Futura 3/2013

Vallan muodot ja tulevaisuuden elämäntavat

Päätoimittajat: Olli Hietanen ja Osmo Kuusi

Pääkirjoitus:

Olli Hietanen ja Osmo Kuusi

Tulevaisuusvaliokunta 20 vuotta

Päivi Lipponen

Kesäseminaari:

Talouden ja poliittisen vallan rinnalle nousee teknologian ja median valta

Sirkka Heinonen

Näkökulmia suomalaisen demokratian nykytilaan ja tulevaisuuteen

Pauli Rautiainen

Kansanvallan olympialaisista pururadalle

Oras Tynkkynen

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmasta

Katju Holkeri

Kuinka joukkostaminen haastoi vanhan vallan kalastuksen säätelyssä

Tapio Rantala

Osallistumisesta osallisuuteen – joukkoistamisen mahdollisuuksista aluekehityksessä

Laura Ahonen

Taloudellisen vallan uudet muodot – Kenellä on taloudellinen valta pilvipalvelussa?

Sami Dadu

Rikkaiden tuleva valta ja superrikkaiden elämäntavat

Osmo Kuusi

Turvallisuuden kenttä muuttuu: Kuberturvallisuus ja -rikollisuus muuttaa toimintaympäristöä (mme)

Kari Laitinen

Poliittinen päätöksenteko ja urkintayhteiskunta

Ville Oksanen

Muut artikkelit:

Paluu tulevaisuuteen: kriisinhallinnan osaamisen haasteet vuoden 2008 Delfoi – asiantuntiapaneelin tulosten ja alan viimeaikaisen kehityksen valossa

Ulla Anttila

Ilmastonmuokkauksen tekijät

Jari Holopainen ja Samuli Helama

Boho Business- ihmiskunnan voitto koneesta. Pohdintoja Cristina Anderssonin ja Jari Kaivo-ojan kirjasta

Olli Hietanen

Maailma on suuri, mutta ihmisiä on paljon

Johan Lahdenperä

Tilaukset:

Futura-lehti tulee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille jäsenetuna. Vuositilaukset 41.00 eur/vuosi (neljä numeroa). Irtonumerot 11.50 euroa (jäsenille 6.50 e).

Tilaukset: toimisto@futurasociety.fi