Futura 1/2016

Ihmisarvo ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen

Pääkirjoitus: Vuokko Jarva ja Marja-Liisa Viherä

Referee artikkelit:

Hyvinvointi-investoinnit osallisuuteen  hyvinvointiyhteiskunnan rakennuspuina

Päivi Rouvinen-Wilenius ja Jussi Ahokas

Artikkelit:

Arvot tulevaisuudentutkimuksen kivijalkana ja empatiayhteiskunnan airueena

Sirkka Heinonen

Tarpeettoman ihmisen ongelma

Vuokko Jarva

Digitalisaatio mikroyrityksiä voimaannuttamaan

Marja-Liisa Viherä ja Leena Viukari

Robotiikka tulee hoivapalveluihin – miten käy vanhusten ihmisarvon?

Marketta Niemelä ja Arto Laitinen

Skenaarioiden suodatinmalli kylien tulevaisuuksien tarkastelussa

Susanna Kivelä, Tarja Meristö ja Hanna Tuohimaa

Restoratiivinen oikeus, ihmisarvon edistäminen ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen

Arja Konttila

Suomalaisen terveydenhuollon oikeudenmukaisuuden tila ja tulevaisuus

Hanna-Kaisa Pernaa

Katsaukset:

Teknologian tuleva kehitys ja ihmisarvoinen elämä

Osmo Kuusi

Eräjärvi – entinen kunta, tulevaisuudenkin kylä

Anne ja Reijo Kahelin

Tulevaisuuksiin eläytymistä

Marja-Liisa Viherä

Puheenvuorot:

Ekologinen kestävyys, hyvinvointi ja koulutus – Miksi ja miten koulutuksen on muututtava?

Jenna Lähdemäki

Ihmisarvo ja hyvinvointi arvon tuoton ajureiksi – jaetut tulevaisuudenkuvat uuden aikakauden peruspilareina

Pia Adibe

Tyhjät ja vajaakäyttöiset tilat – kehitys näihin päiviin

Arto Salmela

Länsikausi, ihmisarvo ja hyvinvointi

Raimo Kanerva

English abstracts
Seura – Tapahtumia – Lyhyesti

Seuran ja paikallistoimintaryhmien yhteystiedot

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, PL 378, 00101 Helsinki • www.tutuseura.fi