KIRJOITTAJAKUTSU

Futuran 4/2023-numeron teemana on Tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuudentutkimuksen filosofia. Sen vierailevina päätoimittajina toimivat Sanna Ahvenharju, Osmo Kuusi ja Veli Virmajoki.

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan niitä perustavia kysymyksiä, joita tulevaisuustietoisuus herättää tulevaisuusajattelusta ja tulevaisuudentutkimuksesta alana. Tulevaisuustietoisuus koostuu viidestä osa-alueesta, joista jokainen herättää periaatteellisia kysymyksiä. Toivomme kirjoitusten käsittelevän tulevaisuustietoisuuden osa-alueisiin liittyviä kysymyksiä. Osa-alueet ovat:

Aikaperspektiivi. Mikä on ajan ja temporaalisuuden rooli tulevaisuudentutkimuksessa? Miten menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus liittyvät toisiinsa? Miten eri toimijoiden aikakäsitykset ja -kehykset vaikuttavat tulevaisuuteen ja tulevaisuudentutkimukseen?

Toimijan uskomukset/asenteet. Miten uskomuksemme tulevaisuudesta vaikuttavat tulevaisuuteen? Mikä tulevaisuusajattelun ja -tutkimuksen merkitys on tulevaisuuden muokkaamisesta? Millä aikavälillä uskomuksemme ratkaisevat? Mitä uskomuksemme tulevaisuudesta koskevat, mihin asti ne ulottuvat ja mikä niiden alkuperä on? Onko uskomus yksilön vaikutusmahdollisuuksista tulevaisuuden toteutumiseen todellista vai illuusio?

Avoimuus vaihtoehdoille. Mikä on vaihtoehtoisten tulevaisuuksien luonne ja merkitys? Millaisiin aikajänteisiin nämä vaihtoehdot voivat liittyä – huomiseksi emme paljoa ehdi tehdä, sadan vuoden päähän emme näe selvästi? Onko vaihtoehtoisilla tulevaisuuksilla roolia vaihtoehtoisten totuuksien maailmassa? Miten tulevaisuudentutkimuksen vaihtoehtoiset tulevaisuudet voidaan erottaa erilaisista vaihtoehtoisista totuuksista?

Systeeminäkökulma. Miten ihmisen, yhteiskunnan, kulttuurin ja luonnon vuorovaikutukset voidaan ymmärtää tavalla, joka auttaa tulevaisuuden ymmärtämisessä? Miten kausaliteetti voidaan ymmärtää tulevaisuudentutkimuksessa? Mikä on yksinkertaistamisen ja idealisaation rooli tulevaisuudentutkimuksessa? Miten monimutkaisia tavoitteita meillä voi olla tulevaisuudessa?

Muista välittäminen/eettisyys. Miten voidaan tutkia sitä, miten arvot muuttuvat? Miten mahdollisesti toisenlaisiin arvoihin, jotka tulevaisuudessa voivat vallita, tulisi suhtautua? Miten arvot, oikeudenmukaisuus ja oikeintoiminen tulisi ottaa huomioon tulevaisuusajattelussa ja tulevaisuudentutkimuksessa? Millä aikajänteellä tulevaisuuden hyvyys/toivottavuus voidaan mitata? Miten voidaan määrittää visio hyvästä tulevaisuudesta? Kuinka voimme ottaa huomioon tulevien sukupolvien oikeuksia? Kuinka voimme tietää tulevien sukupolvien tarpeista ja kuinka pitkälle tulevaisuuteen meidän pitäisi yrittää ottaa niitä huomioon?

Lopulta voidaan kysyä, mikä on tulevaisuustietoisuuden suhde tulevaisuuden tietämiseen. Onko tulevaisuustietoisuus välttävä tai riittävä ehto tiedolle tulevaisuudesta? Edellyttääkö tulevaisuudentutkimus tutkijoiden tai tutkimukseen osallistuvien tulevaisuustietoisuutta? Voidaanko tulevaisuutta edes tietää, vai voimmeko vain tiedostaa siihen liittyviä yleisiä teemoja (kuten avoimuus, epävarmuus, arvolatautuneisuus jne.)

Tulevaisuudentutkimus on oleellisesti aikaan kytkeytyvä ala. Toivommekin, että periaatteellisia kysymyksiä pohdittaisiin erityisesti huomioiden erilaiset aikaan ja temporaalisuuten liittyvät tarkastelut.

Haemme avoimesti tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin maailmaa käsitteleviä vertaisarvioitavia artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirjoituksissa tulisi käyttää tulevaisuudentutkimuksen lähteitä. Kirjoitusohjeet: https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2011/10/Futuran_ohjeita_kirjoittajille-2.pdf.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: Veli Virmajoki, vevirm@utu.fi.

Tähän numeroon 4/2023 ehdotettavat tekstit ja abstraktit lähetetään FUTURA-lehden toimituksen portaaliin: https://journal.fi/futura. Vertaisarvioitavien artikkeleiden määräpäivä on 15.7.2023 ja muiden tekstien 15.8.2023. Vertaisarvioitavien ja tavallisten artikkelien osalta pyydetään lähettämään ensin maksimissaan 250 sanan abstrakti 14.4.2023 mennessä.