä voidaan myös käsitellä paikallista yhteisöä koskettavia ilmiöitä. Lisäksi esimerkiksi kansallisvaltioiden rajat ylittävää tutkimustoimintaa tehdään ja siihen pyritään enenevässä määrin.

Tässä teemanumerossa luodaan mosaiikki tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin lähestymistavoista eri puolilta maapalloa erilaisia konteksteja arvostaen ja niistä oppien. Kirjoitukset voivat olla esimerkiksi syväsukelluksia johonkin tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai vertailevia katsauksia eri alueiden ja lähestymistapojen eroista ja yhtäläisyyksistä. Lisäksi tekstit voivat pyrkiä jäljittämään yhteyksiä ja vaikutussuhteita tulevaisuudentutkimuksen eri lähestymistapojen välillä, niiden historiallista kehitystä, keskeisiä toimijoita ja trendejä. Kirjoitukset voivat myös nostaa esiin vähemmälle huomiolle jääneitä maantieteellisiä alueita, suuntauksia tai koulukuntia.

Haemme avoimesti tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin maailmaa käsitteleviä vertaisarvioitavia artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirjoituksissa tulisi käyttää tulevaisuudentutkimuksen lähteitä. Kirjoitusohjeet: https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2011/10/Futuran_ohjeita_kirjoittajille-2.pdf.

Toivoisimme, että kirjoituksissa pohditaan seuraavia läpileikkaavia kysymyksiä: Mikä on erityistä käsittelemissänne lähestymistavoissa? Miten lähestymistavat liittyvät tämänhetkisiin trendeihin? Miten tämä suuntaus voisi kehittyä tulevaisuudessa? Mitä tästä voisi oppia suomalaisessa tulevaisuudentutkimuksessa ja ennakoinnissa? Miten toivoisitte, että tulevaisuudentutkimus ja ennakointi kehittyisivät?

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: tero.villman(at)utu.fi ja matti.minkkinen(at)utu.fi. Tähän numeroon 4/2022 ehdotettavat tekstit ja abstraktit lähetetään FUTURA-lehden toimituksen portaaliin: https://journal.fi/futura. Vertaisarvioitavien artikkeleiden määräpäivä on 15.6.2022 ja muiden tekstien 31.8.2022. Vertaisarvioitavien ja tavallisten artikkelien osalta pyydetään lähettämään ensin maksimissaan 250 sanan abstrakti 15.3.2022 mennessä.