Unohdetut tulevaisuudet – Perinteiseen ja alkuperäiskansojen tietämykseen nojautuvan tiedon äärellä

Vierailevat päätoimittajat Sanna Ketonen-Oksi ja Hazel Salminen.

SISÄLLYS

Pääkirjoitus: Unohdetut tulevaisuudet, sivuutetut äänet / Sanna Ketonen-Oksi ja Hazel Salminen

Vertaisarvioidut artikkelit:

Alkuperäiskansojen perinteinen tietämys ja näkemykset: kahden tutkijan vuoropuhelua tulevaisuudentutkimuksen tämänhetkisistä ja nousevista diskursseista / Ivana Milojevic ja Cherie Minniecon (the original version of the article, before translation)

Nykytaide luontosuhteen pilarina: Art Ii 2020 Biennaalin teokset tulevaisuuskeskusteluna / Maria Huhmarniemi ja Arto O. Salonen

Insider Formative Interventionist Researchers’ Experiences of Co-Generating Reparative Futures / Robson Mukwambo, Heila Lotz-Sisitka, Mutizwa Mukute, Dick Kachilonda, Experencia Jalasi, David Lindley, Laura Conde-Aller, Reuben Thifulufhelwi, Maletje Mponwana & Mzu Kuse

A Possible Nature: Environmental Discourses and Contested Futures in the Indian Sundarbans / Dayabati Roy

Katsaukset:

Millaisin hyvinvointikäsittein kestävää tulevaisuutta rakennetaan? – Katsaus ympäristöä ja terveyttä yhdistäviin käsitteisiin / Jaana Laisi, Mikaela Grotenfelt-Enegren, Leena Helenius, Anni Kaikko, Tiina Wikström ja Sanna Ketonen-Oksi

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää kehittynyttä kykyä kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia / Sanna Ketonen-Oksi

Puheenvuorot:

Dialektinen ajattelu työkaluksi tulevaisuustiedon ristiriitoihin / Reetta Rossi ja Leena Helenius

Uudelleenalkuperäiskansaistaminen: Suostuminen herkkyyteen, vastavuoroisuuteen ja epävarmuuteen / Hannaellen Guttorm

Kirja-arvostelut:

Uusia polkuja pitkin kohti yhteenkietoutumista / Jaana Laisi

Spekulatiivinen fiktio totuttujen todellisuuskäsityksien haastajana / Sanna Ketonen-Oksi

*

Tilaa lehti!
Lehti on saatavilla sähköisenä Lehtiluukusta hintaan 12,50 euroa sekä painettuna tilaamalla os. tutuseura@gmail.com hintaan 13,90 euroa + postimaksu.

*

Kirjoittajakutsut
Futura 3/2022 Unohdettu tulevaisuustieto ja kestävät tulevaisuudet (abstraktit viim. 6.3.) & Systemic Transitions to Sustainable Futures -konferenssi (abstraktit viim. 21.2.)

Futura-lehden 3/2022 tavoitteena on nostaa esiin erilaisista taustoista tulevia tulevaisuustiedon muotoja – sellaisia, jotka ovat aiemmin saaneet vähemmän näkyvyyttä, mutta voisivat tukea kestävämmän tulevaisuuden rakentamista. Tällä tarkoitamme esim. eri kulttuurien perinnetietoa, alkuperäiskansojen tulevaisuusajattelua, kestävän kehityksen uusia muotoja sekä pyrkimyksiä pois länsimaakeskeisyydestä. Keiden ääniä emme kuuntele? Osaammeko mahdollistaa ja tukea dialogeja eri maailmankatsomusten ja tulevaisuusymmärrysten välillä?

Jos sinua kiinnostaa kirjoittaa näistä teemoista Futuraan, tai sinulla on vinkata sopivasta tutkijasta/toimijasta, niin ota yhteyttä mahdollisimman pian! Abstraktien jättöpäivä on 6.3.2022. Referoitavien artikkeleiden jättöpäivä on 30.6.2022 ja muiden tekstien 1.8.2022. Futuran linja on suomenkielisen tulevaisuudentutkimuksen vaaliminen, joten suosittelemme, että suomenkieliset kirjoittajat kirjoittaisivat suomeksi, mutta otamme teeman takia vastaan myös englanninkielisiä tekstejä, ja pyrimme saamaan resursseja tarpeeksi myös suomennoksiin. Jos muun kielinen teksti suomennetaan niin tarjoamme mahdollisuutta julkaista alkuperäiskielisen tekstin seuran Tulevaisuusblogissa. Suomennokselle tulee varata aikaa, joten aiemmin mainitut jättöpäivät eivät koske käännettäviä tekstejä, vaan niistä sovitaan erikseen kirjoittajan kanssa.

Lisätietoja teemanumeron vierailevilta päätoimittajilta: Sanna Ketonen-Oksi (sanna@ketonenoksi.com) ja Hazel Salminen (haasal@utu.fi).

Huom! Meillä on myös sessio Helsingin yliopiston kestävystieteen instituutin, HELSUS:in sekä Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen 18.-19.5.2022 yhdessä toteuttamassa englanninkielisessä Sustainable Science Days -konferenssissa ”Systemic Transitions to Sustainable Futures”. Session otsikko on ”Making space for traditional and indigenous knowledge in creating sustainable futures” (nro 16), ja kiinnostuneita kutsumme lähettämään siihen abstraktin viim. 21.2! Lisätietoja: https://www.helsinki.fi/en/conferences/sustainability-science-days-conference-2022.

Abstraktin voi siis jättää joko Futuraan tai konferenssin sessioon, tai molempiin!