Futura 4/2024 -numeron teemana on Visionäärinen johtaminen ja johtamisen tulevaisuudet. Sen vierailevina päätoimittajina toimivat Tero Villman, Minna Pura ja Sofi Kurki. Abstraktien DL on 15.9.2023 – lisätietoja alla!

Jatkuvien yhteiskunnallisten, poliittisten, kulttuurillisten, taloudellisten, ekologisten ja teknologisten muutosten ajassa myös johtamiseen kohdistuu muutospaineita. Samaan aikaan on tärkeää ymmärtää, mikä on arvokasta ja mille asioille toivotaan jatkuvuutta. Tämä teemanumero tarjoaa mahdollisuuden johtamisen kentän jatkuvuuksien ja epäjatkuvuuksien tarkasteluun ja niistä oppimiseen. Teemanumeron tarkoituksena on auttaa hahmottamaan sekä tulevaisuuden johtamisen haasteita että mahdollisuuksia parempien tulevaisuuksien rakentamiseen niin yksilöiden, yritysten ja organisaatioiden kuin myös yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmista.

Mitä haasteita ja mahdollisuuksia johtamiseen liittyy nyt ja erityisesti tulevaisuudessa? Miten ja minkälaisella johtamisella voidaan rakentaa parempia tulevaisuuksia? Kenen näkökulmasta? Mitä taitoja ja ominaisuuksia johtaja tarvitsee tulevaisuudessa? Mitä erilaisia johtamismalleja on, mihin ne perustuvat ja mihin ne soveltuvat? Miten arvioida johtamista tulevaisuudessa? Miten ennakoinnilla voidaan vaikuttaa johtamisen tulevaisuuteen ja tulevaisuuden johtamiseen? Mikä on teknologian, kuten tekoälyn ja tukiälyn, rooli johtamisessa?

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan visionääristä johtamista, sekä laajemmin tulevaisuutta johtamisessa ja johtamisen tulevaisuuksia monipuolisesti eri näkökulmista. Kirjoitukset voivat käsitellä esimerkiksi

  • organisaatioiden, verkostojen ja ekosysteemien visioita, arvoja ja missioita sekä johtamista niiden toteuttamisessa,
  • johtamisen ja johtajuuden tulevaisuuksia ja ennakointia,
  • erilaisia johtamismalleja ja -teorioita sekä kokeiluja ja niiden tutkittuja vaikutuksia,
  • tulevaisuuden suuntien ja visioiden tuottamista alhaalta ylös suuntautuvissa prosesseissa,
  • johtamisen monimuotoisuutta ja monimuotoisuuden johtamista,
  • vastuullisuutta ja eettisiä kysymyksiä tulevaisuuden johtamisessa ja liiketoiminnassa,
  • digitaalisen murroksen vaikutuksia johtamiseen,
  • uusien teknologioiden hyödyntämistä johtamisessa, tai
  • johtamista disruptioiden keskellä.

Futura on kunnianhimoisesti monitieteisiä ja -näkökulmaisia tulevaisuuskeskusteluja edistävä tiedelehti. Futurassa julkaistaan niin vertaisarvioitavia artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja kuin muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirjoitusten tulee olla vahvasti tulevaisuudentutkimukseen ja ennakoinnin maailmaan kytkeytyviä ja siksi kirjoituksissa tulisi käyttää tulevaisuudentutkimuksen lähteitä. Kirjoitusohjeet: https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2011/10/Futuran_ohjeita_kirjoittajille-2.pdf

Tarvittaessa, ota yhteyttä: tero.villman@utu.fiminna.pura@laurea.fi ja sofi.kurki@vtt.fi.

Tähän numeroon ehdotettavat tekstit ja abstraktit lähetetään FUTURA-lehden toimituksen portaaliin: https://journal.fi/futura. Maksimissaan 220 sanan abstraktien määräpäivä on 15.9.2023. Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta syntyvien valmiiden tekstien määräpäivä on 31.1.2024 vertaisarvioiduille teksteille ja 3.3.2024 muille teksteille. Futura 4/2024 ilmestyy marras-joulukuussa 2024.

Huom! Päätoimittajat järjestävät kirjoittajille tarkoitetun aloitustilaisuuden etänä ma 2.10. klo 17.30-18.30. Laitathan ajankohdan jo kalenteriisi!